РОЗДІЛ VIII.

Posted by admin on 30.08.2016 in Архів новин |

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА  

 Зміст  Відповідальні
 Серпень  ( спільне засідання з педагогічною радою)                                                        
1 Про погодження плану роботи школи на 2016-2017 навчальний рік. Кудляк С.М.
2 Про погодження на 2016-2017 навчальний рік, режиму роботи школи повного дня, груп продовженого дня та графіку роботи вихователів ГПД. Кудляк С.М.
3 Про претендентів до нагородження золотою та срібною медалями за підсумками навчання у 10-ому класі. Піскарьова Т.М
4 Про поділ класів на групи, розподіл годин варіативної складової навчального плану на 2016-2017н.р. Євтодьєва Т. М.
5 Про організацію та проведення навчально-екскурсійної практики у 2016-2017 н.р. Євтодьєва Т. М.
 Вересень (підготовка та проведення шкільної звітно-виборної конференції)
1 Звіт директора школи про роботу школи у 2015/2016 н.р. та завдання на наступний 2016/2017 н.р. Кудляк С.М.
2 Звіт голови Ради школи про роботу у 2015/2016 н.р. та завдання на наступний 2016/2017 н.р. Голова РШ
3 Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період Кудляк С.М.

Голова РШ

4 Про вибори членів Ради школи та розподіл обов’язків Голова РШ
 Вересень
1 Затвердження плану роботи РШ Члени РШ
2 Про підсумки літнього відпочинку учнів школи Валуйська Ю.Є.
3 Про організацію позакласної та позашкільної роботи, ознайомлення з планом проведення оздоровчих та спортивно-масових заходів з учнями (традиційні свята, гуртки, спортивні секції) Валуйська Ю.Є.
 Жовтень (спільне засідання з педагогічною радою)
1 Про погодження кандидатів з числа вчителів, що атестуються Узик І.Л.
2 Про результати громадського контролю  за  харчуванням учнів 1-4-х класів. Голова РШ
3 Про стан охорони здоров’я учнів і працівників школи та заходи для його поліпшення Члени РШ
4 Про медико-педагогічний контроль за уроками фізичного виховання. Євтодьєва Т.М.
5 Про стан відвідування  учнями школи. Євтодьєва Т.М.
 Січень (спільне засідання з педагогічною радою)
1 Про ефективність роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму Члени РШ
2 Про виконання плану роботи Ради за перше півріччя Секретар РШ
3 Про результати медико-педагогічного контролю уроків фізкультури Євтодьєва Т.М.
4 Про створення психолого-педагогічних комісій з прийому дітей до 1-х, 2-11-х класів АндрущенкоТ.В.
5 Про презентацію досвіду вчителів, що атестуються. Портфоліо вчителів, які атестуються Узик І.Л., вчителі, які атестуються
6 Про виконання Статуту СШ № 24 Кудляк С.М.

Голова РШ

7 Про реалізацію  Програми розвитку СШ № 24 на 2016-2020 рр. Кудляк С.М.,

Євтодьєва Т.М.

 Березень (спільне засідання з атестаційною комісією)
1 Про заслуховування характеристик вчителів, які атестуються члени атестаційної комісії
2 Про погодження рішення про відповідність педпрацівника посаді, присвоєння кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії), порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань; внесення пропозицій щодо заохочення педагогічних працівників голова РШ

Узик І.Л.

 Квітень (спільне засідання з педагогічною радою)
1  Про звільнення учнів 9,11-х класів від державної підсумкової атестації. Піскарьова Т.М.
2 Про визначення профільності навчання учнів 9-х класів на 2017-2018 н.р. за результатами анкетування. практичний психолог Піскарьова Т.М.
3 Про результати медико-педагогічного контролю уроків фізкультури. Євтодьєва Т.М.
 Травень (спільне засідання з педагогічною радою)
1  Про звільнення учнів 9, 11-х класів від державної підсумкової атестації. Піскарьова Т.М.
2 Про нагородження учнів  11-х класів. Піскарьова Т.М.
3 Про погодження робочого навчального плану школи на 2017-2018 н.р., розподілу годин варіативної складової, режиму роботи школи, мережі класів та проведення навчально-екскурсійної практики у 2017-2018 н.р. Євтодьєва Т.М.
4 Про стан відвідування  учнями школи. Євтодьєва Т.М.
 Травень (спільне засідання з педагогічною радою)
1 Про підготовку школи до нового навчального року.     Залучення позабюджетних коштів.  Організація звітності за використані кошти, оформлення необхідної документації. Катрик Р.І.

