РОЗДІЛ ІV.

Posted by admin on 30.08.2016 in Архів новин |

РОБОТА  З  КАДРАМИ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

4.1. Робота методичної ради

Зміст Відповідальні
Серпень
1. Про підсумки результативності роботи методичної ради у 2015/2016 н.р. Узик І.Л.
2. Про основні напрямки методичної роботи школи на 2016/2017 н.р. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради Узик І.Л.
3. Про затвердження планів роботи предметних методичних об’єднань на 2016/2017 н.р. Кудляк С.М.
4. Про організацію роботи Школи молодого вчителя, молодого класного керівника Узик І.Л.
5. Про підготовку до проведення шкільних олімпіад, МАНу та участі учнів школи у районних олімпіадах, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.  Затвердження олімпіадних робіт. Узик І.Л.

Голови МО

6. Про обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів.

Про інформацію щодо нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу

Узик І.Л.

Голови МО

 

7. Про єдиний орфографічний режим, дотримання норм оцінювання досягнень учнів у навчанні та вимоги щодо ведення шкільної документації у 2016-2018 навчальному році Узик І.Л.

 

Жовтень
1. Про  курсову перепідготовку педагогічних працівників. Узик І.Л.
2. Про хід атестації педагогічних працівників школи. Узик І.Л.
3. Про оцінювання знань учнів – теорія, психологія, практика практичний психолог

ГМО

4. Про обговорення Положення про проведення та участь учителів школи у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2017» Узик І.Л.

Голови МО

Творчі групи

5. Про обговорення і затвердження списків учнів для участі у олімпіадах з базових дисциплін, МАНу Узик І.Л.

ГоловиМО

6. Про огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури Узик І.Л.

 

7. Про результати ЗНО у 2016 році

 

Узик І.Л.

ГоловиМО

 Січень
1. Про  результати успішності учнів за І семестр Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

2. Про виконання навчальних програм за І семестр Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

3. Про стан викладання навчальних предметів у І семестрі навчального року (за річним планом) Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

Піскарьова Т.М.

4. Про кращий педагогічний досвід учителів, які атестуються Узик І.Л.
5. Про обсяг домашніх завдань та стан ведення поурочних планів ЗДНВР

ГМО

Березень
1. Про результати участі учнів у районних олімпіадах, МАНі Узик І.Л.
3. Про результати чергової атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки. Розкриття основних положень кращого педагогічного досвіду вчителів-методистів та вчителів вищої категорії, які атестуються Узик І.Л.

АК

вчителі,які атестуються

4. Про обговорення та затвердження матеріалів ДПА Андрущенко Т.В.

Піскарьова Т.М.

5. Про роботу шкільних факультативів, додаткових індивідуальних занять, школи повного дня Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

Травень
1. Про ефективність роботи шкільних МО, ТГ , школи повного дня Узик І.Л.

Валуйська Ю.Є.

ГоловиМО

2. Про результати роботи шкільної бібліотеки Клочко Л.І.
3. Про результати роботи ІІ етапу науково-методичної теми школи Узик І.Л.

ГоловиМО

4. Про результати роботи за новим Державним стандартом освіти ЗД

ГоловиМО

5. Про творчі звіти голів ШМО Узик І.Л.

ГоловиМО

6. Про результати контролю за станом викладання предметів у ІІ семестрі Андрущенко Т.В.
7. Про виконання навчальних програм учителями школи Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

8. Про пропозиції до плану роботи ШМР на новий навчальний рік Узик І.Л.

ГоловиМО

Робота школи над науково-методичною роблемною темою (за окремим планом)

Робота шкільних методичних об’єднань (за окремим планом) 

4.2. Атестація (організаційні питання, індивідуальна робота з учителями, вивчення досвіду роботи, узагальнення матеріалів) 

Місяць Зміст роботи

 

Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Створення організаційно-методичних умов стимулювання самоосвіти, творчого пошуку вчителів, підвищення їх професійної компетентності Кудляк С.М.
Систематично інформувати вчителів про нормативні документи, інструктивні матеріали керівних органів освіти, продовжувати знайомити педагогічний колектив з новинками педагогічної преси наради,

тематичні

виставки

Кудляк С.М.

