Педагогічна діяльність

Критерії, правила й процедури оцінювання педагогічних працівників школи:
1. Атестація педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки
No 930 від 06.10.2010 року «Про затвердження Типового положення про
атестацію педагогічних працівників»)

2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (наказ Міністерства
освіти і науки No 36 від 15.01.2018 року «Про затвердження Типової
освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної
освіти»)

3. Сертифікація педагогічних працівників (Положення «Про
сертифікацію педагогічних працівників», затверджене постановою
КМУ No 1190 від 27.12.2018 року)

4. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України No800 від 21.08.2019 р., що набув чинності 03 вересня 2019 року

5. Професійний стандарт «Вчитель початкових класів ЗЗСО» (наказ
Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 року No 1143).

6. Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 08.04.2015 № 412, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.04. 2015 за № 472/26917

7. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 03.06.2008 № 496 

8. Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 30.06.2020 № 118 «Про запровадження «електронного класного журналу» в 1-4 класах закладів загальної середньої освіти міста Києва».

9. Наказ МОН України від 23.04.2019 № 536,зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.05.2019 за № 547/33518 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»

10. Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти,
затверджене наказом МОН України від 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 № 955), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314

11. Наказ МОН України від 20.08.2018 № 924 «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»

12. Наказ МОН України від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»,
 наказ МОН України від 16.09.2020 № 1146 «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи»

13. Лист МОН України від 29.09.2020 року № 1/9-550 «Щодо окремих питань
оцінювання та фіксації результатів навчання учнів початкових класів Нової української школи»

14. Наказ МОН України від 05.05.2008 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»,
 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304

15. Наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»