Голова РШ

Члени РШ

2 Про нагородження учнів 2-8-х, 10-х класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні». Євтодьєва Т.М.

Андрущенко Т.В.

Піскарьова Т.М.

 7.2. Робота педагогічної ради

Зміст роботи Відповідальні
 Серпень ( 26.08.16 р.)   № 9
1 Про  реалізацію Програми розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу (Програма розвитку школи) на 2015 – 2020 навчальні роки (1рік) Євтодьєва Т.М.

Ковальська О.П.

2 Про ознайомлення педагогічного колективу із законодавчими документами щодо розвитку освіти України Євтодьєва Т.М.

Валуйська Ю.Є.

3 Про впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (8-мі класи) Євтодьєва Т.М.

 

4 Про затвердження плану роботи школи на 2016-2017 навчальний рік Кудляк С.М.
5 Про затвердження режиму роботи школи, ГПД та графіку роботи вихователів ГПД у школі повного дня та мережі класів на 2016-2017 навчальний рік Кудляк С.М.
6  Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1, 2, 5-х  класів Андрущенко Т.В.

Євтодьєва Т.М.

7 Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності на  І семестр 2016-2017 навчальний рік Піскарьова Т.М.
8 Про претендентів  до нагородження золотою та срібною медалями за підсумками навчання 10-го класу Піскарьова Т.М.
9 Про  підсумки літнього оздоровлення учнів Ліснічук Т.С.
10 Про поділ класів на групи, розподіл годин варіативної частини навчального плану на 2016-2017 навчальний рік Євтодьєва Т.М.
11 Про організацію та проведення навчально-екскурсійної практики у 2016-2017 навчальному році Євтодьєва Т.М.
12 Про єдиний орфографічний режим, дотримання норм оцінювання досягнень учнів у навчанні та вимоги щодо ведення шкільної документації у 2016-2018 навчальному році Узик І.Л.
Жовтень (спільне засідання з Радою школи)  (24.10.16 р.)   № 10
1 Про стан виконання рішень серпневої педради Узик І.Л.
2 Про стан виконання нового Державного стандарту: переваги та недоліки (початкова школа, 7-мі кл.) Євтодьєва Т.М.

АндрущенкоТ.В.

3 Про атестацію педагогічних працівників у 2016-2017 н.р. Узик І.Л.
4 Про адаптацію першокласників до шкільних умов та учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеня АндрущенкоТ.В.

Євтодьєва Т.М.

5 Про медико-педагогічний контроль за уроками фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
6 Про стан відвідування учнями школи Євтодьєва Т.М.
7 Про проведення ДПА випускників школи І-ІІІ ступенів у 2016-2017 навчальному році. Піскарьова Т.М.
Січень (спільне засідання з Радою школи)(09.01.17 р.)    № 1
1 Про стан виконання рішень жовтневої педради Узик І.Л.
2 Про формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень учнів. Оцінювання знань учнів – теорія, психологія, практика Практичний психолог

 

3 Про стан організації соціально – психологічної  підтримки дітей та молоді пільгових категорій. Особливості роботи з дітьми пільгових категорій Ліснічук Т.С.

 

4 Про ефективність роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму. Виконання наказу про організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І

5 Про презентацію досвіду вчителів, які атестуються Узик І.Л.,

вчителі, які атестуються,ГМО

6 Про результати навчальних досягнень та стан відвідування учнями школи за І семестр 2015-2016 н.р. Євтодьєва Т.М.
7 Про затвердження контрольних завдань для приймання дітей до 1-го   класу, 2-11-х класів та затвердження психолого-педагогічної комісії АндрущенкоТ.В.

Узик І.Л.

 

8 Про стан викладання математики, фізики 8 кл. Євтодьєва Т.М.
9 Про стан впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти у 8-х кл. Євтодьєва Т.М.
 Березень (спільне засідання з Радою школи)(27.03.17 р.)     № 2
1 Про стан виконання рішень січневої педради Узик І.Л.
2 Про школу повного дня як фактор розвитку учня спеціалізованої школи. Підсумки роботи школи  в режимі повного  дня.

