РОЗДІЛ І.

Posted by admin on 30.08.2016 in Архів новин |

Реалізація основних завдань освітньої діяльності школи, забезпечення прав особистості на освіту

1.1. Заходи по виконанню ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині забезпечення отримання молоддю обов’язкової повної загальної середньої освіти, «Про загальну середню освіту»(ст. 18, ст. 36)

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
    З метою збереження контингенту та попередження прогулів, відтоку учнів продовжити роботу з:

– контролю відвідування занять та успішності учнів;

– організації та забезпечення роботи школи в режимі повного дня, залучення до них дітей з багатодітних сімей та учнів, які потребують особливого педагогічного догляду

накази,

журнали обліку,

звіти

 

педагогічний

колектив

ЗД

 

 

 

Здійснення контролю за обліком дітей і підлітків шкільного віку, які проживають в мікрорайоні школи списки,

накази

Валуйська Ю.Є.

 

 З метою збереження  здоров’я учнів, контролю за його станом проводити профілактичний огляд учнів школи та здійснювати облік медичних довідок, які подаються на початок року накази

педради

наради

Євтодьєва Т.М.

Ковалик О.М.

Забезпечити охоплення безкоштовним харчуванням учнів пільгових  категорій та учнів, які потребують дієтичного харчування накази

педради

 

Андрущенко Т.В.

Юрчевська Л.І.

Організація роботи з приймання дітей до школи за окремим планом Кудляк С.М.

Узик І.Л.

Андрущенко Т.В.

Дод.3
Серпень
Комплектування класів наказ Кудляк С.М.
Зарахування учнів 1-х, 10-х класів

 

наказ

(31.08)

Кудляк С.М.

 

Забезпечення всіх школярів підручниками НпД Кудляк С.М.

Клочко Л.І.

Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням. звіт Валуйська Ю.Є.

 

 

Для виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.00 р. № 646  «Про затвердження інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку» організувати роботу групи, яка відповідає за проведення обліку  дітей і підлітків шкільного віку; забезпечити перевірку дітей та підлітків шкільного віку, що прибули до навчання в загальноосвітні навчальні заклади міста наказ Кудляк С.М.

Валуйська Ю.Є.

 

Виконання положень Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку педрада

протокол

наказ

Кудляк С.М.

Валуйська Ю.Є.

 

Вересень
Працевлаштування  випускників 11-х  класів та про подальше отримання повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів довідки

інформація в РУО

Піскарьова Т.М.

класні керівники

Забезпечити наявність документів, що підтверджують подальше навчання учнів, які вибули за літо довідки Карпик О.Ю.

 

Аналіз виконання ст. 53 Конституції України та ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині забезпечення отримання молоддю обов’язкової повної загальної середньої освіти наказ

 

Валуйська Ю.Є.

 

Здійснити персоніфікований облік дітей віком від 5 до 18 років, визначаючи окремо дітей, які не охоплені дошкільною освітою. списки Валуйська Ю.Є.

 

Організація  роботи із дітьми старшого дошкільного віку та їх батьками:

– уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років;

– провести бесіди з батьками щодо вступу дитини до школи у 6 років;

– організація роботи консультпункту для дітей 5-річного віку та їх батьків.

списки Валуйська Ю.Є.

Андрущенко Т.В

Облік дітей пільгових категорій (сиріт, напівсиріт, що залишились без батьківського піклу­вання, багатодітних, малозабезпечених, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей  

банк даних

 

Валуйська Ю.Є.

Ліснічук Т.С.

 

Організація індивідуального навчання учнів наказ Піскарьова Т.М.
Комплектування та організація роботи школи повного дня (гуртки, спортивні секції, ГПД) наказ Андрущенко Т.В.

Валуйська Ю.Є.

Здійснення обліку учнів в алфавітній книзі алфавітна книга Карпик О.Ю.

 

Підсумки роботи з обліку учнів в мікрорайоні, виконання інструкції № 646. Робота з базою даних «АС Школа» наказ Валуйська Ю.Є.

Собкова О.М.

