Інформаційний простір

0


Натиснути Картинки по запросу стрелка png

Правила користування книгою

Відбір і замовлення підручників

Корисні бібліотечні ресурси для учнів і батьків


Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки.

У навчальному та виховному процесі роль книги неоціненна.

Сьогодні час вимагає від шкільної бібліотеки бути справжнім цен­тром всього навчально-виховного процесу.

В умовах розбудови української держави особливу актуальність сьогодні набирає громадянське виховання особистості…

Виходячи із основних завдань державної програми «Освіта», Зако­ну України «Про загальну середню освіту», Концепції національного виховання, Концепції громадянського виховання особистості в умо­вах розвитку української державності, Положення про загальноосвіт­ній навчальний заклад, Концепції 12-річної загальноосвітньої шко­ли, Національної доктрини розвитку освіти України в XXI сторіччі, Державної програми «Вчитель», Конституції України, державних до­кументів про бібліотечну справу в Україні в цьому навчальному році перед бібліотекою школи постають такі задачі:

1.     Подальше удосконалення роботи бібліотеки з урахуванням вимог сьогодення.

2.     Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, Закону України «Про загальну середню освіту», вихованню досконалої, інтелектуальної, розвинутої особистості.

3.     Виховання в учнів поваги до державних символів України, Конституції України,  свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

4.     Виховання у читачів інформаційної культури, культури читання, навичок самостійної роботи з книгою, уміння користуватись довідковим апаратом.

5.     Пробудження інтересу до читання у читачів-дітей, виховання шанобливого ставлення до книги.

6.     Пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей, гуманізму, милосердя, духовності, естетичної, правової, трудової, економічної культури, здорового способу життя.

7.     Широка популяризація української культури, виховання мовного етикету, глибокої поваги до державної рідної мови, до національної культури і духовних надбань українського народу та інших народів та націй.

8.     Використання різноманітних форм і методів краєзнавчої роботи. Виховання любові до рідного краю, пробудження інтересу до іс­торії та сучасних проблем Києва.

9.   Інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності.

10.  Своєчасне забезпечення учнів та педагогічного колективу навчальною, художньою та методичною літературою.

11.   Збереження фонду підручників, поповнення науково-методичної бази школи.  Виховання бережливого ставлення до шкільних підручників. Участь у Всеукраїнської акції «Живи, книго!».

12.  Подальший розвиток інформативної функції бібліотеки як інформативно-культурного центру загальноосвітнього навчаль­ного закладу.


БІБЛІОТЕКА…

Для мене бібліотека – одне з найромантичніших місць на Землі. Ви скажете, що в бібліотеці може бути романтичного?

Але ж бібліотека – це як великий парусний корабель, що мчить по хвилях життєвого океану в знайомі, а частіше в незнайомі місця. І книжки в неї – це матроси, боцмани, капітани, або навіть адмірали…

У кожної – своя історія сумна чи весела, коротенька або довга, як життя.

Книжки – як люди, з якими знайомишся впродовж життя: одних зустрічаєш мимохідь, але пам’ятаєш все життя, а другі – з тобою поряд, тобі здається, що ти їх добре знаєш, але час від часу в них відкриваються якісь нові, незнайомі вміння або риси характеру …

Так і знайомі книжки: знов і знов береш їх до рук та перечитуєш давно знайомі сторінки і кожного разу знаходиш щось нове, що западає в душу…

А коли береш в руки нову, незнайому книжку, то ніколи не знаєш, в які краї вона тебе поведе. І тебе охоплює якесь хвилювання та нетерпіння, хочеться скоріше поринути в її глибини…

Як гарно сказав Пауло Куєльо: «Читай і ти злетиш!».

Залишити відповідь