РОЗДІЛ VII.

Posted by admin on 30.08.2015 in Архів новин |

УПРАВЛІНСЬКА ТА КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ. ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

7.1. Діяльність Ради школи 

 Зміст Відповідальні
Серпень  
1 Про претендентів на нагородження медалями Піскарьова Т.М
 Вересень (підготовка та проведення шкільної звітно-виборної конференції)
1 Звіт директора школи про роботу школи у 2014/2015 н.р. та завдання на наступний 2015/2016 н.р. Кудляк С.М.
2 Звіт голови Ради школи про роботу у 2014/2015 н.р. та завдання на наступний 2015/2016 н.р. Голова РШ
3 Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період Кудляк С.М.

Голова РШ

4 Вибори членів Ради школи та розподіл обов’язків Голова РШ
 Вересень
1 Затвердження плану роботи РШ Члени РШ
2 Про підсумки літнього відпочинку учнів школи ЗД з ВР

 

3 Організація та проведення навчально-екскурсійної практики у 2015-2016 н.р.. Євтодьєва Т. М.
4 Організація позакласної та позашкільної роботи, ознайомлення з планом проведення оздоровчих та спортивно-масових заходів з учнями (традиційні свята, гуртки, спортивні секції) ЗД з ВР

 

 Жовтень (спільне засідання з педагогічною радою)
1 Погодження кандидатів з числа вчителів, що атестуються Узик І.Л.
2 Про результати громадського контролю  за  харчуванням учнів 1-4-х класів Голова РШ
3 Про стан охорони здоров’я учнів і працівників школи та заходи для його поліпшення Члени РШ
4 Про медико-педагогічний контроль за уроками фізичного виховання. Євтодьєва Т.М.
 Січень (спільне засідання з педагогічною радою)
1 Про ефективність роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму Члени РШ
2 Про виконання плану роботи Ради за перше півріччя Секретар РШ
3 Про результати медико-педагогічного контролю уроків фізкультури Євтодьєва Т.М.
4 Про створення психолого-педагогічних комісій з прийому дітей до 1-х, 2-11-х класів АндрущенкоТ.В.
5 Презентація досвіду вчителів, що атестуються. Портфоліо вчителів, які атестуються Узик І.Л., вчителі,що атестуються
 Березень (спільне засідання з атестаційною комісією)
1 Заслуховування характеристик вчителів, які атестуються Члени атестаційної комісії
2 Погодження рішення про відповідність педпрацівника посаді, присвоєння кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії), порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань; внесення пропозицій щодо заохочення педагогічних працівників голова РШ

Узик І.Л.

 Квітень (спільне засідання з педагогічною радою)
1  Про звільнення учнів 9,11-х класів від державної підсумкової атестації. Піскарьова Т.М.
2 Визначення профільності навчання учнів 9-х класів на 2016-2017 н.р. за результатами анкетування. Погребна Г.С. Піскарьова Т.М.
3 Про результати медико-педагогічного контролю уроків фізкультури. Євтодьєва Т.М.
 Травень (спільне засідання з педагогічною радою)
1  Про звільнення учнів 9, 11-х класів від державної підсумкової атестації. Піскарьова Т.М.
2 Нагородження учнів  11-х класів. Піскарьова Т.М.
3 Про погодження робочого навчального плану школи на 2016-2017 н.р., розподілу годин варіативної складової, режиму роботи школи, мережі класів та проведення навчально-екскурсійної практики у 2016-2017 н.р. Євтодьєва Т.М.
 Травень (спільне засідання з педагогічною радою)
1 Підготовка школи до нового навчального року.     Залучення позабюджетних коштів.  Організація звітності за використані кошти, оформлення необхідної документації. Катрик Р.І.

Голова РШ

Члени РШ

2 Нагородження учнів 2-8-х, 10-х класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні». Євтодьєва Т.М.

Андрущенко Т.В.

Піскарьова Т.М.

3 Про підготовку до літнього оздоровчого періоду Валуйська Ю.Є.
4 Про результати медико-педагогічного контролю уроків фізкультури Євтодьєва Т.М.
Червень (спільне засідання з педагогічною радою)
1 Нагородження учнів 9-х класів. Піскарьова Т.М.
2 Звіт директора школи про діяльність у 2015/2016 н.р. Кудляк С.М.
3 Розгляд  і затвердження проекту плану роботи школи на 2016-2017 н.р Кудляк С.М.
4 Про виконання плану роботи Ради за друге півріччя Секретар РШ

 

7.2. Робота педагогічної ради

Зміст роботи Відповідальні
 Серпень (____._______.15 р.)   №
1 Аналіз стану навчально-виховної роботи у 2014-2015 н.р. та завдання на новий  2015-2016 н.р. Впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти у 4,7-х класах Кудляк С.М.

