Звіт директора школи про діяльність протягом 2016-2017 навчального року

Posted by admin on 26.09.2017 in Архів новин |

Шановні присутні! Почався новий  навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника навчального закладу.

План звіту:

 1. Бюджет галузі «Освіта» Шевченківського району у 2017 році та підготовка до 2017-18 н.р.
 2. Загальна інформація про школу.
 3. Стан і розвиток шкільної мережі.
 4. Кадрове забезпечення.
 5. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Інноваційна діяльність. Робота шкільної бібліотеки. 
 6. Навчальна діяльність учнів. 
 7. Виховна та позакласна робота. 
 8. Соціальний захист. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.
 9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. (сл. 30 ). 9. Зміцнення матеріально-технічної бази школи за бюджетні кошти (сл. 31-34), за благодійні внески батьків.
 10. Фінансово-господарська діяльність.
 11. Профорієнтаційна робота.
 12. Співпраця з батьківською громадою.
 13. Управлінська діяльність.
 14. Завдання на 2017-2018н.р.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

У школі працює медичний кабінет, в якому є все необхідне для забезпечення невідкладної медичної допомоги. Протягом навчального року розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою корегувався відповідно до наданих медичних довідок. Всі дані занесені до Листка здоров’я, один екземпляр якого зберігається в класному журналі, а другий – у медичного працівника школи.

Протягом року було проведено медичним персоналом школи такі профілактичні заходи:

 • Обстеження дітей молодших класів на наявність гельмінтів.
 • Проведення огляду учнів на педикульоз та коросту кожну чверть та по мірі необхідності.
 • Проведення огляду учнів та надання медичної допомоги при травматичних станах.
 • Ведення документації по аналізу травматизму.

Протягом року було проведено медичним персоналом школи такі санітарно-протиепідемічні заходи:

 • Здійснення контролю за захворюваністю дітей та ведення відповідної документації.
 • Проведення медичних оглядів дітей в карантиних класах по інфекційних захворюваннях та ізоляція хворих дітей.
 • Складено план профщеплень помісячно та на весь навчальний рік, згідно цього плану проведення профілактичних щеплень.
 • Проведення огляду дітей та вимірювання температури тіла перед проведенням профілактичних щеплень. Здійснення систематичного контролю за санітарним станом школи, шкільних приміщень (класів), їдальні та харчоблоку, спортивної зали, санвузлів.

Протягом року було проведено медичним персоналом школи така санітарно-освітня робота:

 • Проведення бесіди з дітьми початкових класів на теми: “Чистота – запорука здоров’я”, “Гельмінти – хвороба немитих рук”, “ Школа без педикульозу ”.
 • Проведення бесіди з дітьми старших класів на теми: “Профілактичні щеплення, необхідність їх проведення”, “Профілактика простудних захворювань”, “Про шкідливість алкоголю та куріння ” та на інші теми по зміцненню здоров’я та загартовуванню.
 • Проведення лекції співробітникам педколективу на тему: “Менінгококова інфекція”, “Профілактика інфекційних захворювань” “Профілактика грипу та ГРВІ”.

Організація харчування.

У 2016\2017 н.р. харчування дітей школи було організовано на підставі розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.08.2015 №277 «Про організацію у 2015 році харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», зареєстрованому в Шевченківському районному управлінні юстиції у м. Києві від 26.08.2015 №6/215 та наказу від 31.08.2016р. № 232 «Про організацію харчування дітей у школі», з метою забезпечення дітей у закладах освіти комунальної форми власності харчуванням. Гарячим харчуванням охоплено 330 учнів 1-4 класів, 68 учнів групи продовженого дня, 5 учнів пільгових категорій (наказ від 30.12.2014 р. №392). Створено бракеражну комісію на сиру та готову продукцію (наказ від 31.08.2016 р. №и 231), затверджено графік харчування учнів, графік вологого прибирання у шкільній їдальні.

Питання організації харчування дітей заслуховувалось на нарадах при директорові (серпень, листопад), педагогічних радах (протокол № 6 від 31.05.2017 р.), батьківських зборах (грудень). Було проведено перевірки стану харчування (накази по школі від 30.05.2017 р. № 170). Проводились робочі перевірки стану їдальні, харчоблоку, завезених продуктів, про що складено відповідні акти. Недоліки та зауваження, що були виявлені у ході перевірок були направлені Кочевенко Л.І., директору КПГХ «Школяр» Шевченківського району.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі (ЗД з НВР Піскарьова Т.М.), створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

Видано 30 наказів школи.

