Звіт щодо роботи зі зверненнями громадян у 2018 році

Posted by admin on 04.01.2019 in Звернення громадян |

На виконання   Закону України від 02.10.1996  №393 «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від 25.06.2018 № 676, адміністрацією школи проаналізовано та узагальнено матеріали роботи із зверненнями громадян у 2018 році.
Робота школи із зверненнями громадян здійснювалася згідно наказу по школі від 29.08.2018 р. № 184 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян»». Адміністрацією школи проаналізовано роботу зі зверненнями за 2018 рік. Цим наказом  затверджено графік особистого прийому громадян директором школи, заступниками директора та  призначено відповідальну особу за облік і контроль за зверненнями у 2018 році  з метою забезпечення особливо уважного ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни, які потребують захисту та підтримки.

Усі заяви, що надійшли до адміністрації школи, розглядалися з дотриманням терміну їх розгляду та умов зберігання.
Упродовж 2018 року у журналі реєстрації звернень громадян (01-07.1) зареєстровано 26 звернень.

Порівняльні показники за 3 роки по кількості звернень:
2016 р. -13 зв.; 2017 р.-17зв.; 2018р. – 26зв.

Аналіз за характеристикою звернень:

  • за формою надходження:  на особистому прийомі – 25 (96,15%);
  • за ознакою надходження: первинних – 26 (100%) ;
  • за видом – заяви 26 (100%) ;
  • за суб’єктами звернень: індивідуальні звернення – 24 (92,3%); колективні звернення – 2 (7,6 %);>
  • за типом зверненьписьмові звернення – 26 (100%);
    – за категоріями авторів звернень: інші – 26 (100%);
    – за соціальним станом авторів звернення – інші 26 (100%).

Всі звернення, які надійшли, були вчасно розглянуті та надані роз’яснення і відповіді.
Актуальними залишаються питання, що порушуються у зверненнях громадян:   влаштування дітей у навчальні заклади, працевлаштування, звільнення,  організація навчально-виховного процесу, непорозуміння між учнями.
Вдосконалюється практика проведення особистого прийому громадян в закладі. Робота закладу зі зверненнями громадян набула системного характеру. Удосконалюються етапи роботи в питанні оформлення документації,  створення  власного алгоритму для оперативного реагування та розв’язання поставлених завдань, що порушуються у зверненнях.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», актів Президента України, Кабінету Міністрів України з боку адміністрації школи вживалися відповідні заходи щодо забезпечення відкритості та прозорості своєї роботи. Зазначену діяльність визначено як невід’ємну складову частину всієї роботи.
З метою реалізації конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян, забезпечення основних принципів запобігання і протидії корупції.

Звернення громадян забезпечують постійний зв’язок між державою та її громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблему суспільства в цілому, а реалізація через звернення конституційних прав і свобод є кроком до зміцнення демократичної правової держави. Тому робота зі зверненнями громадян у школі буде й надалі пріоритетною у повсякденній діяльності та спрямованою лише на поліпшення якості розгляду звернень громадян та безумовне виконання вимог законодавства про звернення громадян.

На підставі вищезазначеного:
Заступниками директора:
2.1. Забезпечено дотримання вимог Конституції України та Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» шляхом:
– створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;
– посилення контролю за ходом розгляду звернень громадян;
– притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, з вини яких допущені порушення та за неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.
2.2. Своєчасно вжиті заходи щодо практичного розв’язання питань, порушених громадянами та недопущення звернень до вищестоящих організацій.
2.3. Проведено: аналітичну роботу щодо причин заяв та скарг громадян, окремих проблем, що порушуються у зверненнях; роз’яснювальну роботу серед батьків по всіх аспектах навчально-виховного процесу.
2.4. Забезпечено дотримання вимог Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від 25.06.2018 № 676.
2.5. За результатами  узагальнень та аналізу проведено роз’яснення найбільш актуальних питань на нарадах при директорові, засіданні ради школи, батьківських зборах голів БК.
2.6. Видано наказ по школі від 04.01.2019 року № 7-о « Про підсумки роботи із зверненнями громадян».

На підставі зазначеного вище в навчальному закладі було вжито таких заходів:
1.Проведено роботу із класними керівниками і батьками учнів щодо реалізації конституційного права громадян на звернення та дотримання законодавства щодо організації роботи із зверненнями громадян.
2.Інформацію щодо роботи із зверненнями громадян розміщено на офіційному сайті школи.
3.Щорічне звітування директора перед батьківською громадою (збори голів БК від грудня) та перед колективом школи (загальні збори колективу) щодо роботи із зверненнями громадян.