Євтодьєва Т.М.

Голови МО

2 Затвердження єдиної науково-методичної проблеми  школи педагогічною радою Узик І.Л.
3 Ознайомлення педагогічного колективу із законодавчими документами щодо розвитку освіти України Кудляк С.М.

 

4 Затвердження плану роботи школи на 2015-2016 навчальний рік Кудляк С.М.
5 Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку на 2015-2016 н.р., режиму роботи ШПД, ГПД та графіку роботи вихователів Кудляк С.М.
6 Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки на 2015-16 нюрю Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І

7 Підведення підсумків літнього оздоровлення учнів Валуйська Ю.Є.

 

8 Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2,5  класів Андрущенко Т.В.

Євтодьєва Т.М.

9 Про претендентів на нагородження медалями за підсумками навчальних досягнень у 10 класі Піскарьова Т.М
10 Про поділ класів на групи, розподіл годин варіативної частини  навчального плану на 2015-2016 н.р. Євтодьєва Т.М.
11 Організація та проведення навчально-екскурсійної практики у  2015-2016 н.р. Євтодьєва Т.М
Жовтень (спільне засідання з Радою школи)

(____._______.15 р.)   №

1 Стан виконання рішень серпневої педради Узик І.Л.
2 Стан та перспективи удосконалення фізичного виховання школярів у світлі нових концептуальних підходів. Здоров’язбережувальний аспект змісту навчальних програм у 5-7 класах.

Моніторингові дослідження фізичного, психічного і морального здоров’я учнів в системі роботи практичного психолога.

Євтодьєва Т.М.

Погребна Г.С.

вчителі фізичного виховання

3 Атестація педагогічних працівників у 2015-2016 н.р. Узик І.Л.
4 Адаптація першокласників до шкільних умов та учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеня АндрущенкоТ.В.

Євтодьєва Т.М.

5 Про медико-педагогічний контроль за уроками фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
6 Про стан відвідування учнями школи Євтодьєва Т.М
7 Про проведення ДПА віпускників школи І-ІІІ ступенів у 2015-16 н.р. (вібір предмету) Піскарьова Т.М
Січень (спільне засідання з Радою школи)

(______._______.16 р.)    № 1

1 Стан виконання рішень жовтневої педради Узик І.Л.
2 Роль бібліотечного освітньо-інформаційного центру у формуванні культури читання школяра  та умінні використовувати сучасні інформаційні ресурси учасниками НВП (Аналіз діяльності бібліотеки)  

Узик І.Л.

Клочко Л.І.

3 Стан організації соціально – психологічної  підтримки дітей та молоді пільгових категорій. Особливості роботи з дітьми пільгових категорій Ліснічук Т.С.

Погребна Г.С.

4 Про ефективність роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму. Виконання наказу про організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І

5 Презентація досвіду вчителів, що атестуються Узик І.Л.
6 Про результати навчальних досягнень та стан відвідування учнями школи за І семестр 2015-2016 н.р. Євтодьєва Т.М.
7 Про затвердження контрольних завдань для приймання дітей до 1-го   класу, 2-11 класів та затвердження психолого-педагогічної комісії АндрущенкоТ.В.

Узик І.Л.

 Березень (спільне засідання з Радою школи)

(_______.________.16 р.)     № 2

1 Стан виконання рішень січневої педради Узик І.Л.
2 Сучасні освітні виховні стратегії та технології: чинники формування якостей особистості.  Класний керівник у школі, його вплив на якість виховної роботи Валуйська Ю.Є. ГШМО

вчителі школи

3 Підсумки атестації вчителів 2015-2016.р. Узик І.Л.
4 Про результати участі учнів школи у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016.р., МАН Узик І.Л.

Голови МО

5 Визначення профільності навчання учнів 10-х класів на 2016-2017 н.р. за результатами анкетування Погребна Г.С.
6 Про результати медико-педагогічного контролю Євтодьєва Т.М.
7 Стан відвідування учнями школи Євтодьєва Т.М.
8 Звільнення від ДПА учнів 9,11 класів Піскарьова Т.М.
Квітень (спільне засідання з Радою школи)

(________.________.16р.)       № _____

1 Про організоване закінчення навчального року:

підготовка до проведення ДПА учнів 4, 9,11-х класів

 

Піскарьова Т.М.

Андрущенко Т.В.

2 Про звільнення  учнів 9,11-х класів від державної підсумкової атестації Піскарьова Т.М.

 

3 Стан організації роботи над впровадження проекту «Інтелект України». Використання можливостей інформаційних комп’ютерних технологій у початковій школі як умова підвищення якості освіти Андрущенко Т.В.

