РОЗДІЛ VI.

Posted by admin on 30.08.2016 in Архів новин |

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ  

з/п

Зміст роботи Термін

виконання

Відповідаль

ний

Форма виконання
6.1. Оргнізаційні заходи 
1 Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією постійно Піскарьова Т.М.  

 

2 Здійснити перевірку готовності  закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, актів-дозволів на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки, актів-випробувань спортивного обладнання до 15.08 Кудляк С.М.

Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

 
3 Переглянути (розробити), затвердити та ввести в дію інструкції посадові, з охорони праці,  безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки для працівників закладу до 25.09

(наказ)

Кудляк С.М.

Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

 
4 Видати наказ «Про  організацію роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму в школі у 2016-2017 н.р.» (із призначенням відповідальних). Серпень (наказ)

педрада

Кудляк С.М.

Піскарьова Т.М.

 
5 Поновити куточок охорони праці, безпеки життєдіяльності,пожежної безпеки, дорожнього руху де сконцентрувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, а також науково-методичні матеріали до 26.09

оформлення куточка

 

Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

ЗД з ВР

 
6 Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону 1-а декада жовтня Кудляк С.М.

Катрик Р.І.

 
7 Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період до 15.10 Кудляк С.М.

Катрик Р.І.

Заходи, наказ
8 Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками закладу  відповідно до чинних Положень після кожного випадку Піскарьова Т.М.  
9 Аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу (наказ) грудень

червень

Піскарьова Т.М.  
10 Бесіди на батьківських зборах щодо попередження дитячо­го травматизму. вересень

травень

кл.керівник  
11 Організація роботи загонів ЮІДР (юні інсп. Дор. руху) та ДЮП. (добр. пож. друж. юн. пож.) вересень

накази

ЗД з ВР

 

 
12 Розробити заходи до розділу “Охорона праці” колективного договору (угоди) До 01.01 Піскарьова Т.М.

Шелудько В.М.

 
13 Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності

·        на педраді:

– Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

– Про ефективність роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму. Виконання наказу про організацію роботи з охорони праці;

– Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процесу

·        на зборах трудового колективу:

«Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період»;

«Про виконання заходів, зазначених у розділі «Охорона праці» колективного договору»

 

серпень

 

 

січень

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

вересень

 

 

травень

Піскарьова Т.М.

 

 

 

Піскарьова Т.М.

 

 

 

 

 

Шелудько В.М.

 

 

 

 

 

Шелудько В.М.

 Педрада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збори трудового коллективу

6.2. Заходи щодо збереження життя дітей
1

 

Видати наказ “Про організацію роботи педагогічного колективу школи щодо збереження життя та здоров’я учнів” серпень

 

Піскарьова Т.М.

 

 
2

 

Контроль за своєчасним проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності, бесід по збереженню здоров’я учнів постійно

 

Валуйська Ю.Є.  
3

 

Забезпечення наявності робочого одягу, форми в учнів для проведення уроків праці, фізичного виховання вересень

 

класні керівники, вчителі праці, фізкультури  
4

 

Проведення батьківських зборів з обговоренням питання попередження травмування дітей в навчально – виховному процесі та побуті вересень

грудень

березень

травень

класні керівники

 

 
5

 

Контроль за викладанням предмету “Основи здоров’я” та медична підготовка постійно (згідно плану роб)

 

Піскарьова Т.М.

 

 
6 Інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності на уроках фізкультури постійно вчителі

фіз. культ

 
7 Інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики,хімії, біології,інформа- тики, трудового навчання під час проведення практичних та лабораторних робіт згідно календарн тематичного плану учитель-предметник  
8 Робота з профілактики та попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та у побуті постійно

 

усі вчителі  
9 Систематично запрошувати до школи співробітників ДАІ, пожежної части­ни, лікарів, працівників міліції для проведення бесід з учнями та батьками. протягом року Валуйська Ю.Є.

кл.керівники

 

 
10 Забезпечити систематичне проведен­ня санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах, спланувати в планах виховної роботи за напрямами постійно

 

ЗД з ВР

кл.керівники

 

 
11

 

Підготувати та провести:

Тиждень знань безпеки дорожнього руху;

Тиждень знань пожежної безпеки, життєдіяльності;

Тиждень з охорони праці;

День Цивільного захисту

 

вересень

 

листопад

 

 

квітень

 

Піскарьова Т.М.

