Педагогічному працівнику: планування підвищення кваліфікації

Posted by admin on 01.09.2021 in Архів новин |

Плануючи підвищення кваліфікації ви можете використати такі пропозиції від суб’єктів:

Або будь-яких інших за вашим вибором, але ви маєте знати що:

Суб’єкт підвищення кваліфікації – заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа (у т.ч. фізична особа – підприємець), що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.


Як перевірити суб’єкта ПК:

  1. У пошуковому рядку браузера перейти на сайт Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/content/free-searchhttps://usr.minjust.gov.ua/content/free-search

  2. Обрати потрібного суб’єкта (фізична особа – підприємець / юридична особа / відокремлений підрозділ юридичної особи).

  3. У пошуковому рядку, що з’явиться, напишіть назву / ПІБ особи, потім – кнопку «Шукати».

  4. Переглянути перелік КВЕД. Суб’єкт підвищення кваліфікації повинен мати КВЕД 85.59 або 85.60.

На сайті суб’єкта ПК повинні бути розміщені програми підвищення кваліфікації.

Програма ПК затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її розробника (розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо).

Зверніть увагу на вимоги до документів про підвищення кваліфікації!

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації повинен бути оприлюднений на вебсайті суб’єкта ПК.

У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені:

 • повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців);
 • тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дата видачі та обліковий запис документа;
 • найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.