Вебінар – сучасний елемент дистанційної освіти

Posted by admin on 23.09.2013 in Архів новин |

Вебінар – сучасний елемент дистанційної освіти

В умовах переходу до дистанційного навчання вебінари стають базовою технологією, забезпечуючи інтерактивну взаємодію учнів і викладачів.

Володіючи масою переваг, вебінар як формат навчання, здатний стати серйозною альтернативою традиційним формам занять.

Отже, що собою представляє вебінар? Вебінар (від англ. скор. «web-based seminar») – онлайн-семінар, лекція, презентація тощо, організована за допомогою веб-технологій у режимі прямої трансляції.

Основа вебінару – програмне забезпечення («віртуальний клас»), яке дозволяє організувати спілкування між географічно віддаленими користувачами в режимі реального часу. Віртуальний клас може працювати в середовищі як Інтернету, так і локальної мережі.

Він об’єднує в єдиному інтерфейсі різні інструменти комунікації:

 • відео- та голосовий зв’язок;
 • текстовий зв’язок (чат);
 • «білі дошки» для спільного малювання;
 • демонстрування презентації (у тому числі колективний перегляд відео);
 • обмін документами Microsoft Office;
 • демонстрування Робочого столу або активних програмних додатків із комп’ютеру ведучого;
 • інструментарій для проведення опитувань і голосувань серед учасників, а також їх тестування (при цьому підрахунок результатів відбувається автоматично, і вони можуть бути негайно пред’явлені аудиторії).

Незважаючи на те, що схема проведення вебінару виглядає досить простою, слід зауважити, що й рівні проведення вебінару теж бувають різні. Щоб досягти високого рівня треба витратити багато сил. Існують профільні спеціалізовані фірми, які займаються виключно організацією вебінарів і допомогою в їх проведенні.

Конкурентоспроможність різних платформ буде визначатись наявністю тих чи інших технічних можливостей, але ми б не рекомендували споживачам послуги орієнтуватись виключно на них: урешті-решт, головне у вебінарі – якість отримуваних знань.

Відмінність вебінару від відеоконференції полягає в можливості іноді досить великої кількості глядачів перетворюватись на реальних співрозмовників, при наявності встановленого мікрофона та ще краще – вебкамери (відеокамери). При відсутності у слухача бажання або можливості виступити, але при наявності бажання поставити запитання, окрім основного вікна з доповідачем, є вікно зі списком онлайн-учасників – тих хто дивиться через мережу та вікно чату з можливістю в письмовій формі поставити запитання.

При всій різноманітності технічних засобів та інструментів, що використовуються для проведення вебінарів, можна виділити останню частину визначення вебінару – «Передачу знань в інтерактивному режимі». Саме ця частина відображає все різноманіття форматів вебінарів як заходів.

У числі основних переваг вебінару:

 • відсутність географічних обмежень;
 • розмір аудиторії, обмежений лише технічними можливостями та завданнями заходу;
 • економія часу та засобів як організатора, так і учасників.

Урахувавши всі переваги вебінару ми вирішили впровадити його в навчальний процес. Особливо зручним на нашу думку, є можливість спілкування зі спеціалістом і консультування з ним. І за таких умов йому не обов’язково приїздити до навчального закладу.

Проаналізувавши наш досвід використання вебінару (протягом 2010/12 навчальних років), ми дійшли висновку: найбільш дієвим і корисним він виявився в роботі на канікулах і при консультаціях до домашнього завдання. У такому випадку вебінар чи не єдиний засіб, що дозволяє одночасно провести консультацію з великою кількістю учнів. До того ж, якщо в когось не було можливості взяти участь у вебінарі, запис його проведення залишається на сервері, і його можна буде переглянути пізніше.

Сьогодні для цього не має жодних перешкод, адже комп’ютер, веб-камера, гарнітура та доступ до глобальної мережі є практично в кожного. При цьому не потрібно встановлювати додаткових програм.

Як і все нове, вебінар приваблює сучасну молодь. Його використання саме зараз дає позитивні результати.

Проте, за нашими спостереженнями, є у вебінару й недоліки. Але ці недоліки не є суттєвими в порівнянні з традиційними формами аудиторного заняття (не можна побачити емоційну реакцію учасників, менше можливостей для контролю).

Що стосується дистанційних форм, то в наш час вебінар, можливо, є найефективнішою технологією, маючи такі переваги:

 • високий ступінь інтерактивності – тобто учасники вебінару мають можливість більш активно взаємодіяти з ведучим (виконувати завдання, брати участь в опитуваннях, ставити свої запитання  тощо) в порівнянні з традиційним дистанційним навчанням;
 • створення ситуації успіху в навчальній діяльності шляхом використання найсучасніших інформаційно-комунікаційних технологій;
 • кількість учасників заняття (заходу) не обмежена рамками аудиторії;
 • після завершення заняття (заходу) залишається запис, який теж можна використовувати в цілях навчання;
 • технологія полегшує запрошення в якості консультантів у віртуальну кімнату цікавих співрозмовників.

Стосовно технічної складової. Звичайно, конференцію можна провести засобами Skype. Але Skype має обмеження – десять учасників. Тоді на допомогу приходять готові платформи для проведення вебінарів. Проаналізувавши співвідношення ціна/якість, поспілкувавшись на багатьох форумах, ми зупинились на платформі BigBlueButton. Вона представляє собою контейнер віртуальної машини для VMware на базі Linux. Уже після першого запуску у VMware Player система готова до роботи – лише потрібно звернутись до неї засобами браузера, уписавши її IP в поле адреси. Цю адресу за замовчуванням система BigBlueButton отримує від локального DHCP-сервера. Дізнатись її можна, виконавши команду конфігурування bbb-conf-setip. Учасники під’єднуються до зустрічі по тому ж самому IP, уведеному у браузері.

Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити кілька висновків.

Уже під час індивідуальних зустрічей із учнями можна було побачити: вебінар дав свої позитивні результати. Частина роботи, яку учні виконали спираючись на консультацію під час семінару, вимагала мінімум коректив.

Для учнів упровадження різних інноваційних технологій у навчальний процес викликає зацікавлення. З’являється більше ініціативи до самостійного вивчення предмету.

Уже з цього можна зробити такий висновок: саме за такими засобами роботи, як вебінар – майбутнє дистанційної освіти.