 

Катрик Р.І.

 

 

Валуйська Ю.Є.

 
12

 

Підготувати шкільні команди ЮІД, юних рятівників до їх участі у районних та міських змаганнях березень, травень

 

ЗД з ВР

педагог-орг.

Степанюк С.М.

 
13

 

Організувати відвідування районної пожежно – технічної  виставки учнями школи протягом року

 

класні керівники

 

 
14

 

Контроль за проведенням медичного огляду учнів школи.

Зарахування учнів до груп з фізичної культури

згідно наказу МОЗ та МОНУ

наказ

ЄвтодьєваТ.М.

кл. керівники

мед.сестра

 
15

 

Організація та проведення виставок дитячих малюнків, вікторин, кросвордів, плакатів на тему: “Вогонь – друг чи ворог”, “Моя дорога до школи”, “Ми за здоровий спосіб життя” протягом року

 

Валуйська Ю.Є.

класні керівники

 

 
16

 

Проведення тематичних диктантів, творчих робіт учнів з української та російської мов з питань збереження життя учнів протягом року

 

вчителі української та російської мов

 

 
17

 

Проведення Дня Цивільного захисту з організацією евакуації учнів квітень

 

Кудляк С.М.

Валуйська Ю.Є.

 
18

 

Проведення бесід з безпеки життєдіяльності учнів напередодні канікул жовтень

грудень

березень

травень

класні керівники  
 

6.3. Навчання працівників школи

1 Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки з новоприбулими працівниками при необхідності Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

 
2 Проводити вступний інструктаж з новопризначеними працівниками при прийомі на роботу Кудляк С.М.  
3 Проводити повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

педагогічними працівниками;

учителями предметів підвищенної небезпеки;

 

 

2 рази / рік

 

Піскарьова Т.М.

 

 
4 Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

–  технічним персоналом

1 раз/ квартал Катрик Р.І.  
5 Проводити цільові та позапланові інструктажі з усіма учасниками навчально-виховного процесу протягом року Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

класні керівники, керівники гуртків

 
6.4. Безпечна та надійна експлуатація будівель та споруд школи
1 Створення адміністративно-господарської комісії та комісії з адміністративно-громадського контролю серпень Кудляк С.М. Наказ
2 Перевірити та впорядкувати територію закладу й усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни) постійно Катрик Р.І.  
3 Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд відповідно до Положення постійно Катрик Р.І.

АГ комісія

 
4 Організувати проведення загального огляду будівель і споруд жовтень,

січень

Катрик Р.І.

АГ комісія

 
5 Скласти річний графік проведення планово-запобіжних ремонтів до 01.12 Катрик Р.І.  
6 Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій за потребою Катрик Р.І.  
7 Провести утеплення приміщень закладу (засклити вікна, відремонтувати двері, заклеїти щілини вікон) до 15.10 Катрик Р.І.  
6.5. Електробезпека
1 Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання до 01.09 Кудляк С.М.  
2 Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів щорічно

серпень

Кудляк С.М.

Катрик Р.І.

 
3 Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ постійно Катрик Р.І.  
4 Забезпечити наявність схеми електропостачання, паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми занулення електрообладнання постійно Катрик Р.І.  
5 Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом (дерев’яний настил чи діелектричні килимки, спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з ізольованими ручками) постійно Катрик Р.І.  
6 Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам серпень Катрик Р.І.  
7 Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі. Закрити кришками електрокоробки, під вимикачі вставити безпечні прокладки по всій школі серпень Катрик Р.І.  
8 Перевірити стан усіх електророзеток. Зробити біля кожної написи „220 В” серпень Катрик Р.І.  
9 Провести інструктаж з електробезпеки з працівниками 1р\рік

(квітень)

Катрик Р.І.  
10 Скласти графік проведення планово-запобіжних робіт (ПЗР) щодо ремонту обладнання. травень Катрик Р.І.  
6.6. Гігієна праці, медичні огляди, профілактика професійних захворювань
1 Організувати проведення обов’язкового медогляду працівників до 01.09 Кудляк С.М.

АндрущенкоТ.В.

