Технологічна карта старшого інструктора (інструктора)

Posted by admin on 20.04.2015 in Архів новин |

Увага!   Старший інструктор виконує дії, позначені (*). Інструктор виконує дії, позначені (**). У разі відсутності зазначених вище позначок дії виконуються спільно старшим інструктором та інструктором.

Час V Дія
У день проведення зовнішнього незалежного оцінювання
9.00-9.10 Прибути до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання
(далі – пункт зовнішнього оцінювання) з паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу, годинником, ручкою з пастою чорного кольору, ножицями, персональною нагрудною карткою (бейджем).
9.10-9.45 Узяти участь у нараді з персоналом пункту зовнішнього оцінювання, під час якої:пересвідчитися в неушкодженості адміністративного пакета, що має бути відкритий відповідальним за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання;пройти процедуру жеребкування щодо розподілу персоналу за аудиторіями;

отримати (*) Аудиторний список учасників зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Аудиторний список), Аудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Аудиторний протокол), індивідуальні паперові наліпки для нумерації робочих місць в аудиторіях (далі – індивідуальні паперові наліпки), Технологічну карту старшого інструктора (інструктора), Типову промову інструктора, інструкцію щодо роботи в зошиті із завданнями сертифікаційної роботи та заповнення бланка (-ів) відповідей (копію першої сторінки зошита із завданнями сертифікаційної роботи), інші інструктивнометодичні матеріали;

звірити годинник.

9.45- 10.15 Перевірити готовність аудиторії до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – зовнішнє оцінювання).Переконатися у відсутності факторів, що можуть негативно вплинути на об’єктивність проведення зовнішнього оцінювання.Звірити час на годиннику в аудиторії.

Розмістити (**) на (біля) вхідних дверях (-ей) до аудиторії Аудиторний список.

Зробити (**) на дошці відповідні записи. Тексти записів, а також зразок їх розміщення подано в кінці Технологічної карти старшого інструктора (інструктора).

Наклеїти (**) на робочі місця учасників зовнішнього незалежного оцінювання (далі – учасник зовнішнього оцінювання) індивідуальні паперові наліпки відповідно до однієї з поданих нижче схем:

Додаток – схема

10.15- 11.00 Організувати (**) відповідно до Аудиторного списку вхід учасників зовнішнього оцінювання до аудиторії, ідентифікуючи (**) їх за наданим Сертифікатом та документом, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті.Попередити (**) учасників зовнішнього оцінювання про необхідність залишити речі, не передбачені процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання (верхній одяг, парасольки, сумки, книжки, калькулятори, вимкнуті мобільні телефони, інші засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали (крім дозволених пристроїв медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити до початку роботи над сертифікаційною роботою), у відведеному для цього місці в аудиторії. Наголосити (**), що мобільні телефони та інші технічні засоби слід вимкнути перед тим, як залишити їх у відведеному для цього місці.

Допомогти (**) кожному учаснику зовнішнього оцінювання знайти своє робоче місце, яке зазначено в Аудиторному протоколі та на індивідуальній паперовій наліпці.

Забороняється пересаджувати учасника зовнішнього оцінювання на інше місце!

10.30-10.50 У приміщенні, де проходила нарада з персоналом, у присутності відповідального за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання, уповноваженої особи, старших інструкторів та громадських спостерігачів:переконатися (*) в неушкодженості опломбованого (-их) контейнера (-ів) з аудиторними пакетами;отримати (*) аудиторний пакет;

пересвідчитися  що назва мови, якою здійснено переклад завдань сертифікаційної роботи, зазначена в Аудиторному протоколі, відповідає назві, указаній на лицьовому боці аудиторного пакета;

пересвідчитися  що у разі зазначення в Аудиторному протоколі поглибленого рівня складності завдань сертифікаційної роботи (для проведення зовнішнього оцінювання з математики, української мови і літератури) на лицьовому боці аудиторного пакета є відповідний напис;

засвідчити (*) підписом факт отримання неушкодженого аудиторного пакета у Відомості видачі/приймання аудиторних пакетів.