ЗД

Проводити індивідуальні консультації при підготовці вчителя до виступів на педагогічних радах,    семінарах інд. Бесіди Кудляк С.М.

ЗД

Направити на курсову перепідготовку вчителів школи наказ Узик І.Л.
Провести чергову атестацію вчителів школи Наказ Узик І.Л.

АК

Робота атестаційної комісії

 

Наказ Узик І.Л.

 

за окремим планом
Надання допомоги вчителям, що аткстуються при підготовці до виступів на педрадах, семінарах, творчих звітів вчителям, що атестуються Бесіди адміністрація

АК

Проводити співбесіди з учителями, які атестуються , за результатами внутрішкільного контролю за якістю навчальних досягнень учнів Бесіди Узик І.Л.

АК

Проводити співбесіди з учителями, що атестуються,  з актуальних питань реформування освіти та нових педтехнологій Бесіди адміністрація

АК

Здійснювати контроль за веденням планів самоосвіти, шкільною документацією, участю у різних формах методичної роботи облік форм контролю Адміністрація, АК
Здійснювати контроль за участю вчителів у реалізації завдань, передбачених  науково – методичною проблемою школи, за роботою з обдарованими дітьми облік форм контролю Узик І.Л.

АК

Організувати відвідування уроків, позакласних заходів учителів, що атестуються Графік Узик І.Л.

 

 

Вересень
Проаналізувати стан охоплення систематичною атестацією у 2016 – 2017 н.р. педпрацівників, які проходили попередню атестацію у 2011-2021 н.р. перспективний план Кудляк С.М.

Узик І.Л

Ознайомлення членів комісії з наказом про створення атестаційної комісії Наказ Узик І.Л.
Поновлення  графіку проходження атестації вчителями школи Наказ Узик І.Л.
Створення атестаційної комісії Наказ Узик І.Л.
Жовтень
Подання педагогічними працівниками заяв про позачергову атестацію до  атестаційної  комісії (якщо такі є) Заяви Узик І.Л.
Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань проведення атестації (ознайомити кожного вчителя з кваліфікаційними вимогами до категорій та державними документами, які регламентують проведення атестації:
– порядком оформлення атестаційних матеріалів;
– планом-графіком проведення атестації )
нарада Узик І.Л.

 

Провести індивідуальні консультації для працівників з питань підготовки та методики проведення атестації Консультації Узик І.Л.

АК

Здійснювати контроль за веденням планів самоосвіти, шкільною документацією, участю у різних формах методичної роботи
Проводити консультації щодо вимог оформлення матеріалів атестації Консультації Узик І.Л.

АК

Листопад
Проаналізувати індивідуальні творчі плани самоосвіти вчителів, які атестуються Плани самоосвіти АК
Спостереження і контроль за роботою вчителів, які атестуються відвідування

уроків

АК
Вчимося самоаналізувати урок семінар-практикум Узик І.Л.

ГМО

Грудень
Затвердження складу апеляційної комісії та графіку проведення коригування семестрового оцінювання наказ у разi потреби Кудляк С.М.

Піскарьова Т.М.

 Розвиток професійної компетентності учителів, які атестуються у 15-16 н.р. проблемний  семінар вчителі, які атестуються
Провести контрольні зрізи навчальних досягнень учнів у класах, в яких працюють учителі, що атестуються Моніторинг Узик І.Л.
Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються, з питань підготовки і проведення творчих звітів Нарада Кудляк С.М.

Узик І.Л.

