Технологічна карта відповідального за пункт проведення ЗНО

Posted by admin on 20.04.2015 in Архів новин |

 Важливо! Для виконання завдань сертифікаційної роботи з фізики відводиться 180 хв, української мови і літератури (базовий рівень), хімії, географії, російської мови – 150 хв, історії України – 135 хв, математики (базовий рівень) – 130 хв, англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології – 120 хв.

Для виконання сертифікаційної роботи поглибленого рівня відводиться 210 хв:

з української мови і літератури: 150 хв на виконання завдань базового рівня та 60 хв – поглибленого рівня;

з математики: 130 хв на виконання завдань базового рівня та 80 хв – поглибленого рівня.

Час V  Дія
Не пізніше ніж за два дні до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
30 хв. Отримати від регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – регіональний центр) пакет із допоміжними матеріалами, відкрити його та ознайомитися зі змістом документів
За день до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
150 хв. Перевірити спільно з керівником навчального закладу, у якому розміщено пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пункт зовнішнього оцінювання), та помічником відповідального за пункт зовнішнього оцінювання готовність пункту зовнішнього оцінювання до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.Разом із помічником відповідального за пункт зовнішнього оцінювання:опломбувати аварійні виходи з пункту зовнішнього оцінювання, усунути травмонебезпечні фактори;здійснити огляд внутрішніх приміщень, що не використовуються;розмістити інформаційні вивіски на зачинених дверях приміщень, що не використовуються;пронумерувати аудиторії;розмістити вказівники напрямків руху в пункті зовнішнього оцінювання та меж пункту зовнішнього оцінювання.Надіслати повідомлення до регіонального центру про готовність пункту зовнішнього оцінювання до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.Отримати (*) від представника кур’єрської служби контейнер (-и) із аудиторними пакетами та адміністративний пакет, перевірити (*) їхню неушкодженість, а також відповідність загальної кількості аудиторних пакетів, указаної на контейнері (-ах), кількості аудиторій у пункті зовнішнього оцінювання.Контейнер може бути доставлений у день проведення зовнішнього незалежного оцінювання, але не пізніше 09.00 (відповідно до графіка, наданого регіональним центром ). У такому разі в день проведення зовнішнього незалежного оцінювання виконуються дії, позначені (*). У разі несвоєчасної доставки контейнера (-ів) з аудиторними пакетами відповідальний за пункт зовнішнього оцінювання повинен повідомити про це регіональний центр.Увага! Загальна кількість пакетів із аудиторними пакетами, указаних на контейнері (-ах), повинна відповідати кількості аудиторій в пункті зовнішнього оцінювання.Разом із помічником відповідального за пункт зовнішнього оцінювання:розмістити (*) контейнер (-и) аудиторними пакетами у відведеному для зберігання місці (сховищі);опломбувати (*) та передати (*) сховище під охорону працівнику Державної служби охорони;зробити (*) відповідні записи в Акті закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера (-ів) з аудиторними пакетами;забезпечити (*) збереження адміністративного пакета в окремому, закритому для доступу сторонніх осіб, місці.
У день проведення зовнішнього незалежного оцінювання
8.55-9.10 Прибути до пункту зовнішнього оцінювання з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, годинником, ножицями, клейкою стрічкою для опломбування та ручкою з пастою чорного кольору.Перевірити наявність в уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти (далі – уповноважена особа) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та документа, що підтверджує її повноваженняПеревірити умови зберігання контейнера (-ів) з аудиторними пакетами, наявність відповідного опечатування приміщень.Надати помічнику відповідального за пункт зовнішнього оцінювання список осіб, які будуть проводити зовнішнє оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання, медичних працівників.Підготуватися до проведення наради з персоналом пункту зовнішнього оцінювання.Надати медичному працівнику Відомість реєстрації звернень до медичного працівника