Педагогіка співробітництва

Валуйська Ю.Є. ГМО

вчителі школи

3 Про підсумки атестації вчителів 2016-2017.р. Узик І.Л.
4 Про результати участі учнів школи у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017.р., МАН Узик І.Л.

Голови МО

5 Про визначення профільності навчання учнів 10-х класів на 2017-2018 н.р. за результатами анкетування Піскарьова Т.М.

практичний психолог

6 Про результати медико-педагогічного контролю Євтодьєва Т.М.
7 Про стан відвідування учнями школи Євтодьєва Т.М.
8 Про звільнення від ДПА учнів 9,11-х класів Піскарьова Т.М.
 Квітень (спільне засідання з Радою школи)

(17.04.17р.)       № 3

1 Про організоване закінчення навчального року:

підготовка до проведення ДПА учнів 4, 9,11-х класів

Піскарьова Т.М.

Андрущенко Т.В.

2 Про звільнення  учнів 9,11-х класів від державної підсумкової атестації Піскарьова Т.М.

 

3 Про представлення претендентів до нагородження медаллю за підсумками навчання у 11-му класі Піскарьова Т.М.

 

4 Про погодження робочого навчального плану школи на 2017-2018 н.р., розподілу годин варіативної складової, режиму роботи школи, мережі класів та проведення навчально-екскурсійної практики у 2017-2018 н.р. Кудляк С.М.

Євтодьєва Т.М.

 Травень (спільне засідання з Радою школи)

(22.05.17 р.)       № 4

1 Про нагородження учнів 1-11-х класів Похвальними грамотами «За високі досягнення у навчанні» Піскарьова Т.М.

 

 Травень (спільне засідання з Радою школи)

(29.05.17 р.)       № 5 

1 Про результати навчальних досягнень та стан відвідування учнями школи за  2015-2016.р. Євтодьєва Т.М.
2  Про ефективність використання годин варіативної складової Євтодьєва Т.М.
3 Про підсумки роботи з організаціі харчування учнів у школі за 2016-2017 н.р. Андрущенко Т.В.
4  Про переведення учнів 1-8,10-х класів до наступних класів Нагородження учнів 1-8,10-х класів Похвальними грамотами Піскарьова Т.М.

Андрущенко Т.В.

Євтодьєва Т.М.

5 Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процессу та пожежної безпеки у ІІ семестрі Піскарьова Т.М.
6 Про підготовку школи до роботи в літній період (проведення ремонтних робіт) Катрик Р.І.
7 Про випуск учнів  11-х класів. Піскарьова Т.М.
8 Про підготовку до літнього оздоровчого періоду Валуйська Ю.Є.

Ліснічук Т.С.

Червень (спільне засідання з Радою школи)

(09.06.16 р.)   № 6

1 Про розгляд і затвердження проекту плану роботи школи на 2017-2018 н.р. Кудляк С.М.
2 Про випуск 9-х класів Піскарьова Т.М.
3 Про підсумки проведення навчальних екскурсій та навчальної практики Євтодьєва Т.М.

 7.3. Наради при директорові

Зміст Відповідальні
 Серпень
1 Про розподіл функціональних обов’язків (наказ) Кудляк С.М.
2 Про стан готовності навчального закладу до нового навчального року. Катрик Р.І.

Піскарьова Т.М.

3 Про забезпечення підручниками (наказ) Клочко Л.І.
4 Про педагогічне навантаження (наказ), ведення шкільної документації Євтодьєва Т.М.
5 Про медичні огляди учнів та педагогічних працівників (наказ) Євтодьєва Т.М. Андрущенко Т.В.
6 Про результати проведення літніх ремонтних робіт (інф) Катрик Р.І.
7 Про організацію роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму в школі у 2016/2017 навчальному році Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

Валуйська Ю.Є.

8 Про підготовку до Дня знань. Валуйська Ю.Є.
Вересень
1 Про виконання плану заходів з організованого початку нового навчального року Кудляк С.М.
2 Про комплектування класів, результати набору (наказ) Кудляк С.М.
3 Про організацію методичної роботи (наказ) Узик І.Л.
4 Про курсову перепідготовку вчителів (наказ) Узик І.Л.
5 Про організацію роботи школи в режимі повного дня (організація навчально-виховного процесу, чергування, робота гуртків та спортивних секцій ) (наказ) ЗД

Валуйська Ю.Є.