 
2 Аналіз наявності медичних допусків до роботи у медичних книжках педпрацівників школи до 01.09

 

 

Андрущенко Т.В.

 

 
3 Звіт медичної сестри про ефективність здійснюваних нею рейдів перевірки санітарно-гігієнічних умов закладу. травень Ковалик О.М.

 

 
4 Забезпечити працівників знешкоджувальними миючими засобами, спецодягом постійно Катрик Р.І.  
5 Усі структурні підрозділи з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці забезпечити укомплектованими медичними аптечками постійно Катрик Р.І.

Ковалик О.М.

Зав. каб.

 
6 Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень постійно Катрик Р.І.  
7 Забезпечити дезинфекцію, дератизацію приміщень постійно Катрик Р.І.  
8 Контроль за своєчасним вивезення сміття та харчових відходів з території закладу, установи постійно Катрик Р.І.  
9 Організувати в закладі, установі безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режими постійно Катрик Р.І.  
10   Забезпечити своєчасне надання  довідки   N 086-1/о та  N 086-2/о  “Довідка учня загальноосвіт-нього навчального   закладу   про   результати  обов’язкового  медичного профілактичного огляду” медичному працівнику школи. до 1 жовтня класні керівники

 

 
11 Здійснити розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою на підставі довідок  N 086-1/о  про стан здоров’я. вересень Ковалик О.М.  
12  Видати наказ про розподіл учнів  на групи для занять фізичною культурою 01 жовтня Євтодьєва Т.М.  
13 Оформити Листок здоров’я учнів класу до 01 жовтня Кл. керівники,

Ковалик О.М.

 
14 Здійснювати медико-педагогічний контроль  за уроками фізичної культури 1 р/ семестр

для кожного потоку класів

Кудляк С.М.

директор

 
1 р/ семестр

для кожного потоку класів

Євтодьєва Т.М.

ЗД з НВР

 
4 р/ семестр

для кожного потоку класів

Валуйська Ю.Є.  
1 р/ місяць

для кожного класу

Ковалик О.М.

 

 
1 р/ місяць

 

Кл.керівники  
15 Контролювати зміни в розподілі учнів на групи  для занять фізичною культурою протягом року Євтодьєва Т.М.  Ковалик О.М.

кл. керівники

 
16 Проводити профілактичні бесіди з учнями та їх батьками щодо необхідності вчасного проходження обов’язкового  медичного профілактичного огляд протягом

року

ЗД з ВР

Ковалик О.М. класні керівники

 
17 Затвердження в СЕС списків працівників школи для проходження медоглядів травень Андрущенко Т.В.  
6.7. Заходи з пожежної безпеки
1 Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження ним навчання (наказ) серпень Кудляк С.М.

 

р.13.1  п.4
2 Стан  роботи з пожежної безпеки за І семестр січень НпД Катрик Р.І.  
3 Проведення інструктажів для працівників школи з пожежної безпеки протягом року Катрик Р.І.

Доній Л.В.

 
4 Поновити у вестибюлі школи куточок пожежної безпеки до 05.09 Катрик Р.І.  
5 Поновити (розробити та затвердити) план евакуації на випадок виникнення пожежі (наказ) до 03.09 Катрик Р.І.  
6 Продовжити вивчення правил пожежної безпеки серед учнів 1-11 класів у курсі занять з «Основ здоров’я» та медичної підготовки протягом року

(кал-тематичне планування)

Катрик Р.І.

Доній Л.В.

кл.керівники

 
7 Організувати з числа учнів 10-11 класів дружини юних пожежників (наказ) січень

(вересень –зміни до наказу у разі необх.)

Катрик Р.І.

Валуйська Ю.Є.

р.13.1  п.12
8 Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації за графіком підгот. дня ЦЗ Валуйська Ю.Є.  
9 Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння за графіком підгот. дня ЦЗ Валуйська Ю.Є.  
10 Провести ревізію укомплектування пожежного щита серпень Катрик Р.І.  
11 Переглянути (поновити) та затвердити інструкції з пожежної безпеки (наказ) серпень Катрик Р.І. р.13.1  п.3
12 Проводити інструктажі з питань протипожежної безпеки 1р/семестр Катрик Р.І.

Валуйська Ю.Є.

