Порядок здійснення медичного обслуговування учнів ЗНЗ

Posted by admin on 01.09.2010 in Архів новин |
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А від 8 грудня 2009 р. N 1318
“Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 788 ( 788-2010-п ) від 27.08.2010 N 25 ( 25-2013-п ) від 14.01.2013 N 568 (568-2015-п ) від 05.08.2015 }
Відповідно до статті 22 Закону України “Про загальну середню освіту” ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України   п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що додається.
2. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.
Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1318
ПОРЯДОК здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – навчальні заклади) всіх типів і форм власності.
2. Медичне обслуговування учнів навчальних закладів здійснюється відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я (2801-12), Законів України “Про загальну середню освіту” (651-14) та “Про охорону дитинства” (2402-14).
3. Медичне обслуговування учнів навчальних закладів включає:
-проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів;
-проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду;
-здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання;
– надання невідкладної медичної допомоги;
-організацію госпіталізації за наявності показань та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.
4. Обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів навчальних закладів проводяться щороку медичними працівниками у закладах охорони здоров’я.
У разі проживання учнів у віддаленій від закладів охорони здоров’я місцевості зазначені огляди проводяться щороку медичними працівниками у навчальних закладах на підставі рішення відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та з питань освіти місцевих держадміністрацій.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 788 ( 788-2010-п ) від 27.08.2010; в редакції Постанов КМ N 25 ( 25-2013-п ) від 14.01.2013, N 568 ( 568-2015-п ) від 05.08.2015 }
5. Під час обов’язкових медичних профілактичних оглядів лікарі оглядають учнів та проводять обстеження, роблять висновок про стан їх здоров’я, визначають групу для занять фізичною культурою, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму, харчування та здійснення інших заходів.
6. Молодші спеціалісти з медичною освітою, що працюють у навчальному закладі:
-заповнюють бланк довідки за формою 26 ( va302282-99 ) за результатами обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів;
-беруть участь в лікарському огляді учнів;
-проводять антропометрію, термометрію, плантографію, перевірку гостроти зору та слуху, інші скринінгові дослідження;
-надають невідкладну медичну допомогу в разі гострого захворювання або травми;
-проводять ізоляцію учнів, що захворіли, а також спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим;
-беруть участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів;
-проводять просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків та учнів щодо здорового способу життя, збереження психічного здоров’я, виховання здорової дитини;
– організовують проведення поточної дезінфекції.
7. Профілактичні щеплення згідно з їх календарем після лікарського огляду проводять у медичному кабінеті медичні працівники навчального закладу із залученням медичних працівників лікувально-профілактичного закладу або у лікувально-профілактичному закладі.
8. Профілактичні щеплення згідно з їх календарем проводяться за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює.
9. Інформація про здійснення медичного обслуговування учнів навчальних закладів фіксується і зберігається у навчальному та лікувально-профілактичному закладі.
10. Інформація про результати обов’язкових медичних профілактичних оглядів та проведені профілактичні щеплення навчальний заклад передає лікувально-профілактичному закладу за місцем проживання учня.
11. Узагальнена інформація про результати обов’язкових медичних профілактичних оглядів та загальний стан здоров’я учнів навчальних закладів щороку доводиться до відома педагогічного персоналу.