 

4 Про представлення претендентів до нагородження медаллю за підсумками навчання у 11-му класі Піскарьова Т.М.

 

5 Про погодження робочого навчального плану школи на 2016-2017 н.р., розподілу годин варіативної складової, режиму роботи школи, мережі класів та проведення навчально-екскурсійної практики у 2016-2017 н.р. Кудляк С.М.

Євтодьєва Т.М.

Травень (спільне засідання з Радою школи)

(_______._______.16 р.)       № ______

1 Нагородження учнів 11-х класів Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» Піскарьова Т.М.

 

 Травень (спільне засідання з Радою школи)

(_________._________.16 р.)       № ______ 

1 Про результати навчальних досягнень та стан відвідування учнями школи за  2015-2016.р. Євтодьєва Т.М.
2  Про ефективність використання годин варіативної складової Євтодьєва Т.М.
3 Про підсумки роботи з організаціі харчування учнів у школі за 2015-2016 н.р. Андрущенко Т.В.
4  Переведення учнів 1-8,10-х класів до наступних класів та на нагородження учнів 2-8,10-х класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» Піскарьова Т.М.

Андрущенко Т.В.

Євтодьєва Т.М.

5 Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процессу та пожежної безпеки у ІІ семестрі Піскарьова Т.М.
6 Підготовка школи до роботи в літній період (проведення ремонтних робіт) Кудляк С.М.
7 Випуск учнів  11-х класів

 

Піскарьова Т.М.
8 Про підготовку до літнього оздоровчого періоду Валуйська Ю.Є.
9 Про підсумки роботи школи в режимі повного дня Валуйська Ю.Є.

Андрущенко Т.В.

Червень (спільне засідання з Радою школи)

(________.________.16 р.)   № ______

1 Звіт директора школи про діяльність у 2015-2016 н.р. Кудляк С.М.
2 Розгляд і затвердження проекту плану роботи школи на 2016-2017 н.р. Кудляк С.М.
3 Про випуск 9-х класів Піскарьова Т.М.
4 Про підсумки проведення навчальних екскурсій та навчальної практики Євтодьєва Т.М.

 

7.3. Наради при директорові 

Зміст Відповідальні
Серпень
1 Про розподіл функціональних обов’язків (наказ) Кудляк С.М.
2 Про стан готовності навчального закладу до нового навчального року. Катрик Р.І.

Піскарьова Т.М.

3 Про забезпечення підручниками (наказ) Клочко Л.І.
4 Про педагогічне навантаження (наказ), ведення шкільної документації Євтодьєва Т.М.
5 Про медичні огляди учнів та педагогічних працівників (наказ) Євтодьєва Т.М. Андрущенко Т.В.
6 Про результати проведення літніх ремонтних робіт (інф) Катрик Р.І.
7 Про організацію роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму в школі у 2015/2016 навчальному році Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

Валуйська Ю.Є.

8 Про підготовку до Дня знань.

 

Валуйська Ю.Є.
Вересень
1 Про виконання плану заходів з організованого початку нового навчального року Кудляк С.М.
2 Про комплектування класів, результати набору (наказ) Кудляк С.М.
3 Про організацію методичної роботи (наказ) Узик І.Л.
4 Про курсову перепідготовку вчителів (наказ) Узик І.Л.
5 Про організацію роботи школи в режимі повного дня (організація навчально-виховного процесу, чергування, робота гуртків та спортивних секцій ) (наказ) ЗД

Валуйська Ю.Є.

6 Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму Підсумки місячника «Увага! Діти на дорозі» Валуйська Ю.Є.
7 Про підсумки працевлаштування випускників 9,11-х кл. Піскарьова Т.М.
8 Про результати обліку дітей в мікрорайоні (наказ) Валуйська Ю.Є.
9 Про організацію харчування (наказ) Андрущенко Т.В.
10 Про організацію роботи з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги Ліснічук Т.С.
11 Про організацію роботи з ЦЗ Валуйська Ю.Є.
Жовтень  
1 Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей (наказ) Катрик Р.І.
2 Про роботу ГПД Андрущенко Т.В.

Валуйська Ю.Є.

3 Про ведення класних журналів (наказ) Євтодьєва Т.М.
4 Рейд «Буква «Н» в класному журналі» Євтодьєва Т.М
5 Про підсумки контролю за веденням щоденників учнями 5–6–х кл (наказ) Валуйська Ю.Є.