 
13 Ознайомити з порядком оповіщення про пожежу:

– працівників (нарада при ЗД);

– учнів (вих.год.)

 

 

серпень

03.09

 

Катрик Р.І.

Кл.керівн

 
14 Ознайомлення вчителів з вимогами пожежної безпеки для приміщень різного призначення та при проведенні культурно-масових заходів серпень

педрада

 

Катрик Р.І.  
15 Регулярно проводити огляд шкільного приміщення та шкільної території щодо дотримання протипожежного режиму із реєстрацією у відповідному журналі 2р/семестр Катрик Р.І.

АГЧ комісія

 
16 Дії працівників школи у разі виникнення пожежі, забезпечення безпеки дітей та їхньої евакуації (практичне навчання) березень

( практичне навчання за графіком підгот. Дня ЦЗ)

адміністрація

ЗД з ВР

 
17 Забезпечити сторожа (вахтера) списком посадових осіб із зазначенням їхніх  номерів домашніх телефонів, адрес серпень Катрик Р.І.

ЗД з ВР

 
18 Розробити заходи щодо усунення недоліків, зазначених у приписах служби охорони праці та інспекторів держнагляду в міру  не- обхідності Кудляк С.М.

Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

 
19 Видати накази про заборону паління в закладі, про зберігання легкозаймистих речовин, горючих речовин, користування ел.приладами вересень

(накази)

Катрик Р.І.  
20 Перезарядка вогнегасників

 

1р\рік

(жовтень)

Катрик Р.І.  
21 Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки постійно Катрик Р.І.  
22 Про результати роботи з  пожежної безпеки в школі травень

педрада

Катрик Р.І.  
6.8. Організація харчування учнів. Робота харчоблоку школи
1 Видати наказ про організацію дитячого харчування у навчальному закладі до 01.09 Андрущенко Т.В.

Юрчевська Л.І.

 
2 Складання графіка харчування у шкільній їдальні. вересень Андрущенко Т.В.  
3 Створення брокеражної комісії по контролю за сирою та готовою продукцією (наказ) вересень Андрущенко Т.В.  
3 Організувати пільгове харчування (учні з малозабезпечених сімей, сиріт, напівсиріт),  дієтичне харчування. вересень Андрущенко Т.В.

Юрчевська Л.І.

класні керівники

 
4 Оформити документацію на отримання безкоштовного харчування учнями школи.  

вересень

Андрущенко Т.В.

Юрчевська Л.І

 
5 Оформлення відповідної документації (обліку) щодо організації  безкоштовного харчування згідно з існуючими вимогами. вересень Юрчевська Л.І  
6 Контроль за станом  гарячого харчування постійно Андрущенко Т.В.  
7 Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог постійно АндрущенкоТ.В.

Рощенко М.В.

 
8 Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів постійно Андрущенко Т.В.

Рощенко М.В.

 
9 Вести необхідну документацію згідно із вимогами ДСанПіН постійно Андрущенко Т.В.

Юрчевська Л.І.

Рощенко М.В.

 

 6.9. Організація ЦЗ та ОТ

Зміст роботи Форма виконання Відповідаль

ний

Протягом року    
Організація перегляду фільмів з питань цивільного захисту учням  1-11-х класів перегляд фільмів Клочко Л.І.

кл.кер

Вересень, січень    
Організація роботи з цивільного захисту НпД Валуйська Ю.Є.
   Вересень    
Проведення диктантів з української та російської мов з питань цивільного захисту диктанти вч.-предметники
Січень    
Про організацію роботи з початку року в системі цивільного захисту Валуйська Ю.Є. наказ

НпД

Уточнення списків особового складу школи Валуйська Ю.Є. списки
Уточнення схеми розміщення педколективу та учнів школи у сховищі в разі отримання сигналів цивільного захисту Валуйська Ю.Є..

Катрик Р.І.

схеми
Уточнення списків особового складу формувань цивільного захисту на новий навчальний рік Валуйська Ю.Є.

Катрик Р.І.

аналіз
Квітень    
Підготувати і провести День ЦЗ Валуйська Ю.Є.

кл.керівники

накази
Оформлення шкільного стенду цивільного захисту Валуйська Ю.Є.

пед..орг

стенди