Забороняється відкривати аудиторний пакет до початку зовнішнього незалежного оцінювання!

Розголошення в будь-якій формі конфіденційної інформації про зміст завдань сертифікаційної роботи до завершення їхнього виконання учасниками зовнішнього оцінювання тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

11.00 – 11.30 Перевірити (*) правильність розсадки учасників зовнішнього оцінювання та зробити відповідні записи в Аудиторному протоколі.Перевірити (*) явку учасників зовнішнього оцінювання, зачитавши список в Аудиторному протоколі.Відмітити (*) відсутніх учасників зовнішнього оцінювання в Аудиторному протоколі (у відведеному для підпису учасника зовнішнього оцінювання місці зазначити «Не з’явився»).

Зробити (**) відмітки про відсутніх учасників зовнішнього оцінювання в Аудиторному списку, що розміщений біля входу до аудиторії.

Зачитати (**) учасникам зовнішнього оцінювання Типову промову інструктора.

Інструктор розпочинає зачитувати Типову промову синхронно з діями старшого інструктора.

Запропонувати (*) третьому за списком в Аудиторному протоколі учаснику зовнішнього оцінювання пересвідчитися в неушкодженості аудиторного пакета (у разі відсутності третього за списком запрошується наступний за списком).

Продемонструвати (*) всім присутнім в аудиторії аудиторний пакет.

Записати (*) в Аудиторному протоколі номер аудиторного пакета та засвідчити його неушкодженість підписами.

Відкрити (*) аудиторний пакет.

Продемонструвати (*) присутнім пакет для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання та стрічку маркованих наліпок (штрих-коди).

Перерахувати (*) бланки відповідей кожного типу і зошити із завданнями сертифікаційної роботи.

Зробити (*) відповідні записи в Аудиторному протоколі.

У разі виявлення недостачі матеріалів зовнішнього оцінювання та в інших нестандартних ситуаціях звернутися до відповідального за пункт зовнішнього оцінювання.

Наклеїти (*) одну наліпку зі штрих-кодом із порядковим номером «00» на спеціально відведене місце в Аудиторному протоколі, іншу наліпку з номером «00» – на захищений поліетиленовий пакет (пакет№2) для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання до пункту обробки (якщо на стрічці є третя наліпка із порядковим номером «00», вона має залишитися на стрічці).

Роздати (*) учасникам зовнішнього незалежного оцінювання бланки відповідей:

типу А;

типу Б (у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики (поглиблений рівень), української мови і літератури, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов);

комбінованого типу А+, Б+ (у разі проведення зовнішнього оцінювання з української мови і літератури (поглиблений рівень).

У разі відсутності учасника зовнішнього  оцінювання бланк (-и) відповідей залишається на робочому місці, що не використовується.

Наклеїти (*) штрих-коди на відведені для цього місця на бланку (-ах) відповідей. Номери наліпок на штрих-кодах мають збігатися з номерами робочих місць учасників зовнішнього оцінювання.

Штрих-коди, номери яких відповідають номерам місць відсутніх учасників зовнішнього незалежного оцінювання, не використовуються для кодування бланків відповідей.

Роздати (*) учасникам зовнішнього оцінювання зошити із завданнями сертифікаційної роботи, звертаючи увагу на те, щоб їхні номери збігалися з номерами робочих місць учасників зовнішнього оцінювання і наліпок зі штрих-кодом на бланках відповідей.

У разі відсутності учасника зовнішнього оцінювання зошит із завданнями сертифікаційної роботи залишається на робочому місці, що не використовується.

Запропонувати (**) учасникам зовнішнього оцінювання перевірити якість друку зошита із завданнями сертифікаційної роботи.

Попросити (**) учасників зовнішнього оцінювання на зворотному боці бланка відповідей типу А зробити запис, зазначений на дошці.

Запропонувати (**) учасникам зовнішнього оцінювання позначити номер зошита із завданнями сертифікаційної роботи у відповідному місці бланка відповідей.

Перевірити (*) у бланках відповідей учасників зовнішнього оцінювання правильність позначення відмітки, що повинна відповідати номеру зошита із завданнями сертифікаційної роботи.

