Технологічна карта помічника відповідального за пункт проведення ЗНО

Posted by admin on 20.04.2015 in Архів новин |

Важливо! Для виконання завдань сертифікаційної роботи з фізики відводиться 180 хв, української мови і літератури (базовий рівень), хімії, географії, російської мови – 150 хв, історії України – 135 хв, математики (базовий рівень) – 130 хв, англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології – 120 хв.

Для виконання сертифікаційної роботи поглибленого рівня відводиться 210 хв:

з української мови і літератури: 150 хв на виконання завдань базового рівня та 60 хв – поглибленого рівня;

з математики: 130 хв на виконання завдань базового рівня та 80 хв – поглибленого рівня.

Час V Дія
За день до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
150 хв. Спільно з відповідальним за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання:перевірити готовність пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пункт зовнішнього оцінювання) до проведення зовнішнього незалежного оцінювання;опломбувати аварійні виходи з пункту зовнішнього оцінювання;здійснити огляд внутрішніх приміщень, що не використовуються; розмістити інформаційні вивіски на зачинених дверях приміщень, що не використовуються;пронумерувати аудиторії;розмістити вказівники напрямків руху в пункті зовнішнього оцінювання та меж пункту зовнішнього оцінювання;розмістити (*) контейнер (-и) із з аудиторними пакетами у відведеному для зберігання місці (сховищі);опломбувати (*) та передати (*) сховище під охорону працівнику Державної служби охорони;зробити (*) відповідні записи в Акті закриття/відкриття сховища.Контейнер може бути доставлений у день проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета, але не пізніше 09.00 (відповідно до графіка, наданого регіональним центром оцінювання якості освіти). У такому разі в день проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета виконуються дії, позначені (*)
У день проведення зовнішнього незалежного оцінювання
8.55-9.00 Прибути до пункту зовнішнього оцінювання з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, годинником, ручкою з пастою чорного кольоруОтримати у відповідального за пункт зовнішнього оцінювання списки осіб, які будуть проводити зовнішнє оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання, медичних працівників.Підготуватися до здійснення допуску до пункту зовнішнього оцінювання персоналу
9.00-9.45 Організувати та здійснити допуск до пункту зовнішнього оцінювання персоналу (відповідно до списку, наданого регіональним центром оцінювання якості освіти) та осіб, які мають право перебувати в пункті зовнішнього оцінювання під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.Старші інструктори, інструктори, чергові та медичний працівник мають пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.Громадські спостерігачі пред’являють документи, паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та посвідчення громадських спостерігачів, виданих Українським центром оцінювання якості освіти або відповідним регіональним центром оцінювання якості освіти.Особи, уповноважені на здійснення державного контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, допускаються до пункту зовнішнього оцінювання після пред’явлення ними паспорта громадянина України або іншого документа, що його замінює, а також службових документів, які надають їм право перебувати в пункті зовнішнього оцінювання під час проведення зовнішнього оцінювання.Працівники Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює, службове посвідчення, видане Українським центром оцінювання якості освіти або регіональним центром оцінювання якості освіти, та копію наказу про здійснення контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання.Допуск відповідальної особи за проведення зовнішнього незалежного оцінювання в окрузі зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється за умови пред’явлення нею паспорта громадянина України або іншого документа, що його замінює, та посвідчення, форма якого встановлюється регіональним центром.
9.45-10.15 Розмістити спільно з черговим Алфавітний список учасників зовнішнього незалежного оцінювання у зручному для вільного огляду місці (при вході до пункту зовнішнього оцінювання)
10.15-10.50 Організувати та здійснити разом із черговими допуск до пункту зовнішнього оцінювання учасників зовнішнього незалежного оцінювання за наявності в них:Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат);паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті;запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.За умови відсутності Сертифіката та документа, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті, учасник зовнішнього оцінювання не допускається до пункту зовнішнього оцінювання.Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які прибули пізніше 10 годин 50 хвилин, до пункту зовнішнього оцінювання не допускаються. У разі виникнення конфліктної ситуації факт запізнення фіксується в Карті спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання
11.00-11.30 Зібрати та передати відповідальному за пункт зовнішнього оцінювання інформацію про кількість відсутніх учасників зовнішнього оцінювання і зошитів із завданнями сертифікаційної роботи, що не використовуються (за варіантами)
11.30- до завершення зовнішнього незалежного оцінювання Повідомляти відповідальному за пункт зовнішнього оцінювання про нестандартні ситуації, що виникають під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.Здійснювати контроль за роботою чергових у пункті зовнішнього оцінювання.Спільно з працівником Державної служби охорони:Здійснювати контроль за дотриманням персоналом пункту зовнішнього оцінювання/учасниками зовнішнього незалежного оцінювання процедури проведення/проходження зовнішнього незалежного оцінювання за межами аудиторій.Помічнику відповідального за пункт зовнішнього оцінювання під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання забороняється:користуватися мобільним телефоном, персональним     комп’ютером, іншими електронними приладами, друкованими, рукописними та іншими матеріалами, крім службової документації пункту зовнішнього оцінювання;відповідати на запитання учасників зовнішнього незалежного оцінювання щодо змісту завдань сертифікаційної роботи і коментувати їх;без поважної причини відволікати учасників зовнішнього незалежного оцінювання від виконання сертифікатної роботи;надавати учасникам зовнішнього незалежного оцінювання будь-які предмети, що не передбачені процедурою проведення зовнішнього оцінювання (маркери, папір тощо).
Після завершення зовнішнього незалежного оцінювання
180 хв.   Організувати спільно з черговими допуск до пункту зовнішнього оцінювання учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які бажають отримати зошити із завданнями сертифікаційної роботи.Забезпечити спільно з черговими організований вихід учасників зовнішнього незалежного оцінювання із пункту зовнішнього оцінювання.Перевірити з інструкторами стан аудиторій.Зібрати забуті учасниками зовнішнього незалежного оцінювання речі та організувати їхнє збереження до моменту звернення власника.Помістити спільно з відповідальним за пункт зовнішнього оцінювання та уповноваженою особою Українського центру оцінювання якості освіти контейнер (-и) із матеріалами зовнішнього незалежного оцінювання до сховища, що опломбовується та здається під охорону.Передати спільно з відповідальним за пункт зовнішнього оцінювання контейнер (-и) з матеріалами зовнішнього незалежного оцінювання представнику кур’єрської служби для доставки до визначеного Українським центром оцінювання якості освіти пункту обробки.