Жовтень
Інвентарізація фонду шкільних підручників наказ Клочко Л.І.
Підготовка бази даних випускників 9,11 – х класів. Призначення відповідального за DP-2000. наказ Піскарьова Т.М.
Стан відвідування навчальних занять учнями школи, рейд буква «н» в класному журналі Педрада

наказ

 

Євтодьєва Т.М.
Січень
Підсумки відвідування учнями навчальних занять  у І семестрі Педрада

наказ

Євтодьєва Т.М.
Квітень
Виконання ст. 53 Конституції України та ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині забезпечення отримання молоддю обов’язкової повної загальної середньої освіти та видати наказ «Організація  роботи з обліку дітей на території мікрорайону» наказ Валуйська Ю.Є.

 

Травень
Підсумки відвідування учнями навчальних занять  за рік Педрада

наказ

Євтодьєва Т.М.

 

1.2.Соціальний захист дітей

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року
Робота комісії з профілактики правопорушень план роботи Валуйська Ю.Є.

Ліснічук Т.С.

Робота з дітьми девіантної поведінки інд. бесіди практичний психолог
Складання індивідуального плану роботи із дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах (СЖО) (за потребою) план роботи

соц.пед.,

кл.кер

Ліснічук Т.С.

 

Зустрічі з опікунами інд. бесіди Валуйська Ю.Є.

Ліснічук Т.С.

Серпень
Виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Аналіз літнього оздоровлення педрада Валуйська Ю.Є.
Сприяння в отриманні шкільної форми учнями пільгових категорій талон Ліснічук Т.С.
Вересень
Проведення громадського огляду умов утримання, навчання, виховання, оздоровлення, працевлаштування дітей-сиріт та дітей, які знаходяться під опікою акт обстеження Ліснічук Т.С.
Аналіз працевлаштування випускників (дітей пільгової категорії) НпД Ліснічук Т.С.
Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгової категорії наказ Юрчевська Л.І.
Складання соціальних паспортів класів та школи банк даних Ліснічук Т.С
Жовтень
Проведення семінару кл. керівників «Особливості роботи з дітьми пільгових категорій та дітьми СЖО»

СЖО – складні життєві обставини

семінар практичний психолог

Ліснічук Т.С.

Квітень
Аналіз стану роботи кл.керівників із дітьми пільгових категорій наказ Валуйська Ю.Є.,

Ліснічук Т.С.

 

1.3. Створення умов щодо своєчасного організованого початку навчального року

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Серпень
Провести перевірку стану та готовності матеріально – технічної бази кабінетів та школи в цілому до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність школи, навчальних кабінетів, майстерні, спортивного майданчика до початку навч. року акти Кудляк С.М.

Шелудько В.М.

Катрик Р.І.

Піскарьова Т.М.

Розробити і затвердити на загальних зборах колективу «Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників школи» збори колективу Кудляк С.М.

Шелудько В.М

Укомплектувати школу педагогічними кадрами накази Кудляк С.М
Скласти тарифікаційний список учителів на 2016 – 2017 н.р. списки Євтодьєва Т.М
Провести “серпневу” педагогічну раду педрада Кудляк С.М Р.7.2
Ведення шкільної документації, організованого початку навчального року НпД

накази

ЗД
Затвердити, погодити:

– начальний план, річний план роботи школи, режим роботи школи, розклад уроків та курсів за вибором, факульт. занять

Накази

педради

Кудляк С.М.

ЗД

Вересень
Оформити класні журнали, журнали індивідуального навчання. журнали ЗД

класні керівники

Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу. Наказ

На 05.09

Кудляк С.М
Оформити особові справи учнів 1 класу та учнів, що прибули особові справи класні керівники
Провести заходи з ОП та БЖ на початок навч. року  (в т.ч. інструктажі з учнями та учителями) заходи Піскарьова Т.М.

Валуйська Ю.Є.

Катрик Р.І.

Р. 9.1
Забезпечити учнів підручниками, учителів навчальними програмами, посібниками, методичною літературою заходи Клочко Л.І
Провести роботу з учнями, батьками щодо організації гарячого харчування учнів школи. Затвердити режим харчування  та обслуговування у шкільній їдальні.

Організувати пільгове харчування учнів

заходи Андрущенко Т.В.

Юрчевська Л.І.

класні керівники

Р. 9.8
Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, учнів – сиріт, напівсиріт, дітей, що залишилися без батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей банк даних Ліснічук Т.С.
Перевірити та підтвердити довідками працевлаштування  випускників 9-х класів довідки

інформація в РУО

Піскарьова Т.М.
Затвердити графік проведення шкільних декад наук, предметних тижнів, відкритих уроків та виховних заходів. накази Кудляк С.М.

