Оцінювання

Для всіх осіб, які здобувають освіту за будь-якою формою навчання, проводиться оцінювання навчальних досягнень відповідно до наказів МОН України для:

1 кл. – Про затвердження методичних рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі (від 20.08.2018р. № 924)

2 кл. – Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу (від 27.08.2019р. № 1154)

3-11 кл. – Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (від 21.08.2013р. № 1222)

3-11 кл. – Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (від 13.04.2011р. № 329, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304)

3-11 кл. – Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (від 05.05.2008р. № 371)


Накази МОН:

– Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи (від 02.09.2020 №1096)

– Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти (від 23.04.2019 № 536, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.05.2019 за № 547/33518)

– Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти,
затверджене наказом МОН України (від 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу МОН
України від 10.07.2019 № 955), зареєстроване в Міністерстві юстиції України
03.02.2016 за № 184/28314)

–  Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти (від 30.11.2020 № 1480)

– Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 13.07.2021 року № 813)


Листи МОН:

–  Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році ( від 11.08.2020 № 1/9-430)