Про деякі питання документів про загальну середню освіту

Posted by admin on 04.02.2019 in ДПА, ЗНО |

(наказ Міністерства освіти і науки України № 1109 від 16.10.2018 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 12 листопада 2018 р. за № 1279/32731)

Відповідно до частини п’ятої статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», частини першої статті 40 Закону України «Про освіту», з метою своєчасного виготовлення документів про загальну середню освіту у 2019 році та наступних роках

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити такі, що додаються, зразки:

1) свідоцтва про здобуття початкової освіти;

2) свідоцтва про здобуття базової середньої освіти;

3) свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою;

4) свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку);

5) додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти;

6) додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку);

7) довідки про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями);

8) свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти;

9) свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»);

10) свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»);

11) додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти;

12) похвального листа;

13) похвальної грамоти.

 1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Технічних описів документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 283/25060;

2) Зміни до Технічних описів документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 283/25060.

 1. Бланки додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту, які були виготовлені до набрання чинності цим наказом відповідно до Технічних описів документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 283/25060, і зразків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них», та які на дату набрання чинності цим наказом не використані органами управління у сфері освіти, закладами освіти, можуть використовуватися для заповнення до повного їх використання та є чинними.
 2. Бланки додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, які були виготовлені до набрання чинності цим наказом відповідно до Технічних описів документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 283/25060, і зразків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них», та які на дату набрання чинності цим наказом не використані органами управління у сфері освіти, закладами освіти, можуть використовуватися для видачі дублікатів атестатів про повну загальну середню освіту до повного їх використання та є чинними.
 3. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2019 року.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр                     Л. М. Гриневич


ЗМІНИ до Технічних описів документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій

(ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2018 року № 1109, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 12 листопада 2018 р. за № 1279/32731)

 1. У розділі I:

1) у назві розділу та пункті 1 слова «базову загальну середню освіту» замінити словами «здобуття базової середньої освіти»;

2) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

 • «у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним посередині розташовано напис «УКРАЇНА», нижче – напис «СВІДОЦТВО», під ним – «про здобуття базової середньої освіти». Усі літери тексту зеленого кольору;»;

3) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

 • «у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору; у верхній частині картки посередині розташовано напис зеленого кольору «СВІДОЦТВО», під ним – «про здобуття базової середньої освіти», нижче посередині відтворено чорною фарбою текстову інформацію відповідно до встановленого зразка;»;

4) доповнити новим пунктом такого змісту:

 • «5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216.

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з використанням шрифту Брайля.

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок (графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки.

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту «ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля.

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».».

 1. У розділі II:

1) у назві розділу та пункті 1 слова «базову загальну середню освіту» замінити словами «здобуття базової середньої освіти»;

2) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

 • «у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним посередині розташовано напис «УКРАЇНА» літерами зеленого кольору, нижче – напис «СВІДОЦТВО» літерами червоного кольору, під ним – «про здобуття базової середньої освіти з відзнакою» літерами червоного кольору;»;

3) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

 • «у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору, у верхній частині картки посередині розташовано напис «СВІДОЦТВО», під ним – «про здобуття базової середньої освіти», нижче – напис «з відзнакою». Усі літери тексту червоного кольору;

4) доповнити новим пунктом такого змісту:

 • «5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216.

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з використанням шрифту Брайля.

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок (графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки.

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту «ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля.

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».».

 1. У розділі III:

1) у назві розділу слова «атестата про повну загальну середню освіту» замінити словами «свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти»;

2) у пункті 1 слова «Атестат про повну загальну середню освіту» замінити словами «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти»;

3) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

 • «у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним посередині – напис «УКРАЇНА», нижче – напис «СВІДОЦТВО», під ним – «про здобуття повної загальної середньої освіти» літерами синього кольору;»;

4) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

 • «у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору; у верхній частині картки праворуч розташовано напис «СВІДОЦТВО», під ним – «про здобуття повної загальної середньої освіти» літерами синього кольору. Нижче чорною фарбою відтворено текстову інформацію відповідно до встановленого зразка. Зліва від тексту синьою фарбою зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки із зображенням малого Державного Герба України синього кольору;»;

в абзаці третьому слово «атестата» замінити словом «свідоцтва»;

5) доповнити новим пунктом такого змісту:

 • «5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216.