Записати (*) на дошці час початку й орієнтовний час закінчення виконання завдань сертифікаційної роботи, а у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики або української мови і літератури поглибленого рівня записати окремо орієнтовний час закінчення роботи над виконанням завдань як базового рівня, так і поглибленого.

(Для виконання завдань сертифікаційної роботи з фізики відводиться 180 хв, української мови і літератури (базовий рівень), хімії, географії, російської мови – 150 хв, історії України – 135 хв, математики (базовий рівень) – 130 хв, англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології – 120 хв.

Для виконання сертифікаційної роботи поглибленого рівня на виконання завдань відводиться 210 хв:

з української мови і літератури: 150 хв на виконання завдань базового рівня та 60 хв – поглибленого рівня;

з математики: 130 хв на виконання завдань базового рівня та 80 хв – поглибленого рівня).

Записати (*) в Аудиторному протоколі час початку виконання завдань сертифікаційної роботи.

Вкласти (*) бланки відповідей, що не використовуються, до відповідних зошитів із завданнями сертифікаційної роботи та заклеїти (*) їх наліпками зі штрих-кодами з номером робочого місця. Ці зошити залишаються на столах відсутніх учасників зовнішнього оцінювання до закінчення виконання завдань сертифікаційної роботи.

Старшому інструктору та інструктору під час проведення зовнішнього оцінювання забороняється:

ознайомлюватися зі змістом завдань сертифікаційних робіт;

виносити матеріали зовнішнього оцінювання з аудиторії;

користуватися мобільними телефонами, персональними комп’ютерами, електронними приладами, друкованими, рукописними та іншими матеріалами, що не передбачені процедурою проведення зовнішнього оцінювання;

відповідати на запитання учасників зовнішнього оцінювання щодо змісту завдань сертифікаційної роботи, коментувати їх;

без поважної причини відволікати учасників зовнішнього оцінювання від виконання сертифікатної роботи;

без дозволу відповідального за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання залишати аудиторію;

надавати учасникам зовнішнього оцінювання будь-які предмети, що не передбачені процедурою проведення зовнішнього оцінювання (маркери, папір тощо).

Під час виконання учасниками зовнішнього оцінювання завдань сертифікаційної роботи
Фіксувати (*) на дошці фактичний час через кожні 20 хвилин.        Записати (*) у Сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання у графі відповідного предмета тестування дату проходження учасниками тестування. 24 квітня 2015року записати так: «24.04.2015». Інші дати записувати  аналогічно.Здійснювати контроль за процедурою проходження учасниками зовнішнього оцінювання. Про виявлені порушення повідомляти (*) відповідальному за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Під час зовнішнього оцінювання учасники зовнішнього оцінювання мають право з дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії до закінчення роботи над сертифікаційною роботою.

Одночасний вихід кількох учасників зовнішнього оцінювання з однієї аудиторії до завершення роботи заборонено.

Якщо учаснику зовнішнього оцінювання потрібно вийти з аудиторії, то він повинен залишити зошит із завданнями сертифікаційної роботи і бланки відповідей на робочому столі, поклавши їх заповненою стороною донизу.

Час, який учасник зовнішнього оцінювання провів за межами аудиторії, не додається йому до часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи.

Фіксувати (*) на зворотному боці Аудиторного протоколу інформацію про вихід учасників зовнішнього оцінювання із аудиторії, порушення учасників зовнішнього оцінювання процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

У разі оголошення уповноваженою особою Українського центру оцінювання якості освіти технологічної перерви:

зазначити (*) час початку та закінчення технологічної перерви на дошці та в Аудиторному протоколі;

записати (*) на дошці час закінчення роботи над завданнями сертифікаційної роботи, додавши до нього час, затрачений на технологічну перерву, а у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики або української мови і літератури поглибленого рівня записати час закінчення роботи над виконанням завдань базового рівня та розрахунковий час закінчення виконання завдань сертифікаційної роботи;

повідомити (*) учасникам зовнішнього оцінювання про продовження роботи над виконанням завдань.

