День цивільної оборони

Posted by admin on 15.04.2011 in Архів новин |

15 квітня 2011р. в школі пройшов День цивільної оборони

згідно з Положенням про функціональну підсистему “Освіта і наука України “Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природнього характеру”,   затвердженим наказом начальника Цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2009 року №814, наказу Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2009 року № 1258 “Про результати  виконання  плану  заходів цивільного захисту функціональної  підсистеми “Освіта  і наука України “Єдиної державної  системи в 2009 році та основні завдання на 2010 рік”, наказу Головного управління освіти і  науки м.Києва від 15.02.2010 року №24 “Про підготовку та проведення “Дня цивільної оборони” і в навчальних закладах м.Києва”.

Заходи:

А). Практичні заходи:

– збір постійного складу школи,  шта­бу ЦО;

– перевірка укомплектованості й оснащеності невоєнізованих формувань цивільної оборони;

– відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту;

– проведення протипожежних, світломаскувальних, герметизаційних та евакуаційних заходів;

– відпрацювання практичних дій відповідно до “Пла­ну дій у HC”.

Б). Навчально-методичні заходи (практичні (розв’я­зування ситуаційних завдань), класно-групові заняття, бесіди і від­криті уроки) з залученням до їх проведення фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служби і працівників з над­звичайних ситуацій та у спра­вах цивільного захисту насе­лення.

В). Агітаційно-пропаган­дистські заходи (радіогазета, прес-центр, демонстрація документальних фільмів, виставки).

Г). Спортивні змагання, ес­тафети, тренування (по одя­ганню протигазів, захисних костюмів, по транспортуван­ню і мобілізації постраждалих під час HC тощо).

Найбільш активними учасниками заходів “Дня ЦО” були постійний склад школи, учні 10-их класів, осо­бовий склад невоєнізованих формувань.

Учні усіх класів у ході планових занять на уроках малювання – у конкурсі малюнків про допомогу при стихійних лихах, аваріях і катастрофах; праці – виго­товлення простіших засобів індивідуального захисту і відновлення навчально-матеріальної бази ЦО на прак­тичних заняттях і тренуваннях, у цей день активно використовуються інші шкільні предмети для поглиб­леного вивчення факторів, що ініціюють надзвичайні ситуації (фізика, хімія, астрономія, географія, біоло­гія, ОБЖ), та гуманітарні предмети для обговорення художніх творів та історичних подій, у яких зачіпа­ється тема HC.