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з використанням шрифту Брайля.

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок (графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки.

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту «ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля.

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».».

 1. У розділі IV:

1) у назві розділу слова «атестата з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»)» замінити словами «свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»)»;

2) у пункті 1 слова «Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту» (для випускників, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»)» замінити словами «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»)»;

3) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

«у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним посередині – напис «УКРАЇНА» літерами синього кольору, нижче – напис «СВІДОЦТВО» літерами сірого кольору, під ним – «про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» літерами сірого кольору;»;

4) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

 • «у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору; у верхній частині картки праворуч – напис «СВІДОЦТВО», під ним – «про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» літерами синього кольору. Нижче чорною фарбою відтворено текстову інформацію відповідно до встановленого зразка. Зліва від тексту синьою фарбою зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки із зображенням малого Державного Герба України сірого кольору;»;

в абзаці третьому слово «атестата» замінити словом «свідоцтва»;

5) доповнити новим пунктом такого змісту:

 • «5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216.

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з використанням шрифту Брайля.

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок (графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки.

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту «ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля.

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».».

 1. У розділі V:

1) у назві розділу слова «атестата з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»)» замінити словами «свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»)»;

2) у пункті 1 слова «Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»)» замінити словами «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»)»;

3) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

 • «у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним посередині – напис «УКРАЇНА» літерами синього кольору, нижче – напис «СВІДОЦТВО» літерами жовтого кольору, під ним – «про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» літерами жовтого кольору;»;

4) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

 • «у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору; у верхній частині картки праворуч розташовано напис «СВІДОЦТВО», під ним – «про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» літерами синього кольору. Нижче чорною фарбою відтворено текстову інформацію відповідно до встановленого зразка. Зліва від тексту синьою фарбою зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді віньєтки із зображенням малого Державного Герба України жовтого кольору;»;

в абзаці третьому слово «атестата» замінити словом «свідоцтва»;

5) доповнити новим пунктом такого змісту:

 • «5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216.

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з використанням шрифту Брайля.

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок (графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки.

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту «ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля.

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».».

 1. У розділі VI:

1) у назві розділу слова «базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)» замінити словами «здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)»;

2) у пункті 1 слова «базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)» замінити словами «здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)»;

3) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

 • «у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним посередині – напис «УКРАЇНА», нижче – напис «СВІДОЦТВО», під ним – «про здобуття базової середньої освіти» літерами зеленого кольору;»;

4) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

 • «у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору; у верхній частині картки посередині – напис «СВІДОЦТВО», під ним – «про здобуття базової середньої освіти (без додатка не дійсне)» літерами зеленого кольору. Нижче посередині чорною фарбою відтворено текстову інформацію відповідно до встановленого зразка;»;

5) доповнити новим пунктом такого змісту:

 • «5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216.

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з використанням шрифту Брайля.

Документ може містити з одного або з обох боків фоновий малюнок (графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки.

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту «ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля.

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».».

Генеральний директор директорату дошкільної та шкільної освіти  А.О. Осмоловський


ЗМІНИ до Технічних описів документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом

(ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2018 року № 1109, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від12 листопада 2018 р. за № 1279/32731)

 1. У розділі I:

1) у назві розділу та пункті 1 слова «базову загальну середню освіту» замінити словами «здобуття базової середньої освіти»;

2) у пункті 2:

 • слова «базову загальну середню освіту» замінити словами «здобуття базової середньої освіти».

3) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

 • «дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-червоного кольорів з лініями завтовшки не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях;».
 1. У розділі II:

1) у назві розділу слова «базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)» замінити словами «здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)»;

2) у пункті 1 слова «базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)» замінити словами «здобуття базової середньої освіти» (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)»;

3) у пункті 2:

 • слова «базову загальну середню освіту за спеціальною програмою» замінити словами «здобуття базової середньої освіти»;

4) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

 • «дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-червоного кольорів з лініями завтовшки не більше 50 мкм, остання із сіток друкується ірисним друком фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях;».
 1. У розділі III:

1) у назві розділу та пункті 1 слова «атестата про повну загальну середню освіту» замінити словами «свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти»;

2) у пункті 2:

 • слова «АТЕСТАТА про повну загальну середню освіту» замінити словами «СВІДОЦТВА про здобуття повної загальної середньої освіти»;
 • слово «атестата» замінити словом «свідоцтва»;

3) абзац третій пункту 4 викласти у такій редакції:

 • «дві псевдорельєфні сітки блакитного та оранжево-блакитного кольорів з лініями завтовшки не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку фарбою блакитного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях на першій сторінці бланка;»;

4) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

 • «дві псевдорельєфні сітки зеленого та сіро-червоного кольорів з лініями завтовшки не більше 50 мкм, перша фарбою зеленого кольору, що набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку;».
 1. У розділі IV:

1) у назві розділу слова «За високі досягнення у навчанні» виключити;

2) у пункті 1:

 • слова «За високі досягнення у навчанні» виключити.
 1. У розділі V:

1) у назві розділу слова «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» виключити;

2) у пункті 1:

 • слова «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» виключити.
 1. У розділі ХХ:

1) у назві розділу слова «за спеціальною програмою (для випускників з помірною розумовою відсталістю)» замінити словами «(для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)»;

2) у пункті 1 слова «навчання за спеціальною програмою (для випускників з помірною розумовою відсталістю)» замінити словами «навчання» (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)»;

3) у пункті 2:

 • слова «за спеціальною програмою» виключити;

4) в абзаці дев’ятому пункту 4 слова «в тексті четвертої сторінки» виключити;

5) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

 • «дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-червоного кольорів з лініями завтовшки не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисного друку фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях;».
 1. Доповнити Технічні описи новим розділом XXI такого змісту:

«XXI. Технічний опис свідоцтва про здобуття початкової освіти,
що виготовляється поліграфічним способом

 1. Бланк «Свідоцтво про здобуття початкової освіти» (далі – бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (±0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з лицьового боку.
 2. Текстову інформацію з лицьового боку бланка надруковано відповідно до встановленого зразка. Усю текстову інформацію нанесено на бланк способом офсетного друку.
 3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:
 • маса 1 м-2 – 90 г;
 • товщина – 110 ± 6 мкм;
 • склад – 100 % деревинна целюлоза;
 • власна флуоресценція – не більше 3 %;
 • білість – не менше 80 %;
 • наявність захисних волокон (певного кольору, видимих при денному світлі, які світяться за дії ультрафіолетових променів);
 • наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);
 • наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

 1. На лицьовому боці бланка 4 фарбами способом офсетного друку надруковано:
 • у верхній частині бланка зображення малого Державного Герба України, захисна сітка змінної геометрії з графічним зображенням ліній завтовшки не більше 50 мкм та використанням позитивного мікротексту літерами заввишки не більше 250 мкм фарбою жовто-гарячого кольору;
 • під малим Державним Гербом України розташовано напис «УКРАЇНА», під ним – напис «СВІДОЦТВО», під ним – «про здобуття початкової освіти». З лівого боку бланка – поле з тангірною сіткою з використанням гільйошних елементів негативного відтворення фарбою темно-синього кольору;
 • захисна сітка змінної геометрії з графічним зображенням ліній завтовшки не більше 50 мкм та використанням позитивного мікротексту літерами заввишки не більше 250 мкм фарбою блакитного кольору;
 • невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях.
 1. На зворотному боці бланка 2 фарбами способом офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку надруковано:
 • з правого боку – поле з тангірною сіткою з використанням гільйошних елементів негативного відтворення та захисна сітка змінної геометрії лініями завтовшки не більше 50 мкм фарбою блакитного кольору;
 • захисна сітка змінної геометрії лініями завтовшки не більше 50 мкм фарбою сірого кольору;
 • у нижній частині бланка розміщено серію з двох літер та шестизначну нумерацію, що виконані способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.».

Генеральний директор директорату дошкільної та шкільної освіти А. О. Осмоловський