Якщо учасник зовнішнього оцінювання завершив роботу раніше визначеного часу та отримав у Сертифікаті відмітку уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти (але не в останні 15 хвилин або не в числі трьох останніх учасників зовнішнього оцінювання), він за дозволом старшого інструктора здає бланк (-и) відповідей, а зошит із завданнями сертифікаційної роботи залишає на своєму робочому місці. Старший інструктор фіксує в Аудиторному протоколі час повернення бланка (-ів) відповідей та вкладає його (їх) до спеціального поліетиленового пакета, а у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики або української мови і літератури поглибленого рівня – до спеціальних пакетів № 1 (бланки, призначені для надання відповідей на завдання базового рівня) та № 2 (бланк, призначений для надання відповідей на завдання поглибленого рівня). Учасник зовнішнього незалежного оцінювання має засвідчити своїм підписом в Аудиторному протоколі факт передання бланка (-ів) відповідей. Після цього він може вийти з аудиторії (інструктор повідомляє про це черговому) або перебувати в ній до моменту отримання зошита із завданнями сертифікаційної роботи, дотримуючись установлених норм поведінки.

Увага! В аудиторіях, де учасники виконують сертифікаційну роботу поглибленого рівня, за 15 хв до закінчення часу, відведеного на виконання завдань базового рівня
Повідомити (*) учасникам зовнішнього оцінювання час, що залишився до закінчення виконання завдань базового рівня.Попередити (*) про необхідність завершити заповнення бланка (-ів) відповідей, призначених для надання відповідей на завдання базового рівня (бланки А та Б з української мови і літератури, бланк А з математики).
Увага! В аудиторіях, де учасники виконують сертифікаційну роботу поглибленого рівня, в момент закінчення часу, відведеного на виконання завдань базового рівня
Повідомити (**) учасникам зовнішнього оцінювання про завершення роботи над виконанням завдань базового рівня та оголосити перерву.Попросити (**) учасників зовнішнього оцінювання покласти на край стола бланк (-и) відповідей, призначені для надання відповідей на завдання базового рівня (бланки А та Б з української мови і літератури, бланк А з математики).Зазначити (*) в Аудиторному протоколі фактичний час завершення учасниками зовнішнього оцінювання роботи над виконанням завдань базового рівня та час початку перерви.

Зазначити (*) на дошці час початку перерви.

Зібрати (*) в усіх учасників зовнішнього оцінювання бланк (-и) відповідей, призначені для надання відповідей на завдання базового рівня.

Перевірити (*) наявність бланків відповідей усіх учасників зовнішнього оцінювання та помістити їх до спеціального поліетиленового пакета № 1, закрити його у присутності учасників зовнішнього оцінювання.

Зафіксувати (*) кількість зданих бланків, призначених для надання відповідей на завдання базового рівня, в Аудиторному протоколі.

Повідомити (**) учасникам зовнішнього оцінювання про продовження роботи над виконанням завдань поглибленого рівня.

Зазначити (*) час закінчення перерви на дошці та в Аудиторному протоколі.

Зазначити (*) на дошці час закінчення виконання сертифікаційної роботи, додавши до нього час, затрачений на перерву.

За 15 хв до закінчення часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи
Повідомити (*) учасникам зовнішнього оцінювання  час, що залишився до закінчення зовнішнього незалежного оцінювання.Попередити (*) про необхідність завершити заповнення бланка (-ів) відповідей
Завершення зовнішнього незалежного оцінювання
    Повідомити (*) учасників зовнішнього оцінювання про закінчення виконання сертифікаційної роботи.Попросити (*) учасників зовнішнього оцінювання закрити зошити, відкласти бланки відповідей та покласти ручки на стіл.Запросити (*) учасників зовнішнього оцінювання по одному підійти із бланками відповідей до столу інструкторів (зошити із завданнями сертифікаційної роботи учасники зовнішнього оцінювання залишають на своїх робочих місцях).

Прийняти (*) від учасників зовнішнього оцінювання бланки відповідей.

Учасники зовнішнього оцінювання мають засвідчити своїм підписом в Аудиторному протоколі факт передання бланків відповідей старшому інструктору та повернутися на своє робоче місце.

