Технологія проблемного навчання

Posted by admin on 30.08.2015 in Архів новин |

Концептуальні положення технології проблемного навчання(за Дж. Дьюї)

  1. Дитина в онтогенезі повторює шлях людства в пізнанні.
  2. Дитина, як активний суб’єкт навчання, засвоює матеріал не просто слухаючи чи сприймаючи органами чуття, а для задоволення потреб у знаннях, які виникли у неї.
  3. Умовами успішності навчання є:

– проблематизація навчального матеріалу (знання – діти здивовані та зацікавленні);
– активність дитини (знання повинні засвоюватися із задоволенням);
– зв’язок навчання з життям дитини, грою, працею.

Цілі та завдання проблемного навчання:

 • – набуття знань, умінь, навичок;
 • – засвоєння засобів самостійної діяльності;
 • – розвиток пізнавальних і творчих здібностей.

Під час проблемного навчання вчитель не повідомляє знання в готовому вигляді, а ставить перед учнем завдання (проблему), зацікавлює його, викликає в нього бажання знайти спосіб її розв’язання.

Методичні прийоми, які використовуються вчителем для створення проблемних ситуацій:

 • – учитель підводить учнів до суперечності й пропонує їм самостійно знайти спосіб її вирішення;
 • – зіштовхує протиріччя практичної діяльності;
 • – викладає різні точки зору з одного і того ж питання;
 • – спонукає учнів робити порівняння, узагальнення, висновки з ситуацій, співставляти факти;
 • – ставить конкретні запитання (на узагальнення, обгрунтування, конкретизацію. логіку мислення);
 • – визначає проблемні теоретичні і практичні завдання (наприклад, частково-пошукові або дослідницькі);
 • – ставить дослідницькі завдання (наприклад, з недостатніми або надлишковими даними, з суперечливими даними, свідомо допускаючи помилки тощо).

Дослідницька діяльність є в повній мірі самостійним пошуком учнем розв’язання проблеми.
Технологія проблемного навчання сприяє не тільки набуттю учнями необхідної системи знань, умінь та навичок, але й досягненню високого рівня їх розумового розвитку, формування в них здатності до самостійного оволодіння знань шляхом власної творчої діяльності, розвиває інтерес до навчальної праці; забезпечує грунтовні результати навчання.