Січень
Провести творчий звіт  вчителів, які атестуються педрада Узик І.Л
Лютий
Подання  директора школи про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або у разі зниження педпрацівником рівня педагогічної діяльності.(за необхідністю) Подання Кудляк С.М.
Березень
Підготовка атестаційних характеристик на педагогічних працівників; оформлення атестаційних листів АК АК,

Голови МО

Засідання атестаційної комісії АК Кудляк С.М.

Узик І.Л.

Здійснити перевірку робочих місць учителів, які атестуються, стану їх навчально – матеріальної бази  для проведення уроків (до 15 03.17р.) Моніторинг АК

 

Підготовка  атестаційних характеристик та ознайомлення з ними учителів, що атестуються Атестаційні характеристики Узик І.Л.
Результати атестації педпрацівників НпД Кудляк С.М.
Подати узагальнені матеріали роботи АК до районного  відділу  освіти матеріали Узик І.Л.
Квітень
Підсумки атестації педагогічних працівників школи Наказ Узик І.Л.

4.3. Забезпечення проходження курсової підготовки педагогічними працівниками 

Місяць Зміст роботи

 

Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Забезпечувати своєчасне прибуття слухачів курсів на заняття Узик І.Л.
Організувати заміну педпрацівників, які направляються на курси під час навчального року і забезпечити обов’язкове виконання навчальних планів і програм заміщення уроків ЗД
Облік курсової підготовки педпрацівників школи матеріали Узик І.Л.
Облік докурсових та післякурсових   завдань, форм і термінів їх узагальнення матеріали Узик І.Л.
Звіт про проходження курсової підготовки иатеріали Узик І.Л.
З метою психолого – педагогічної діагностики проводити анкетування  учителів до курсів та після курсів діагностичні матеріали практиячний  психолог

 

Вибір теми самоосвіти, планування конкретних етапів і змісту роботи над визначеною темою протягом усього міжкурсового періоду до наступного проходження  курсів бесіда Узик І.Л., ЗД

ГМО

Проводити консультації для педпрацівників, яких охоплено очно – заочною формою підвищення кваліфікації консультації Узик І.Л., ЗД

ГМО

Серпень
Скласти графік проходження курсової підготовки педагогічними працівниками школи та подати до відділу освіти наказ Узик І.Д.
Вересень
Поновити перспективний план курсової підготовки педпрацівників школи план Узик І.Л.

4.4. Організаційна, психолого-педагогічна, методична та інші форми роботи з педагогічними працівниками школи 

Місяць Зміст роботи

 

Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Контроль за виконанням директивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного Управління освіти і науки м. Києва, районного управління освіти Шевченківської РДА м. Києва постійно в роботі з педагогічним колективом Кудляк С.М.

ЗД

 

Вересень
Етичні аспекти педагогічної праці. Авторитет сучасного вчителя. Професійно обумовлені вимоги до вчителя семінар-практикум Узик І.Л.

ГМО

практичний психолог

Жовтень
Провести психолого-педагогічний консіліум:         «Адаптація учнів 5-х класу до умов навчання у школі ІІ ступеня» психолого-педагогічний консіліум практичний психолог Євтодьєва Т.М.
Жовтень-грудень
Проведення семінару класних керівників «Особливості дітей пільгових категорій» семінар практичний психолог

Ліснічук Т.С.

Листопад
     Консультації з творчою групою вчителів щодо концепції роботи з обдарованими дітьми (Програма роботи над проектом «Обдарована дитина») консультації Узик І.Л.

ГМО

практичний психолог

Січень
Імідж та його значення у професійній діяльності педагога семінар-практикум адміністрація школи

ГМО

практичний психолог

Лютий
Психологічні механізми акмеологічного підходу до навчання психолого-педагогічний мозковий штурм практичний психолог Євтодьєва Т.М.
Квітень
Надання рекомендацій щодо виявлення та розвитку сильних сторін учнів (тест StrengthsFinder (Виявлення талантів, розр. Д.Кліфтоном ін.-т Гєллапа) консультації практичний психолог