6 Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму Підсумки місячника «Увага! Діти на дорозі» Валуйська Ю.Є.
7 Про підсумки працевлаштування випускників 9,11-х кл. Піскарьова Т.М.
8 Про результати обліку дітей в мікрорайоні (наказ) Валуйська Ю.Є.
9 Про організацію харчування (наказ) Андрущенко Т.В.
10 Про організацію роботи з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги Ліснічук Т.С.
11 Про організацію роботи з ЦЗ Валуйська Ю.Є.
Жовтень  
1 Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей (наказ) Катрик Р.І.
2 Про роботу ГПД Андрущенко Т.В.

Валуйська Ю.Є.

3 Про ведення класних журналів (наказ) Євтодьєва Т.М.
4 Про рейд «Буква «Н» в класному журналі» Євтодьєва Т.М
5 Про підсумки контролю за веденням щоденників учнями 5–6–х кл (наказ) Валуйська Ю.Є.
6 Про організацію та проведення осінніх канікул (наказ) Валуйська Ю.Є.
7 Про підсумки підготовки школи до роботи в осінньо-зимових умовах (наказ) Катрик Р.І.
8 Про організацію роботи, щодо отримаимання періодичних видань на 2017 рік Клочко Л.І.
9 Про стан  І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін (наказ) Узик І.Л.
10 Про організацію роботи допризивної підготовки юнаків (наказ) Валуйська Ю.Є.
11 Про результати медичного огляду учнів та розподіл на групи з фізичного виховання (наказ) Євтодьєва Т.М.
12 Про здійснення медико-педагогічного конторю за проведенням уроків з фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
 Листопад
1 Про охоплення гарячим харчуванням, роботу харчоблоку в школі Андрущенко Т.В.
2 Про підсумки перевірки санітарно-гігієнічного режиму в школі (наказ) Катрик Р.І.
4 Про організацію роботи щодо видачі документів про освіту в 2016/2017 н.р. (наказ) Піскарьова Т.М.
5 Про стан  роботи школи в другій половині дня (наказ) Валуйська Ю.Є.
6 Про обсяг домашніх завдань та стан ведення поурочних планів (довідка) Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

Андрущенко Т.В.

7 Про участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін (наказ), МАН Узик І.Л.
8 Про забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій Ліснічук Т.С.
9 Про контроль за станом навчання учнів, які знаходяться на індивідуальному навчанні Піскарьова Т.М.
10 Про стан виконання Держстандарту базової загальної освіти в 8-х класах (наказ) Євтодьєва Т.М.

 

Грудень
1 Про виконання навчальних планів та програм за І семестр (наказ) Євтодьєва Т.М.
2 Про результати контролю за станом викладання предметів (накази) ЗД
4 Про аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу за І семестр (наказ) Піскарьова Т.М.
5 Про аналіз відвідування уроків учнями за І семестр (наказ) Євтодьєва Т.М.
6 Про проведення загально шкільних батьківських зборів. Валуйська Ю.Є.
7 Про стан роботи з обдарованими учнями у І семестрі (інформ) Узик І.Л.
8 Про підготовку до Нового року. Дотримання протипожежної безпеки (наказ) Валуйська Ю.Є.,

Катрик Р.І.

9 Про здійснення медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури (наказ) Євтодьєва Т.М.
Січень
1 Про виконання плану роботи школи за І півріччя Кудляк С.М.
2 Про коригування режиму роботи школи у ІІ семестрі Валуйська Ю.Є.

Шелудько В.М.

3 Про діяльність Ради школи (інформ) Євтодьєва Т.М.
4 Про результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін (наказ) Узик І.Л.
5 Про організацію роботи з ЦЗ (наказ) Валуйська Ю.Є.
7 Про стан навчальних досягнень учнів профільних класів (наказ) Піскарьова Т.М.
8 Про стан ведення вчителями-предметниками шкільної документації (наказ) ЗД
9 Про стан роботи з пожежної безпеки Катрик Р.І.
10 Про виконання варіативної частини навчального плану (наказ) Євтодьєва Т.М.
11 Про техногенно-екологічну безпека та надзвичайні ситуації Катрик Р.І.
Лютий
1 Про роботу шкільної їдальні Андрущенко Т.В.
2 Про профорієнтаційну роботу в 9-11-х класах (інформ) Піскарьова Т.М.
3 Про організацію підготовки конкурсного приймання дітей до школи Андрущенко Т.В.