 

6 Про організацію та проведення осінніх канікул (наказ) Валуйська Ю.Є.
7 Підсумки підготовки школи до роботи в осінньо-зимових умовах (наказ) Катрик Р.І.
8 Про організацію роботи, щодо отримаимання періодичних видань на 2016 рік Клочко Л.І.
9 Про стан  І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін (наказ) Узик І.Л.
10 Організація роботи допризивної підготовки юнаків (наказ) Валуйська Ю.Є.
11 Результати медичного огляду учнів та розподіл на групи з фізичного виховання (наказ) Євтодьєва Т.М.
12 Про здійснення медико-педагогічного конторю за проведенням уроків з фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
 Листопад
1 Про охоплення гарячим харчуванням, роботу харчоблоку в школі Андрущенко Т.В.
2 Підсумки перевірки санітарно-гігієнічного режиму в школі (наказ) Катрик Р.І.
4 Про організацію роботи щодо видачі документів про освіту в 2015/2016 н.р. (наказ) Піскарьова Т.М.
5 Про стан  роботи школи в другій половині дня (наказ) Валуйська Ю.Є.
6 Про обсяг домашніх завдань та стан ведення поурочних планів (довідка) Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

Андрущенко Т.В.

7 Про участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін (наказ), МАН Узик І.Л.
8 Забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій Ліснічук Т.С.
9 Контроль за станом навчання учнів, які знаходяться на індивідуальному навчанні Піскарьова Т.М.
10 Стан виконання Держстандарту базової загальної освіти в 4,7-х класах (наказ) Євтодьєва Т.М.

Андрущенко Т.В.

Грудень
1 Виконання навчальних планів та програм за І семестр (наказ) Євтодьєва Т.М.
2 Про результати контролю за станом викладання предметів (накази) ЗД
4 Аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу за І семестр (наказ) Піскарьова Т.М.
5 Аналіз відвідування уроків учнями за І семестр (наказ) Євтодьєва Т.М.
6 Про проведення загально шкільних батьківських зборів. Валуйська Ю.Є.
7 Про стан роботи з обдарованими учнями у І семестрі (інформ) Узик І.Л.
8 Про підготовку до Нового року. Дотримання протипожежної безпеки (наказ) Валуйська Ю.Є.,

Катрик Р.І.

9 Про здійснення медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури (наказ) Євтодьєва Т.М.
Січень
1 Виконання плану роботи школи за І півріччя Кудляк С.М.
2 Коригування режиму роботи школи у ІІ семестрі Валуйська Ю.Є.

Шелудько В.М.

3 Діяльність Ради школи (інформ) Євтодьєва Т.М.
4 Про результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін (наказ) Узик І.Л.
5 Організація роботи з ЦЗ (наказ) Валуйська Ю.Є.
7 Про стан навчальних досягнень учнів профільних класів (наказ) Піскарьова Т.М.
8 Про стан ведення вчителями-предметниками шкільної документації (наказ) ЗД
9 Стан роботи з пожежної безпеки Катрик Р.І.
10 Про виконання варіативної частини навчального плану (наказ) Євтодьєва Т.М.
Лютий
1 Про роботу шкільної їдальні Андрущенко Т.В.
2 Профорієнтаційна робота в 9-11 класах (інформ) Піскарьова Т.М.
3 Про організацію підготовки конкурсного приймання дітей до школи Андрущенко Т.В.

Узик І.Л.

4 Підсумки участі учнів школи у міських предметних олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН (І, ІІ етапи) (наказ) Узик І.Л.
5 Про партнерські зв’язки Кудляк С.М.
6 Стан допризовної підготовки юнаків Валуйська Ю.Є.
Березень
1 Про організацію роботи на канікулах (наказ) Валуйська Ю.Є.
2 Про стан ведення класних журналів Євтодьєва Т.М.
3 Про стан відвідування учнями школи Євтодьєва Т.М.
4 Підготовка до проведення Дня ЦО (наказ) Валуйська Ю.Є

 

5 Про здійснення медико-педагогічного конторю за проведенням уроків з фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
6 Про результати атестації педагогічних працівників І рівня(наказ) Узик І.Л.
Квітень
1 Про результати атестації педагогічних працівників ІІ рівня(наказ) Узик І.Л.
2 Стан підготовки школи до поточного ремонту (наказ) Катрик Р.І.
3 Про підготовку та проведення святкування Дня Перемоги Валуйська Ю.Є.
4 Про проведення комплектування педагогічних кадрів на  2016-2017 н.р. Кудляк С.М.
5 Про організацію роботи з профілактики негативних явищ (наказ) Валуйська Ю.Є.
6 Про хід приймання дітей до 1 класу Андрущенко Т.В.
7 Екологічний двомісячник (наказ) Катрик Р.І.

Шелудько В.М.