ЗД

Призначити класних керівників, керівників гуртків, голів методичних об’єднань, вихователів наказ Кудляк С.М.
Скласти  і затвердити на І півріччя:

розклад уроків; календарні плани вчителів, керівників гуртків, спортивних секцій; плани роботи класних керівників; графік чергування вчителів і класів

розклад позаурочної діяльності (факультативних, індивідуальних занять, гуртків, спортивних секцій);

графік контрольних робіт

накази Кудляк С.М.

ЗД

Скласти  і затвердити на рік:

плани роботи ЗД, МО, педагога-організатора, соціального педагога, практичного психолога, бібліотекаря, медичного кабінету, інспектора з харчування, вихователів ГПД;

графік роботи ГПД;

графік роботи секретаря, лаборанта, бібліотеки, технічного персоналу;

розклад виховних годин;

розклад індивідуального навчання учнів (за необхідністю);

тарифікаційні списки вчителів

накази

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Кудляк С.М.

ЗД

допоміжний персонал

Дод.

5-10

Провести заходи з організації медичних оглядів учнів та персоналу школи

 

заходи Євтодьєва Т.М.

Андрущенко Т.В.

Ковалик О.М.

Р. 9.6
Підготовка та проведення свята Першого дзвоника, Дня знань. наказ

сценарій

Валуйська Ю.Є.

 

1.4. Організаційні заходи щодо своєчасного організованого завершення навчального року

Місяць Зміст роботи Форма виконання Відповідальний Примітка
Березень      
Розгляд питання вибору  предметів і форм складання ДПА. анкетування Піскарьова Т.М

психолог

Ознайомити педколектив із нормативними документами щодо проведення ДПА. НпД Піскарьова Т.М.
Квітень
Видати наказ «Про  організоване завершення навчального року» наказ Піскарьова Т.М.  
Створити робочу групу для складання річного плану на 2017 – 2018 н.р. наказ Узик І.Л.  
Узгодити попереднє педагогічне навантаження та графік відпусток з профкомом. Ознайомити з ними педпрацівників. комплектування Кудляк С.М.

Шелудько В.М.

 
Подати до відділу освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних комісій для проведення ДПА. списки Піскарьова Т.М.  
Оформити куточок «Готуємось до ДПА» куточок Піскарьова Т.М.  
Скласти розклад проходження ДПА учнями 9 та 11-х класів наказ Піскарьова Т.М.  
Представлення випускників до нагородження золотою або срібною медалями. Погодити із відділом освіти. Рада школи

педрада

Кудляк С.М.

Піскарьова Т.М.

 
Травень  
Забезпечити наявність документів учнів, які звільнені від ДПА за станом здоров’я. довідки та інші док. класні керівники  
Провести ДПА учнів 4-х класу наказ Андрущенко Т.В.  
Провести ДПА учнів 11-х класу      
Нагородити учнів 2-8, 10-х класів похвальними листами «За високі досягнення в навчанні» наказ класні керівники  
Нагородити учнів 11-х класу похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (за наявністю) наказ Піскарьова Т.М.  
Нагородити учнів 11-х класу золотою і срібною медалями (за наявністю) наказ Кудляк С.М  
Оформити табелі успішності учнів 2-8, 10-х класів, особові справи учнів 1 – 11-х класів табелі,

особові справи

класні керівники  
Оформлення документів про освіту учням 11-х класу додатки класні керівники  
Випуск учнів 11-х класів наказ

сценарій

Піскарьова Т.М.

Валуйська Ю.Є

 
Аналіз виконання навчальних програм за рік НпД, наказ, педрада ЗДНВР  
Червень      
Аналіз виконання розділів річного плану за рік НпД Кудляк С.М  
Провести ДПА учнів 9-х класу наказ Піскарьова Т.М.  
Підсумки проведення ДПА у 4, 9 , 11-х класах накази ЗД Андрущенко Т.В.

Піскарьова Т.М

 
Оформлення документів про освіту учням 9-х класів додатки класні керівники  
Випуск учнів 9-х  класів наказ

сценарій

Піскарьова Т.М.

Валуйська Ю.Є

 
Підведення підсумків  проведення навчальних екскурсій та навчальної практики НпД

наказ

Євтодьєва Т.М.