Узик І.Л.

4 Про підсумки участі учнів школи у міських предметних олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН (І, ІІ етапи) (наказ) Узик І.Л.
5 Про партнерські зв’язки Кудляк С.М.
6 Про стан допризовної підготовки юнаків Валуйська Ю.Є.
Березень
1 Про організацію роботи на канікулах (наказ) Валуйська Ю.Є.
2 Про стан ведення класних журналів Євтодьєва Т.М.
3 Про стан відвідування учнями школи Євтодьєва Т.М.
4 Підготовка до проведення Дня ЦО (наказ) Валуйська Ю.Є.
5 Про здійснення медико-педагогічного конторю за проведенням уроків з фізичного виховання Євтодьєва Т.М.
6 Про результати атестації педагогічних працівників І рівня(наказ) Узик І.Л.
Квітень
1 Про результати атестації педагогічних працівників ІІ рівня(наказ) Узик І.Л.
2 Про стан підготовки школи до поточного ремонту (наказ) Катрик Р.І.
3 Про підготовку та проведення святкування Дня Перемоги Валуйська Ю.Є.
4 Про проведення комплектування педагогічних кадрів на  2017-2018 н.р. Кудляк С.М.
5 Про організацію роботи з профілактики негативних явищ (наказ) Валуйська Ю.Є.
6 Про хід приймання дітей до 1 класу Андрущенко Т.В.
7 Про екологічний двомісячник (наказ) Катрик Р.І.

Шелудько В.М.

8 Про претендентів на нагородження медалями (інформ) Піскарьова Т.М
9 Про організацію роботи з підготовки проекту плану роботи школи на 2017-2018 н.р. Кудляк С.М.
10 Про стан національно-патріотичного виховання Валуйська Ю.Є.
Травень
1 Про результати вивчення стану викладання предметів у ІІ семестрі (наказ)             ЗД
2 Про підготовку свята Останнього шкільного дзвоника (наказ) Валуйська Ю.Є.
3 Про виконання навчальних програм, графіків контрольних робіт. Результати навчальних досягнень учнів та стан відвідування учнями школи (наказ) ЗД
4 Про аналіз роботи школи в режимі повного дня Валуйська Ю.Є.
5 Про  підсумки впровадження профільного навчання (наказ) Піскарьова Т.М
6 Про організоване закінчення навчального року (наказ) Піскарьова Т.М.
7 Про організацію літнього відпочинку учнів Валуйська Ю.Є.
8 Про стан роботи педколективу з охорони здоров’я дітей та безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки в навчально- виховному процесі. Стан роботи з попередження дитячого травматизму у ІІ семестрі (наказ) Піскарьова Т.М
9 Про діяльність органу учнівського самоврядування Валуйська Ю.Є.
10 Про організацію роботи з ДПА Піскарьова Т.М
11 Про стан ведення вчителями-предметниками шкільної документації (наказ) ЗД
12 Про підсумки роботи школи в другій половині дня (наказ) Валуйська Ю.Є.
13 Про стан виконання варіативної частини навчального плану, роботу шкільних факультативів Євтодьєва Т.М.
14 Про результати роботи над І етапом науково-методичної теми ЗД
Червень
2 Про підсумки закінчення навчального року Кудляк С.М.

ЗД

3 Про підготовку школи до нового навчального року Кудляк С.М.

Катрик Р.І.

4 Підсумки навчальної практики, екскурсій, ДПА Піскарьова Т.М.

Євтодьєва Т.М.

5 Про стан приймання дітей до школи Андрущенко Т.В.

Узик І.Л.

6 Про аналіз  виконання річного плану Кудляк С.М.
7 Про  результати роботи з батьками Кудляк С.М.

Валуйська Ю.Є.

8 Про діяльність Ради школи Євтодьєва Т.М.

