Охорона праці

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ІНСТРУКЦІЯ № 1-ОП для проведення вступного інструктажу з працівниками школи

ІНСТРУКЦІЯ № 2- ОП для проведення первинного інструктажу з працівниками школи

ІНСТРУКЦІЯ №  3 – ОП для проведення повторного інструктажу з працівниками школи


1. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,
підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України,
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 18
квітня 2006 р. № 304, зі змінами до Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від
30 січня 2017 р. № 140, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2017 р. за № 234/30102).
2. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1669 від 26.12.2017р.
«Положення про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 №100/31552)