9.10-9.45 Провести спільно з уповноваженою особою нараду з персоналом пункту зовнішнього оцінювання. Під час наради:перевірити явку персоналу, провести ідентифікацію осіб, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, за документами, відповідно до яких вони були допущені до пункту зовнішнього оцінювання та списком, наданими відповідним регіональним центром;замінити відсутніх працівників пункту зовнішнього оцінювання;зачитати звернення Українського центру оцінювання якості освіти до працівників пункту зовнішнього оцінювання;відкрити адміністративний пакет;у разі проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури або математики перевірити, що у запланованій об’єднаній аудиторії (за наявності) відповідно до Відомості видачі/приймання аудиторних пакетів передбачається виконання учасниками зовнішнього незалежного оцінювання сертифікаційних робіт однакового рівня складності;сприяти уповноваженій особі в розподілі старших інструкторів, інструкторів, чергових;заповнити Відомість розподілу старших інструкторів, інструкторів і чергових у пункті зовнішнього оцінювання. Місця чергування в пункті зовнішнього оцінювання вказуються в зазначеній вище Відомості перед проведенням розподілу працівників;надати старшим інструкторам та черговим відповідні технологічні карти персоналу пункту зовнішнього оцінювання;вручити старшим інструкторам Аудиторні списки учасників зовнішнього незалежного оцінювання, Аудиторні протоколи проведення зовнішнього незалежного оцінювання, індивідуальні паперові наліпки, тексти Типової промови інструктора, інші інструктивно-методичні матеріали;надати черговому, який здійснюватиме допуск учасників зовнішнього незалежного оцінювання до пункту зовнішнього оцінювання, Алфавітний список учасників зовнішнього незалежного оцінювання;попередити старших інструкторів із першої та останньої аудиторій про їхню участь у відкритті сховища для зберігання контейнера (-ів) з аудиторними пакетами;звірити годинники
9.45-10.20 Перевірити спільно з уповноваженою особою готовність пункту зовнішнього оцінювання та аудиторій до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.Провести спільно з уповноваженою особою зустріч із громадськими спостерігачами
10.20-10.30 У присутності уповноваженої особи, двох старших інструкторів, громадських спостерігачів:відкрити сховище для зберігання контейнера (-ів) з аудиторними пакетами;вилучити зі сховища контейнер (-и) з аудиторними пакетами;зробити відповідні записи в Акті закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера (-ів) з аудиторними пакетами.У разі відсутності в пункті зовнішнього оцінювання громадських спостерігачів у зазначеному вище Акті зробити навпроти відповідної графи запис «відсутні»
10.30-10.50 У приміщенні, де проходила нарада з персоналом, у присутності уповноваженої особи, старших інструкторів та громадських спостерігачів:пересвідчитися в неушкодженості контейнера (-ів) з аудиторними пакетами та наявності відповідного пломбування;відкрити контейнер (-и) з аудиторними пакетами;перерахувати аудиторні пакети, що знаходяться в контейнері (-ах);скласти спільно з уповноваженою особою та одним із старших інструкторів і громадських спостерігачів (у разі їхньої присутності) Акт розкриття/закриття контейнера (-ів) з аудиторними пакетами;видати старшим інструкторам аудиторні пакети.Вручення аудиторних пакетів старшим інструкторам здійснюється з урахуванням даних (мова перекладу завдань та їх рівень складності), зазначених у Відомості видачі/приймання аудиторних пакетів.Зафіксувати передання неушкодженого пакета у Відомості видачі/прийому аудиторних пакетів
Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання
10.50- 11.30 Отримати від помічника відповідального за пункт зовнішнього оцінювання інформацію про кількість відсутніх учасників зовнішнього незалежного оцінювання і зошити із завданнями сертифікаційної роботи, що не використовуються (за варіантами), та надіслати відповідне повідомлення до регіонального центру.У разі повідомлення про проведення вибіркового контролю взяти спільно з уповноваженою особою та працівником Державної служби охорони участь у ньому