Питанню охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі приділяється особлива увага. Це питання розглядалось:

 1. На засіданні педагогічної ради: протокол №1 від 16.01.2017 року «Про стан роботи педагогічного колективу з охорони праці, безпеки життєдіяльності за 2016 рік. Організація роботи з охорони праці на 2017 рік».
 2. На нарадах:
 • «Про техногенно-екологічну безпеку та надзвичайні ситуації» (доповідач заступник директора з АГЧ Катрик Р.І., січень 2017 року).
 • «Про організацію роботи з профілактики негативних явищ (доповідач заступник директора з виховної роботи Валуйська Ю.Є., квітень 2017 року).
 • « Про стан роботи педколективу, з охорони здоров’я дітей та безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу» (доповідач   Піскарьова Т.М.,  заступник директора з навчально- виховної роботи, травень 2017 року); «Стан роботи з попередження дитячого травматизму у ІІ семестрі» (доповідач   Піскарьова Т.М.,  заступник директора з навчально- виховної роботи, травень 2017 року);
 1. На батьківських зборах (березень, травень 2017 року).

Проведені вступні, планові, цільові та позапланові інструктажі (тематичні   виховні бесіди) з учнями з питань безпечної поведінки під час навчально-виховного процесу (із реєстрацією у відповідному журналі), позакласних заходів, на вулиці, в наземному громадському транспорті і метрополітені, на спортивних майданчиках, в громадських місцях;  у кабінетах підвищеної небезпеки (хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, спортивному залі, біології) ведуться журнали інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів під час проведення практичних та лабораторних робіт з реєстрацією у відповідному журналі.

При прийомі на роботу з працівниками проводиться навчання з наступною перевіркою знань з питань охорони праці.

Випадків  травматизму працівників на робочому місті у 2016-17 н.р. не було.

За 2016-2017 н.р. зафіксовано 2 випадки травматизму учнів під час навчально-виховного процесу та 20 – невиробничого характеру (учні).

Протягом навчального року розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою корегувався відповідно до наданий медичних довідок. Всі дані занесені до Листка здоров’я, один екземпляр якого зберігається в класному журналі, а другий – у медичного працівника школи.

Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у нашому закладі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи. Активно допомагали у цьому працівники районного центру зайнятості.

Співпраця з батьками.

Протягом 2016-2017 н.р. Робота з батьками проводилась згідно плану роботи школи:

 • тематичні батьківські збори – 4 р./рік;
 • засідання БК школи –  4 р./рік.

15.09. 2016 р. було проведено загальношкільну конференцію.

До складу батьківського комітету школи входить 30 представників – лідери класів. Голова батьківського комітету школи – Ковальчук І.В., заступник – Тиханова О.Ф., секретар – Лахтурова Н.В.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святамиТрадиційним стало проведення в школі «Дня батьківства»

Управлінська діяльність.

З метою оптимізацїї управління життєдіяльністю школи створюють органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників навчально-виховного процесу. Наявність розгалуженої структури управлінських органів у школі вимагає організації їх взаємодії, координації роботи всіх підрозділів.
До структури управлінських органів у школі належать:
— органи колегіального управління школою (конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках);
— адміністрація школи (директор, його заступники з навчальної, наукової, виховної, господарської роботи);
— органи громадського самоврядування (учнів (учком), учителів (профком, методична рада), батьків (батьківський комітет).

Органи колегіального управління школою

Органами колегіального управління школою є конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках. їх діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань школи.

Школа здійснює свою діяльність на підставі Статуту СШ № 24 ім. О.Білаша затвердженого Розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.09. 2015 року № 530 та інших законодавчо-нормативних документів.

Протягом 2016-17 навчального року в школі було проведено:

– загальношкільна конференція 15.09.2016 року;

– засідань Ради школи-10;

– засідань педагогічної ради-10;

– нарад при директорові-12.

З деяких питань проводилися спільні засідання педагогічної ради та Ради школи.

Адміністрацією школи організована робота з виконання Законів України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939-УІ та Закону України “Про звернення громадян”.  У період з 01.09.16 р. по 31.08.17 р.  було зареєстровано 12 звернень. Всі звернення розглянуто.

Завдання на 2017-18 н.р.

Виходячи з вищесказаного, виконуючи завдання державного законодавства, нормативних документів МОН України, місцевих органів управління освітою, враховуючи план роботи на 2016–2017 н.р. і перспективний план роботи школи на наступний навчальний рік, хочу окреслити найважливіші завдання на 2017-2018 н.р.:

1. Підняти вплив місцевої громади на формування локальної освітньої політики з урахуванням місцевих культурних особливостей та особливостей ринку праці на основі державної освітньої політики.
2. Створити нове освітнє середовище, орієнтоване на потреби учня в освітньому процесі.
3. Забезпечити виконання стандартів освіти шляхом покращення матеріально-технічної бази школи.
4. Наблизити навчання і виховання кожної дитини до її сутності, конкретних здібностей, майбутньої життєвої траєкторії людини.
5. Забезпечити якісне формування ключових компетентностей нової української школи.
6. Забезпечити державну політику щодо вирішення енергоощадних задач та впровадження системних рішень зменшення споживання енергоносіїв.
7. Забезпечити максимальну прозорість процесів управління школою, ефективність роботи педагогів, можливість індивідуального підходу до навчання шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.
8. Створити якісно нову сучасну базу для харчування учнів школи.
9. Забезпечення належного здоров’я учнів шляхом подальшого впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.