8 Про претендентів на нагородження медалями (інформ) Піскарьова Т.М
9 Організація роботи з підготовки проекту плану роботи школи на 2016-2017 н.р. Кудляк С.М.
10 Стан національно-патріотичного виховання Валуйська Ю.Є.
Травень
1 Результати вивчення стану викладання предметів у ІІ семестрі (наказ)             ЗД
2 Підсумки роботи над впровадження проекту «Інтелект України» Андрущенко Т.В.
3 Про підготовку свята Останнього шкільного дзвоника (наказ) Валуйська Ю.Є.
4 Виконання навчальних програм, графіків контрольних робіт. Результати навчальних досягнень учнів та стан відвідування учнями школи (наказ) ЗД
5 Аналіз роботи школи в режимі повного дня Валуйська Ю.Є.
6 Про  підсумки впровадження профільного навчання (наказ) Піскарьова Т.М
7 Про організоване закінчення навчального року (наказ) Піскарьова Т.М.
8 Про організацію літнього відпочинку учнів Валуйська Ю.Є.
9 Про стан роботи педколективу з охорони здоров’я дітей та безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки в навчально- виховному процесі. Стан роботи з попередження дитячого травматизму у ІІ семестрі (наказ) Піскарьова Т.М
10 Діяльність органу учнівського самоврядування Валуйська Ю.Є.
11 Організація роботи з ДПА Піскарьова Т.М
12 Про стан ведення вчителями-предметниками шкільної документації (наказ) ЗД
13 Підсумки роботи школи в другій половині дня (наказ) Валуйська Ю.Є.
14 Про стан виконання варіативної частини навчального плану, роботу шкільних факультативів Євтодьєва Т.М.
15 Про результати роботи над І етапом науково-методичної теми ЗД
Червень
2 Підсумки закінчення навчального року Кудляк С.М.

ЗД

3 Підготовка школи до нового навчального року Кудляк С.М.

Катрик Р.І.

4 Підсумки навчальної практики, екскурсій, ДПА Піскарьова Т.М.

Євтодьєва Т.М.

5 Про стан приймання дітей до школи Андрущенко Т.В.

Узик І.Л.

6 Аналіз  виконання річного плану Кудляк С.М.
7 Аналіз результатів роботи з батьками Кудляк С.М.

Валуйська Ю.Є.

8 Інформація про діяльність Ради школи Євтодьєва Т.М.

 

7.5. Внутрішньошкльний контроль 

Зміст роботи

 

Термін виконання Форма виконання Відповідальний Примітка
7.5.1. Педагогічна та фахова майстерність
Попереджувальний контроль. Відвідування уроків учителів, які потребують методичної допомоги з метою знайомства з професійними здібностями та вміннями молодих та новоприбулих  вчителів, запобігання можливих помилок протягом року метод. рек., бесіди голови МО
Тематичний контроль: «Залучення учнів спортивної секції «Атлетична гімнастика»до участі у конкурсах, показових виступах, заходах різних рівнів» березень наказ Валуйська Ю.Є.
Персональний контроль: «Система роботи учителя , що атестується» протягом року звіт АК
Тематичний контроль діяльності класних керівників з метою підготовки педагогічної ради (березнева) відвідування позакласних виховних заходів інформ матеріали Робоча група
Продуктивний контроль: рівень роботи школи за основними показниками; продуктивність діяльності педагогів, методичний, науковий рівень, використання новітніх технологій, інноваційної діяльності, компетентності підходу до організації навчально-виховного процесу, моніторингова діяльність відвідування позакласних виховних заходів Звіт про роботу школи за рік Узик І.Л.
Фронтальний контроль. Стан роботи шкільної бібліотеки травень наказ Узик І.Л.

Клочко Л.І.

 7.5.2. Якість навчально виховного процесу
 Класноузагальнюючий контроль з метою перевірки реалізації систематичності і послідовності навчання і виховання учнів та роботи класних керівників 1-х та 5-х класів жовтень відвідування уроків, наказ, педрада Андрущенко Т.В.

Євтодьєва Т.М.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів профільних 10-11-х класів за результатами І семестру січень наказ Піскарьова Т.М.
Поточний контроль. Виконання навчальних програм. Впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти протягом

року

накази Андрущенко Т.В

Євтодьєва Т.М.

Піскарьова Т.М.

Поточний контроль за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів протягом

року

накази Адміністрація
Поточний контроль за рівнем навчальних досягнень учнів – претендентів на отримання медалей (об’єктивність тематичного оцінювання ) протягом

року

перевірка класних журналів, письмових робіт учнів Піскарьова Т.М.
Фронтальний контроль: «Вивчення стану викладання окремих предметів»
Українська мова 6-7 кл. березень Наказ Узик І.Л.
Російська мова, література. травень Наказ Узик І.Л.

