Соціально-психологічна служба

0

Звернутись до практичного психолога або соціального педагога у разі потреби написавши листа на пошту [email protected] у темі ‘практичному психологу або соціальному педагогу’

Як підтримати та заспокоїти дитину під час війни (офіційне джерело: сайт “Освітній омбудсмен України”)

Фізична безпека дітей під час війни: правила поведінки в евакуації, на окупованих територіях і в зоні бойових дій (офіційне джерело: сайт “Освітній омбудсмен України”)

Інформаційні матеріали «Психологічна турбота від Світлани Ройз» (офіційне джерело МОНУ)


У школі працює соціально-психологічна служба, яка включає роботу з учнями, їх батьками і педагогічними працівниками  та психологічна підтримка.

Мета даної діяльності – це створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки учнів.

Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт:

1) Консультативна, яка полягає в допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога та соціального педагога.

2) Психодіагностична включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особових особливостей, міжособових відносин, пізнавальних процесів). На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу.

3) Психокоректувальна робота направлена на подолання негативних явищ в учбовому закладі, в сім’ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особи учня.

4) Профілактична робота, суть якої полягає в попередженні можливих неблагополучний в психологічному і особовому розвитку учня.

У цьому напрямі проводяться різні заходи, ми співпрацюємо з центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, службами у справах неповнолітніх, тощо.

Соціально-психологічна служба:

 • Здійснює психологічний супровід розвитку дитини.
 • Визначає психологічну готовність дітей до навчання у школі (діагностична та корекційна робота з дітьми, що виявились не готові до школи).
 • Вивчення процесу адаптації першокласників та п’ятикласників до шкільного життя. Профілактична дезадоптація.
 • Психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).
 • Допомога в професійному самовизначенні старшокласників.
 • Робота з учнями старшого шкільного віку (виявлення психологічної готовності до «дорослого життя»).
 • Виявлення дітей девіантної поведінки  (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади). Рекомендації та поради батькам, вчителям, учням.
 • Психологічна діагностика важковиховуваності та акцентуації характеру.
 • Розробка програм педагогічної та психологічної корекції неадекватної поведінки.
 • Профілактика правопорушень.
 • Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя.
 • Попередження суїцидної поведінки.
 • Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
 • Врегулювання конфліктних ситуацій.
 • Робота з обдарованими дітьми.
 • Робота з категорійними дітьми (сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з  багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС…)

Залишити відповідь