 7.4. Внутрішньошкльний контроль

Зміст роботи

 

Термін

виконання

Форма

виконання

Відповідальний Примітка
 7.4.1. Педагогічна та фахова майстерність
Попереджувальний контроль. Відвідування уроків учителів, які потребують методичної допомоги з метою знайомства з професійними здібностями та вміннями молодих та новоприбулих  вчителів, запобігання можливих помилок протягом року метод. рек., бесіди ГМО
Тематичний контроль:

–         підготовка до засідань педрад (відвідування уроків, анкетування);

–         залучення учнів спортивної секції «Атлетична гімнастика» до участі у конкурсах, показових виступах, заходах різних рівнів

березень наказ Валуйська Ю.Є.
Персональний контроль:

–         система роботи учителя, що атестується (проведення адміністративних контрольних робіт);

–         відвідування уроків у молодих та новоприбулих учителів

протягом року звіт АК
Тематичний контроль:

–         діяльності класних керівників;

–         робота гуртків та секцій

відвідування позакласних виховних заходів

 

інформ матеріали Робоча група
Продуктивний контроль: рівень роботи школи за основними показниками; продуктивність діяльності педагогів, методичний, науковий рівень, використання новітніх технологій, інноваційної діяльності, компетентності підходу до організації навчально-виховного процесу, моніторингова діяльність відвідування позакласних виховних заходів Звіт про роботу школи за рік Узик І.Л.
Фронтальний контроль. Стан роботи шкільної бібліотеки травень наказ Узик І.Л.

Клочко Л.І.

 7.4.2. Якість навчально виховного процесу
 Класноузагальнюючий контроль з метою перевірки реалізації систематичності і послідовності навчання і виховання учнів та роботи класних керівників 1-х та 5-х класів. Стан викладання предметів жовтень відвідування уроків, наказ, педрада Андрущенко Т.В.

Євтодьєва Т.М.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів профільних 10-11-х класів за результатами І семестру січень наказ Піскарьова Т.М.
Поточний контроль. Виконання навчальних програм. Впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти протягом

року

накази Андрущенко

Т.В

Євтодьєва Т.М.

Піскарьова

Т.М.

Поточний контроль за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів протягом

року

Накази

педрада

Адміністрація
Поточний контроль за рівнем навчальних досягнень учнів – претендентів на отримання медалей (об’єктивність тематичного оцінювання ) протягом

року

перевірка класних журналів, письмових робіт учнів Піскарьова Т.М.
 Фронтальний контроль: «Вивчення стану викладання окремих предметів»
Українська мова 8 кл. березень наказ Узик І.Л.
Українська література 5-6 кл. грудень довідка Узик І.Л.
Російська мова 9 кл. травень наказ Узик І.Л.
Зарубіжна література лютий наказ Узик І.Л.
Турецька мова, іврит квітень наказ Андрущенко Т.В.,

Валуйська Ю.Є.

Історія України 8 кл. березень наказ Кудляк С.М.
Математика 8 кл. грудень наказ Євтодьєва Т.М.
Інформатика 8 кл. березень наказ Євтодьєва Т.М.
Фізика 8 кл. грудень наказ Євтодьєва Т.М.
Географія 7-9 кл. лютий наказ Піскарьова Т.М.
Фізична культура листопад наказ Євтодьєва Т.М.
Образотворче мистецтво  8кл. січень наказ Валуйська Ю.Є.
Музичне мистецтво 8 кл. лютий наказ Валуйська Ю.Є.
Початкова школа 1-4 кл.

(фізична культура,

основи здоров’я)

листопад

 

наказ Андрущенко Т.В.
Початкова школа 1-2 кл.

(іноземні мови)

травень наказ Андрущенко Т.В.
Початкова школа 3-4 кл.

(літературне читання)

лютий наказ Андрущенко Т.В.
 7.4.3. Якість виховної системи
Оперативно – якісний контроль:  Якість планування виховної роботи у 1 – 4 класах. жовтень наказ Валуйська Ю.Є.
Фронтально – оглядовий контроль: Якість проведення виховної роботи у 5 – 11  класах. січень наказ Валуйська Ю.Є.
Фронтально – оглядовий контроль: Якість проведення виховних годин у 1 -11 класах. лютий НпД Валуйська Ю.Є.
Оперативно – якісний контроль:  Аналіз  зайнятості  учнів  у  позаурочний  час

(гуртки,  клуби,  секції   тощо)

 

жовтень

накази Андрущенко Т.В.

Валуйська Ю.Є.