Перерахувати (*) отримані від учасників зовнішнього оцінювання бланки відповідей та вкласти (*) їх до захищеного поліетиленового пакета (окремо вкладаються бланки кожного типу).

Зафіксувати (*) кількість зданих бланків відповідей в Аудиторному протоколі.

Зібрати (**) зошити із завданнями сертифікаційної роботи, що не використовувалися.

Перерахувати (*) невикористані зошити із завданнями сертифікаційної роботи та зазначити (*) їхню кількість в Аудиторному протоколі.

Вкласти (*) до спеціального поліетиленового пакета невикористані зошити, використану стрічку маркованих наліпок (штрих-кодів) і пакет, у якому надсилалися матеріали зовнішнього оцінювання.

У разі проведення в аудиторії зовнішнього оцінювання з математики або української мови і літератури поглибленого рівня вкласти (*) до спеціального поліетиленового пакета № 2 бланки відповідей, призначені для надання відповідей на завдання поглибленого рівня (бланки А+, Б+ з української мови і літератури, бланк Б з математики), закритий спеціальний поліетиленовий пакет № 1, до якого раніше було вкладено бланки відповідей, призначені для надання відповідей на завдання базового рівня, невикористані матеріали зовнішнього оцінювання, Аудиторний протокол і пакет, у якому надсилалися матеріали зовнішнього оцінювання.

Підписати Аудиторний протокол і вкласти (*) його до спеціального поліетиленового пакета.

Заклеїти (*) у присутності не менше трьох учасників зовнішнього оцінювання пакет із матеріалами зовнішнього оцінювання.

Продемонструвати (*) пакет із матеріалами зовнішнього оцінювання присутнім учасникам зовнішнього оцінювання.

Після закінчення зовнішнього незалежного оцінювання в аудиторії
Передати (*) відповідальному за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання сформований для відправлення пакет із матеріалами зовнішнього оцінювання.Засвідчити (*) цей факт своїм підписом у Відомості видачі/приймання аудиторних пакетівІнструктор залишається у приміщенні, де відбувалось передання пакетів, до моменту повідомлення відповідальним за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання про завершення зовнішнього оцінювання в пункті зовнішнього оцінюванні (у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики (поглиблений рівень) або української мови і літератури (поглиблений рівень) – до завершення зовнішнього оцінювання в усіх аудиторіях, де учасники зовнішнього оцінювання виконували роботи відповідного рівня складності).
Після закінчення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті
30 хвилин Роздати в аудиторії або у вестибюлі пункту зовнішнього оцінювання учасникам зовнішнього незалежного оцінювання зошити із завданнями сертифікаційної роботи, із якими вони працювали.Зібрати решту зошитів із завданнями сертифікаційної роботи.Передати аудиторію помічнику відповідального за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Віддати зошити із завданнями сертифікаційної роботи, що не були отримані учасниками зовнішнього оцінювання, відповідальному за пункт проведення  зовнішнього незалежного оцінювання

 Тексти записів, зразок їх розміщення на дошці 

Із правилами заповнення бланка (-ів) відповідей, правами та обов’язками учасника зовнішнього незалежного оцінювання під час його проходження, порядком подання апеляцій ознайомлений (-а). Номери мого робочого місця, зазначеного на індивідуальній паперовій наліпці, зошита та наліпки (-ок) зі штрих-кодом на бланку (-ах) відповідей збігаються. Початок виконання завдань:               _____ год._____ хв.Технологічна перерва:

з___ год. __ хв. до ____ год.____  хв.

 

Закінчення виконання завдань базового рівня*:          _____ год._______ хв.

 

Перерва для пакування бланків відповідей на завдання базового рівня*:

з___ год. __ хв. до ____ год.____  хв.

Закінчення виконання завдань:          _____ год._______ хв.

Фактичний час: (зазначається через кожні 20 хвилин після початку виконанням завдань сертифікаційної роботи)

* запис на дошці робиться лише в аудиторіях, де учасники проходять зовнішнє оцінювання з української мови і літератури (поглиблений рівень) та математики (поглиблений рівень).

Перший заступник директора   В. А. Винник