Андрущенко Т.В.

Польська мова 5-7 кл. квітень Наказ Узик І.Л.
Англійська мова 7,10 кл травень Наказ Узик І.Л.

 

Історія 5-7 кл.

 

грудень

січень

Наказ Кудляк С.М.
Фізична культура 3,7,10 кл.

 

жовтень Наказ Євтодьєва Т.М.
Математика 7 кл.

 

листопад Наказ Євтодьєва Т.М.
Інформатика 5-7 кл.

 

березень Наказ Євтодьєва Т.М.
Фізика 7 кл.

 

квітень Наказ Євтодьєва Т.М.
Основи здоров’я 5-6 кл.

 

лютий Наказ Піскарьова Т.М.
Біологія 6-7 кл.

 

листопад Наказ Піскарьова Т.М.
Трудове навчання 5-7 кл.

 

листопад наказ Валуйська Ю.Є.
Музика  7 класи

 

лютий наказ Валуйська Ю.Є.
Початкова школа 2-4 кл.

(математика)

листопад

грудень

Наказ Андрущенко Т.В.
Початкова школа 4 кл.

(українська мова та літературне читання)

лютий Наказ Андрущенко Т.В.
7.5.3. Якість виховної системи
Оперативно – якісний контроль:  Якість планування виховної роботи у 1 – 4 класах. жовтень наказ Валуйська Ю.Є.
Фронтально – оглядовий контроль: Якість проведення виховної роботи у 5 – 8  класах. січень наказ Валуйська Ю.Є.
Фронтально – оглядовий контроль: Якість проведення виховних годин у 9 -11 класах. лютий НпД Валуйська Ю.Є.
Оперативно – якісний контроль:  Аналіз  зайнятості  учнів  у  позаурочний  час

(гуртки,  клуби,  секції   тощо)

 

жовтень

накази Андрущенко Т.В.

Валуйська Ю.Є.

Тематичний контроль: «Робота педагогічного колективу  по здійсненню правового  виховання   учнів школи»  

 

січень

накази Валуйська Ю.Є., Бойко Н.В.
Оперативно – якісний контроль:  «Вивчення стану організації роботи гуртків та спортивних секцій з метою визначення якості організації роботи школи в режимі повного дня» листопад, квітень накази Андрущенко Т.В.

Валуйська Ю.Є.

Тематичний контроль: Контроль роботи класного керівника по обліку за відвідуванням учнями уроків (буква «Н» в класному журналі) вересень-травень Педрада

накази

нарада при директ. та ЗД (1р/2міс)

Кудляк С.М.

Євтодьєва Т.М.

Аналіз дотримання учнями режиму роботи школи протягом року НпД Валуйська Ю.Є.
Тематичні тижні:

 

–         правова освіта;

–         бібліотека;

–         вшанування памяті О.Білаша;

 

–         соціально-психологічна служба;

–         гуртки та секції.

07-11 грудня

12-19 жовтня

21-25 берез.

 

18-22 квітня

 

протягом травня

заходи,

наказ

Бойко Н.В.

Клочко Л.І.

Валуйська Ю.Є.

 

 

Ліснічук Т.С. Валуйська Ю.Є.

7.5.4. Ведення шкільної документації. Звітно-статистична документація. Робота з базою «АС Школа»
Оглядовий контроль ведення шкільної документації протягом року звіти, інформ довідки адміністрація циклограма
Тематичний контроль ведення шкільної документації протягом року звіти, інформ довідки адміністрація циклограма
Робота з оперативною звітно – статистичною документацією Шевченківського РУО протягом року Оперативні наради Кудляк С.М., заступники директора
Оновлення даних у базі АС «Школа» протягом року база АС «Школа» Євтодьєва Т.М.,

Погребна Г.С.

Робота над звітом ЗНЗ-1 серпень-вересень база АС «Школа» Євтодьєва Т.М.,

Погребна Г.С.

Облік дітей  та підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи . Робота над звітом РВК-77 «Про кількість дітей шкільного віку» серпень-вересень база АС «Школа» Валуйська Ю.Є.

Погребна Г.С.

 

Контроль за продовженням навчання випускників 9-х класів. Робота над звітом ЗСО-1 «Про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів середніх закладів освіти» серпень- жовтень інформаційні довідки Піскарьова Т.М.

Погребна Г.С.

Робота над звітом РВК-83 «Про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів» вересень- жовтень база АС «Школа» Євтодьєва Т.М.,

Погребна Г.С.

