Навчальні програми базової (5-9 клас) школи

Posted by admin on 27.08.2018 in Архів новин |

Міністерство освіти затвердило нові типові освітні програми початкової (2-4 клас),  базової (5-9 клас) та старшої школи (10-11 клас).

Типові освітні програми початкової освіти, базової та старшої школи окреслюють рекомендовані підходи до планування й організації школами єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання.

Програми також визначають загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, послідовність їх вивчення та очікувані результати навчання учнів.

Освітні програми початкової і базової школи будуть введені в дію з 2018/2019 навчального року.

Освітні програми старшої школи вводитимуться у дію поетапно – впродовж двох наступних навчальних років.

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня​​​​​​​

БІОЛОГІЯ. Навчальна програма для 6-9-х класів ЗНЗ

ІНОЗЕМНІ МОВИ. Навчальна програма для 5-9-х класів

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Навчальна програма для 5-9-х класів ЗНЗ

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. Навчальна програма для 5-9-х класів ЗНЗ

ПРИРОДОЗНАВСТВО. Програма для 5-го класу ЗНЗ

УКРАЇНСЬКА МОВА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ

ХІМІЯ. Програма для 7-9-х класів ЗНЗ

МИСТЕЦТВО. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ

ІНФОРМАТИКА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ

МАТЕМАТИКА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ

ГЕОГРАФІЯ. Програма для 6-9-х класів ЗНЗ

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ

ФIЗИКА. Навчальна програма для 7-9-х класів ЗНЗ

Навчальні програми для 8-9 класів з поглибленим вивченням окремих предметів -українська мова

Навчальні програми для 8-9 класів з поглибленим вивченням окремих предметів -математика