РОЗДІЛ V.

Posted by admin on 30.08.2016 in Архів новин |

Співробітництво сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ

5.1. Співробітництво школи та  сім’ї. Робота з батьками, громадськістю

Термін Зміст роботи Форми виконання Відповідальний Примітка
Протягом року      
Участь у роботі

«Школи батьківства»

районні семінари голови батьківських комітетів
Реалізація проекту «Однодумці: батьки, діти, вчителі». проект Валуйська Ю.Є., Ліснічук Т.С., кл.керів.
Ознайомлення із Концепцією сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина на 2012-2021 р.р.» лекції, бат збори Валуйська Ю.Є., кл.керів.
Проведення відкритих уроків для батьків, зустрічі батьків з учителями – предметниками, класними керівниками, адміністрацією індивідуальна робота кл.

керівники

Залучення батьків до:

участі в загальношкільних, класних, позаурочних заходах

роботі гуртків, секцій

заходи

 

кл.

керівники, керівники гуртків

Вересень, грудень, березень, квітень
Батьківські збори (за окремим графіком) протоколи кл. керівники
Робота батьківськьоь комітету школи (за окремим графіком) протоколи адміністрація
Вересень
Анкетування батьків щодо діяльності школи з навчання і виховання дітей за минулий н.р. анкетування практичний психолог
Індивідуальні бесіди та консультації для батьків 1 класу. індив. робота Ліснічук Т.С., практичний психолог
Проведення консультацій  з  питань адаптації учнів  5-х  класу консультації вчителі-предметники 5-х кл,

кл. керівник, психолог

Проведення Дня  відкритих  дверей  з  метою  ознайомлення батьків  з  формами навчально – виховної роботи у школі адміністрація,

кл. керівники

Жовтень
Виїздний семінар для батьківських комітетів екскурсія

 

Голови

батьківських комітетів

День батьківського самоврядування наказ адміністрація, кл.керівники
Лютий
Співбесіди з батьками випускників бесіди адміністрація, кл.керівники, психолог
Індивідуальні бесіди з батьками: з питань запобігання неуспішності; пропуски уроків без поважних причин; запобігання шкідливим звичкам. бесіди Валуйська Ю.Є., кл.керівники,

психолог

Березень
Індивідуальні бесіди з батьками учнів, схильних до агресії та правопорушень бесіди Валуйська Ю.Є.
Травень
Клопотання до органів освіти про надання шкільної форми та пільгових путівок для оздоровлення дітей які їх потребують (за потребою) клопотання

 

Ліснічук Т.С
Заохочення батьків   листами подяки за успіхи у вихованні дітей та участі у житті школи і класу листи, подяки адміністрація, кл керівники
Червень, вересень
Звіт  директора  школи  перед трудовим колективом школи, батьківським активом  школи  та  громадськістю звіт Кудляк С.М.

5.2. Тематика проведення батьківських зборів

Вересень

 1-5 клас

 1. Вікові психолого-фізіологічні особливості школярів, труднощі та допомога в період адаптації дітей до школи.
 2. Залучення дітей до гуртків, секцій за інтересами з метою запобігання бездоглядності та безпритульності.
 3. Ознайомлення батьків із законом України «Про освіту» та Сімейним кодексом України.
 4. Профілактики щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.

6 8, 10 клас

 1. Психоемоційний клімат в учнівському колективі та його вплив на розвиток дитини.
 2. Патріотичне виховання дітей у сім’ї, зв’язок поколінь, знайомство з культурою, звичаями і   традиціями родини та рідного краю.
 3. Інформування батьків з правилами внутрішнього розпорядку школи (використання моб.телефонів під час НВП, заборона тютюнопаління )
 4. Попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури

9, 11 клас

 1. Роль  сім’ї у визначенні життєвого шляху старшокласників. Питання профорієнтаційної роботи з учнями 9-х класів, допомога батьків у виборі майбутньої професії.
 2. Про шкідливі звички і роль батьків в подальшому розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя.
 3. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.

Грудень

1-5 клас

 1. Ознайомлення батьків із Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» та Національною стратегією у сфері прав людини до 2020 р.
 2. Формування здорового способу життя. Профілактика негативних явищ.
 3. Розвиток пізнавальних та творчих здібностей дітей.
 4. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного     процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки.

11 клас

 1. Ознайомлення батьків із Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» та Національною стратегією у сфері прав людини до 2020 р.
 2. Формування здорового способу життя . Профілактика негативних явищ.
 3. Профорієнтація і допрофільна  підготовка старших підлітків; шляхи самовизначення і вибору професії.
 4. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки.
 5. Духовний світ особистості. Морально-етичні цінності особистості та їх врахування в сучасному сімейному вихованні.