7.5.5. Дотримання охорони праці та безпеки життєдіяльності
Оглядовий контроль. Дотримання світлового та повітряного режимів у школі протягом року інформ довідка Катрик Р.І.
Тематичний медико-педагогічний контроль «Контроль за виконанням наказу МОН від 20.07.2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного конторю за фізичним вихованням», здійснення медико-педагогічного контролю за уроками  фізичної культури» протягом року педради 2/на рік,

наради при директорі

 

Кудляк С.М.

Євтодьєва Т.М. Андрущенко Т.В.

класні керівники

Оглядовий контроль наявності інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах, майстерні , де це передбачено нормативними документами серпень наказ Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

Результати медогляду учнів школи до 01.10 довідки, наказ Євтодьєва Т.М.
Аналіз проходження медогляду працівниками школи до 01.09 інформ довідка Андрущенко Т.В.
Перевірка наявності та змісту інструкцій з охорони праці  для працівників кожного підрозділу  школи  щодо всіх видів праці та використання обладнання, посадових інструкцій серпень інформ довідка Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції електромережі 1р\рік технічний звіт Катрик Р.І.
Оглядовий контроль  наявності плану евакуації, засобів пожежогасіння серпень інформ довідка Катрик Р.І.
Контроль  дотримання сан.-гіг. вимог під час проведення уроків трудового навчання, фізичної культури, інформатики травень наказ Катрик Р.І.

Євтодьєва Т.М

Оглядовий контроль  ведення  журналів реєстрації інструктажів з ОП у кабінетах фізики, біології, інформатики, трудового навчання, на уроках фізкультури жовтень інформ довідка Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

7.5.6. Циклограма з ВШК на 2015-2016 н.р.

Зміст роботи Місяці
8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
1 Укомплектувати  школу педагогічними кадрами. Скласти тарифікацію учителів на 2011/2012 навчальний рік, погодити педагогічне наванта­ження з профспілковим комітетом школи.   +                    
  Провести розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією та працівниками школи (наказ)                        
2 Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу. Організувати медичний огляд учнів.   +                    
3 Вивчити та проаналізувати навчальні програми, методичні листи, підручники. +                      
4 Оформити класні журнали, журнали  факультативів, гуртків, індивідуального навчання, ГПД   +                    
5 Скласти та затвердити розклад уроків, статис­тичні звіти, розклад занять факультативів, графіки контрольних робіт,  навчальних екскурсій. + +                    
6 Укомплектувати гуртки, спеціальні медичні групи з фізичної культури, ГПД   +                    
7 –          Провести перевірку стану  готовності ма­теріально-технічної бази кабінетів та школи в цілому до нового навчального року.

–          Оформити акти та іншу документацію про го­товність школи, спортивних залів, спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року

+

 

 

+

                     
8 Забезпечити учнів підручниками, учителів — навчальними програмами +                      
9 Організація гарячого харчування (дієтичне, пільгове)   +                    
10 Виявити дітей, які потребують за станом здоров’я індивідуального навчання, та організу­вати з ними заняття.   +                    
11 Проведення обліку дітей пільгових категорій   +                    
12 Провести психологічне діагностування   +                    
13 Перевірити працевлаштування випускників.   +                    
14 Затвердити план заходів щодо закінчення нав­чального року та проведення державної підсум­кової атестації (переведення, вибір предметів для ДПА, проведення ДПА, нагородження, звільнення від ДПА, проведення урочистос­тей, відрахування випускників, підготовка матеріалів в архів, матеріали до ДПА, виписка документів, протоколи ДПА, виконання нав­чальних програм і т. д.).                 + + +  
15 Скласти графік проведення річних контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння учнями навчальних програм.                 +      
16 Подати до управління освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних та апеляцій­них комісій для проведення державної підсум­кової атестації. Оформити документи на учнів, які звільнені від державної підсумкової атестації за станом здоров’я. Підготувати до розгляду на засіданнях науково-методичних об’єднань та затвердити матеріали державної атеста­ції. Затвердити графік проведення державної, підсумкової атестації. Оформити куточок «Готуємось до ДПА».            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    +

 

 

 

 

+

   
17 Робота в мікрорайоні школи. Виконання Інс­трукції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» (ст. 35, ст. 6).   +             +      
Зміст роботи Місяці
8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
18 Скласти графік проведення навчальних ек­скурсій та навчальної практики з учнями 1-8, 10-х класів, план оздоровлення.                 +      
19 Оформити особові справи учнів, скласти харак­теристики учнів 1-х, 4-х класів.   +               + +  
20 Узгодити орієнтовне педагогічне навантаження з профспілковим комітетом.                   + +  
21 Підготовка та організація роботи з приймання дітей до 1 класу +           +   +      
22 Підготовка та організація роботи з приймання дітей до 2-11 класів +           +   +      
23 Організація проведення урочистостей з нагоди початку навчального року та випуску учнів зі школи:

