ПОВІДОМ ПРО КОРУПЦІЮ!

Posted by admin on 10.08.2020 in Запобігання корупції |
ПОВІДОМИТИ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Контакти, за якими можна звернутись щодо порушень чинного законодавства
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції заступник директора з навчально-виховної роботи: (044) 4671904

* Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

* “Лінія довіри” Управління з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на які можна надіслати інформацію щодо порушень антикорупційного законодавства: Е-поштою: [email protected]
Телефонами: (044) 202-60-11, (096) 588-11-88
Інформація на “лінію довіри” надається анонімно, не може розглядатись як звернення громадян, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, а тому її надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику.
Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом КМДА виключно як додаткове джерело для прийняття рішень щодо необхідності проведення перевірок, а також при плануванні та здійсненні інших заходів спрямованих на запобігання корупції.
* Антикорупційний телефон довіри та адреса е-пошти ДПА у м. Києві щодо протиправних дій працівників податкової служби: 0 800 501 007; [email protected]
* Антикорупційний телефон довіри та адреса е-пошти управління Служби безпеки України у м.Києві: 0 800 501 482; [email protected]
* Адреси е-пошти Головного управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, за якими можна надіслати інформацію:
Щодо порушень законодавства у сфері закупівель – [email protected]
Щодо порушень законодавства у сфері оренди – [email protected]
Про інші порушення та зловживання – [email protected]
Щодо порушень законодавства у сфері відчуження майна – [email protected]
Щодо порушень законодавства у сфері ремонтно-будівельних робіт – [email protected] 
До повноважень уповноваженої особи з питань запобігання  з питань запобігання та протидії корупції належать отримання та розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», здійснення співпраці з викривачами.Інформація для здійснення повідомлення має бути відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням ним служби чи навчання або його участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.
Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені, зокрема, відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення тощо
Повідомлення може бути здійснене викривачем без зазначення авторства (анонімно).
Повідомлення можна подати через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт, захищену електронну пошту. 
Повідомити факти про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) посадовими особами УО можна, заповнивши відповідні форми, зокрема:порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону;УВАГА! Письмові повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада в УО;тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення). 
Нормативно-правова база щодо протидії корупції
Загальнодержавні:
Закон України «Про запобігання корупції»Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20
Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 100/20
Обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах, затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 березня 2020 року № 112/20
Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки несвоєчасного подання таких декларацій, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 6 вересня 2016 року №19
Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 вересня 2017 року № 839
Вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 квітня 2020 року № 127/20
Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016  № 3 (у редакції наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 грудня 2019 року № 168/19)
Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 691)
Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 2016 року № 2
Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 
Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 6 вересня 2016 року № 20
Роз’яснення щодо заповнення декларацій
Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.06.2020 № 4 “Про мінімальну штатну чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах”
Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.06.2020 № 5 “Щодо правового статусу викривача” 

Місцеві:
Розпорядження КМДА від 22.09.2011 р. № 1737 ” Про створення робочої групи з розробки проекту програми, спрямованої на запобігання та протидію корупції у Києві”Розпорядження КМДА від 31.01.2007 р. №84 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням комунального майна і фінансових ресурсів”Розпорядження КМДА від 20 травня 2019 року № 883 «Про затвердження Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 – 2020 роки»