11.30- до заверше-ння зовнішнього незалежного оцінювання Здійснювати контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання.Перевірити правильність розсадки учасників зовнішнього незалежного оцінювання в аудиторіях під час заповнення уповноваженою особою Сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зробити відповідні записи в Аудиторних протоколах проведення зовнішнього незалежного оцінювання.Спільно з уповноваженою особою:організувати проведення загального контролю в разі отримання повідомлення про його здійснення;вирішувати нестандартні ситуації, що виникли під час зовнішнього незалежного оцінювання, робити відповідні записи в Карті спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання;установлювати факти порушень учасниками зовнішнього незалежного оцінювання або персоналом пункту зовнішнього оцінювання процедури проходження чи проведення зовнішнього незалежного оцінювання;приймати рішення щодо можливості продовження учасниками зовнішнього незалежного оцінювання роботи виконання сертифікаційної роботи або відсторонення працівника пункту зовнішнього оцінювання від виконання обов’язків під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання;фіксувати факти порушень у Карті спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання та в Акті про порушення учасником зовнішнього незалежного оцінювання процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання або в Акті про порушення персоналом пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання;приймати апеляційні заяви про порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Реєструвати їх у Карті спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання;проводити вивчення обставин, пов’язаних із фактами, зазначеними в апеляційних заявах щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання;здійснювати збір письмових пояснень від громадських спостерігачів (за їхньою згодою), працівників пункту зовнішнього оцінювання, у присутності яких відбулася подія, що оскаржується учасником зовнішнього незалежного оцінювання;надати власне письмове пояснення щодо обставин звернення
Після завершення зовнішнього незалежного оцінювання в аудиторіях
180 хв.         Прийняти від старших інструкторів сформовані для відправлення пакети матеріалами зовнішнього оцінювання.Зафіксувати факт отримання пакетів із матеріалами зовнішнього оцінювання у Відомості видачі/приймання аудиторних пакетів.Повідомити персонал пункту зовнішнього оцінювання (помічника відповідального за пункт зовнішнього оцінювання, старших інструкторів) про завершення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання після отримання всіх пакетів із матеріалами зовнішнього оцінювання, але не раніше закінчення часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи.У разі проведення зовнішнього оцінювання з математики (поглиблений рівень) або української мови і літератури (поглиблений рівень) повідомити про завершення зовнішнього оцінювання в усіх аудиторіях, де учасники зовнішнього оцінювання виконували сертифікаційні роботи базового рівня та поглибленого рівня, окремо.
Після завершення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті
Підготувати спільно з уповноваженою особою для відправлення до пункту обробки контейнер (-и) із матеріалами зовнішнього оцінювання.Закрити та обв’язати контейнер (-и) скотч-стрічкою або міцною мотузкою.Опломбувати контейнер (-и) паперовими смужками, на яких є відбитки номерної печатки Українського центру оцінювання якості освіти та підписи відповідального за пункт зовнішнього оцінювання й уповноваженої особи.Зробити спільно з уповноваженою особою відповідні записи в Акті розкриття/закриття контейнера (-ів) з аудиторними пакетами.Скласти спільно з уповноваженою особою та громадськими спостерігачами Протокол про завершення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання.Надати примірник (-и) Протоколу про завершення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання громадському (-им) спостерігачу (-ам).Сформувати пакет для відправлення документів до регіонального центру.Прийняти через 30 хвилин після завершення в пункті зовнішнього оцінювання від інструкторів залишені учасникам зовнішнього незалежного оцінювання  в аудиторіях зошити із завданнями сертифікаційної роботи.Надіслати в установленому порядку до відповідного регіонального центру Акти наданих послуг/виконаних робіт персоналом пункту зовнішнього оцінювання та пакет із документами, визначеними регіональним центром.Помістити контейнер (-и) із матеріалами зовнішнього незалежного оцінювання спільно з уповноваженою особою та помічником відповідального за пункт зовнішнього оцінювання до моменту відправлення у сховище, що опломбовується та здається під охорону.Передати спільно з помічником відповідального за пункт зовнішнього оцінювання контейнер (-и) із матеріалами зовнішнього незалежного оцінювання представнику кур’єрської служби для доставки до пункту обробки. Надіслати повідомлення до регіонального центру про факт відправлення контейнера (-ів).