–          Свято першого дзвоника;

–          Свято останнього дзвоника

 

 

+

 

 

 

 

               

 

 

+

   
24 Статистичні звіти:

– Оновлення даних у базі АС «Школа»

– Робота над звітом ЗНЗ-1

– РВК-77«Про кількість дітей шкільного віку»

– Робота над звітом ЗСО-1 «Про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів середніх закладів освіти»

– Робота над звітом РВК-83 «Про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів»

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

+

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 
25 Організація роботи з ЦЗ і ОТ           +            
26 Підготовка і проведення дня ЦЗ             + + +      
27 Підводити підсумки роботи школи за семестр та за рік з кожного розділу річного плану.           +       +    
28 Засідання педагогічної ради +   +     +   +   + +  
29 Робота методичної ради + + + + + + + + + + +  
30 Наради  при директорові + + + + + + + + + + +  
31 Засідання Ради школи +   +         +   + +  
32 Засідання МО +   +     +   +   +    
33 Атестація педагогічних працівників:

–          Прийом заяв

–          Засідання АК з розгляду заяв

–           Корегування  перспективного плану атестації і курсової перепідготовки

                       
34 Організація роботи з допризивної підготовки юнаків                        
Затвердити і погодити Місяці
8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
1 Нормативні документи роботи школи на навчальний рік +                      
2 Призначення класних керівників +                      
3 Призначення голів МО +                      
4 Призначення керівників гуртків, вихователів ГПД +                      
5 Плани роботи МО +                      
6 Календарно-тематичне планування за предметами на семестр   +                    
7 Плани роботи факультативів, гуртків, спортивних секцій   +                    
8 Плани роботи класних керівників на семестр   +       +            
9 План роботи ШМУ +                      
10 План роботи шкільної бібліотеки +                      
11 План роботи практичного психолога +                      
12 План роботи соціального педагога                        
13 План роботи педагога-організатора                        
14 План роботи шкільного самоврядування   +                    
15 Режим роботи персоналу школи +                      
16 Графіки чергування по школі класів та вчителів   +                    
17 Графіки чергування технічного персоналу +                      
  Контроль за веденням документації 8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
1 Зошити:

–          з мови (рос., укр.);

–          з літератури (рос., укр.);

–          з математики

–          з англійської мови

–          польської мови

     

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

       
2 Класні журнали:

–         культура оформлення журналу, своєчасність заповнення;

–         об’єм домашніх завдань;

–         своєчасність та правильність оформлення записів у журналах ;

–         контроль за відвідуванням учнями занять;

–         виконання навчальних програм ;

–          об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

     

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

   
3 Плани роботи МО   +                    
4 Книги наказів Протягом року
5 Атестаційні матеріали педагогічних працівників     +         +        
6 Книги внутрішнього контролю           +            
7 Документація з ОП та ТБ         +         +    
8 Протоколи батьківських зборів школи   +     +     +     +  
9 Алфавітна книга   +                 +  
10 Особові справи учнів   +                 +  
11 Контрольно – візитаційна книга         +         +    
12 Інвентарна книга бібліотечного фонду     +               +  
13 Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації Протягом року
14 Поурочні плани вчителів       +       +        
15 Перевірка щоденників   +     +     +   +    
16 Перевірка шкільної форми + + + + + + + + + + +  
17 Контроль роботи роботи гуртків та спортивних секцій                        
18 Журнали гурткової роботи                        
19                          
20 Контроль за проведенням виховних годин Протягом року
21 Координація роботи із соціального захисту дітей із психологічною та соціально-педагогічною службою школи Протягом року
22 Контроль за роботою шкільного самоврядування Протягом року
23 Робота шкільного пресцентру Протягом року
                           
  Комплексна перевірка викладання предметів у 2015/2016 н.р. 8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
  Українська мова 6-7 кл.               +        
  Російська мова, література.                        
  Зарубіжна література 1-11кл                        
  Польська мова 5-7 кл.                        
  Англійська мова 7,10 кл                        
  Історія 5-7 кл.                        
  Фізина культура 3,7,10 кл.                        
  Математика 7 кл.                        
  Інформатика 5-7 кл.                        
  Фізика 7 кл.                        
  Основи здоров’я 5-6 кл.                        
  Біологія 6-7 кл.                        
  Трудове навчання 5-7 кл.                        
  Музика  7 класи                        
  Початкова школа 2-4 кл.(математика)                        
  Початкова школа 4 кл. (українська мова та літературне читання)