Березень

1- 8 клас

 1. Виховання дитини в сім’ї. Роль сім’ї у вихованні особистості. Роль особистого прикладу батьків. Юридична відповідальність батьків за виховання дітей.
 2. Розумове та психологічне навантаження в навчанні. Режим дня та відпочинок.
 3. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.
 4. Щаслива сім’я. Яка вона? (збори-диспут)

9 клас

 1. Інформування батьків про проведення ДПА. Анкетування батьків щодо вибору профільності класу і термінів подачі заяв в яких вказано профільність класів.
 2. Розумове та психологічне навантаження в навчанні. Режим дня та відпочинок.
 3. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.

10 клас

 1. Результати навчання в профільних класах.
 2. Питання по профорієнтаційній роботі серед учнів 10-х класів, допомога батьків у виборі майбутньої професії.
 3. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.

11 клас

 1. Сім’я, освіта, вибір життєвого шляху. Державна підсумкова атестація і незалежне зовнішнє оцінювання знань.
 2. .Розумове та психологічне навантаження в навчанні. Режим дня та відпочинок.
 3. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки. Медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури.

Травень

1-8, 10 класи

 1. Підсумки навчального року. Організація літнього відпочинку та оздоровлення.
 2. Активні форми літнього сімейного відпочинку, відпочинок.
 3. Профілактика щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, дорожньо-транспортного руху, техніки безпеки, пожежної безпеки та під час літнього відпочинку. 

5.3. Заходи по виконанню Законів «Про доступ до публічної інформації» , «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян»

Місяць Зміст роботи

 

Форма виконання Відповідальний Примітка
Протягом року      
Організація роботи по виконанню Законів «Про доступ до публічної інформації» , «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» накази,

положення

Кудляк С.М.
Січень
Ознайомлення колективу зі станом роботи по виконанню Законів  України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» у минулому році НпД

 

Кудляк С.М.
Червень
Звіт про стан роботи по виконанню Законів «Про доступ до публічної інформації» , «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» звіт Кудляк С.М.

5.4. Співпраця з навчальними закладами та ВУЗами 

Названавчального закладуабо ВУЗу Дата укладення договору про співпрацю(термін)

Форми співпраці

Інститут аерокосмічних систем управління Національного авіаційного університету 16.12.2010р.

(3 роки)

ППрофорієнтаційна робота, інформація про напрямки підготовки бакалаврів для набору на 1 курс, сприяння підвищенню рівня математичної та фізичної освіти учнів тощо
Школа-дитячий садочок «Кияночка»

 

01.02.2009р. ООрганізація безперервної освітньої підготовки учнів школи-дитячого садочку «Кияночка», обмін педагогічним досвідом тощо
Київський міжнародний університет (КиМУ) 17.04.2007р.

(17.04.2012)

ССпільні заходи, щодо навчально-методичної і наукової роботи, спрямовані на належну підготовку учнів до вступу у ВУЗ
Середня загальноосвітня школа № 52 ім.

М. Лобачевського м. Львова

12.02.2010р.

(5 років)

ООбмін педагогічними технологіями, методичними розробками, залучення спеціалістів та учнів до організації і проведення науково-практичних педагогічних та учнівських конференцій, культурно-виховних программ
Ліцейно-гімназичний комплекс шкіл

м. Гловно (Польша)

24.05.2011р.

(5 років)

ООбмін педагогічними технологіями, методичними розробками, залучення спеціалістів та учнів до організації і проведення науково-практичних педагогічних та учнівських конференцій, культурно-виховних программ
Комплекс загальноосвітніх шкіл № 8  м. Лодзь (Польша) 26.05.2011р.

(5 років)

ООбмін педагогічними технологіями, методичними розробками, залучення спеціалістів та учнів до організації і проведення науково-практичних педагогічних та учнівських конференцій, культурно-виховних программ
Київський славістичний університет 03.10.2013

(5 років)

Спільне проведення наукових досліджень та запровадження їх результатів у педагогічний процес, профорієнтаційна робота, інформація про напрямки підготовки бакалаврів для набору на 1 курс,належна підготовка учнів до вступу в зазначений вищий навчальний заклад. Спільні заходи, щодо навчально-методичної і наукової роботи, спрямовані на належну підготовку учнів до вступу у ВУЗ
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 11.02.2014

(25.05.2016)

Проведення практики студентів
Дитячо-юнацька спортивна школа зхокею з шайбою «Сокіл-Київ» 23.05.2012

(безстроково)

Набуття учнями ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ» загальної середньої освіти на базі школи
Середня школа Килич Алі-паша м. Стамбул 25.04.2014

(безстроково)

Проведення спіьних заходів вдосконалення навчально-виховного процесу з залученням методичного потенціалу обох навчальних закладів. Спільний аналіз і апробація нових навчальних планів, програм, методик та технологій навчання і виховання учнів. Обмін досвідом роботи батьківських комітетів у школах-партнерах