Тематичний контроль: «Робота педагогічного колективу  по здійсненню правового  виховання   учнів школи»  

 

січень

накази Валуйська Ю.Є.

Бойко Н.В.

Оперативно – якісний контроль:  «Вивчення стану організації роботи гуртків та спортивних секцій з метою визначення якості організації роботи школи в режимі повного дня» листопад, травень накази Андрущенко Т.В.

Валуйська Ю.Є.

Тематичний контроль: Контроль роботи класного керівника по обліку за відвідуванням учнями уроків (буква «Н» в класному журналі) вересень-травень педрада

накази

нарада при директор. та ЗД

(1р/2міс)

Кудляк С.М.

Євтодьєва Т.М.

Аналіз дотримання учнями режиму роботи школи  протягом року НпД Валуйська Ю.Є.
Тематичні тижні:

–         правова освіта;

–         шкільна бібліотека;

–         соціально-психологічна служба;

–         гуртки та секції.

 Предметні тижні:

–         іноземної філології;

–         математичного циклу предметів

 

07-11.12

12-19.10

18-22 квітня

протягом року

 

лютий

листопад

заходи,

наказ

 

 

 

 

 

заходи,

наказ

 

 

Бойко Н.В.

Клочко Л.І.

Ліснічук Т.С.

 

Валуйська Ю.Є.

Узик І.Л.

Євтодьєва Т.М.

ГМО

 7.4.4. Ведення шкільної документації. Звітно-статистична документація. Робота з   базою «АС Школа»
Оглядовий контроль ведення шкільної документації протягом року звіти, інформ довідки адміністрація циклограма
Тематичний контроль ведення шкільної документації протягом року звіти, інформ довідки,

накази

адміністрація циклограма
Робота з оперативною звітно – статистичною документацією Шевченківського РУО протягом року оперативні наради Кудляк С.М., заступники директора
Оновлення даних у базі АС «Школа» протягом року база АС «Школа» Євтодьєва Т.М.,

Собкова О.М.

Робота над звітом ЗНЗ-1 серпень-вересень база АС «Школа» Євтодьєва Т.М.,

Собкова О.М.

Облік дітей  та підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи . Робота над звітом РВК-77 «Про кількість дітей шкільного віку» серпень-вересень база АС «Школа» Валуйська Ю.Є.

Собкова О.М.

Контроль за продовженням навчання випускників 9-х класів. Робота над звітом ЗСО-1 «Про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів середніх закладів освіти» серпень- жовтень інформаційні довідки Піскарьова Т.М.

Собкова О.М.

Робота над звітом РВК-83 «Про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів» вересень- жовтень база АС «Школа» Євтодьєва Т.М.,

Собкова О.М.

 7.4.5. Дотримання охорони праці та безпеки життєдіяльності
Оглядовий контроль. Дотримання світлового та повітряного режимів у школі протягом року інформ довідка Катрик Р.І.
Тематичний медико-педагогічний контроль «Контроль за виконанням наказу МОН від 20.07.2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного конторю за фізичним вихованням», здійснення медико-педагогічного контролю за уроками  фізичної культури» протягом року педради 2/на рік,

наради при директорі

 

Кудляк С.М.

Євтодьєва Т.М. класні керівники

Оглядовий контроль наявності інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах, майстерні , де це передбачено нормативними документами серпень наказ Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

Результати медогляду учнів школи до 01.10 довідки, наказ Євтодьєва Т.М.
Аналіз проходження медогляду працівниками школи до 01.09 інформ довідка Андрущенко Т.В.
Перевірка наявності та змісту інструкцій з охорони праці  для працівників кожного підрозділу  школи  щодо всіх видів праці та використання обладнання, посадових інструкцій серпень інформ довідка Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.

Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції електромережі 1р\рік технічний звіт Катрик Р.І.
Оглядовий контроль  наявності плану евакуації, засобів пожежогасіння серпень інформ довідка Катрик Р.І.
Контроль  дотримання сан.-гіг. вимог під час проведення уроків трудового навчання, фізичної культури, інформатики травень наказ Катрик Р.І.

Євтодьєва Т.М

Оглядовий контроль  ведення  журналів реєстрації інструктажів з ОП у кабінетах фізики, біології, інформатики, трудового навчання, на уроках фізкультури жовтень інформ довідка Піскарьова Т.М.

Катрик Р.І.