Щодо організації навчання у ЗНЗ осіб, що проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та у місцях проведення АТО в Донецькій і Луганській областях

Posted by admin on 17.11.2014 in Архів новин |

Лист МОН №1/9-535 від 14.10.14 року

Міністерство освіти і науки України, беручи до уваги надзвичайні події, що відбуваються на тимчасово окупованій території в Автономний Республіці Крим, місті Севастополі та у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, надає роз’яснення щодо подальшого навчання учнів та отримання випускниками документів державного зразка про відповідний рівень освіти.

Наголошуємо на тому, що будь-які заяви і дії терористичних організацій, спрямовані на імітацію “навчального процесу” є юридично нікчемними й не визнаються. Так само не мають і не матимуть у майбутньому жодної юридичної сили будь-які “документи про освіту”, видані окупаційними структурами Російської Федерації та самопроголошеною “владою” на півострови й відповідно терористами на тимчасово контрольованій ними частині території Донецької та Луганської областей. Жодного “визнання”, “нострифікації”, “обміну” таких “документів” тощо з боку Міністерства освіти і науки, інших органів державної влади України та зарубіжних країн не буде.

Слід рекомендувати батькам учнів, першою чергою учням 11-х класів, що проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, здійснити кроки, що дозволять їх дітям навесні 2015 р. пройти необхідні процедури, отримати офіційні документи державного зразка про освіту й мати можливість вступати до професійно-технічних та вищих навчальних закладів України.

Так, відповідно до чинного законодавства України, учні, які проживають на зазначених вище територіях, та бажають отримати документ державного зразка про певний освітній рівень, можуть продовжити навчання на території України за всіма передбаченими формами (денна, вечірня, дистанційна, екстернатна, індивідуальна, групова). Нормативними документами визначено порядок зарахування до загальноосвітніх навчальних закладів.

Зважаючи на ситуацію, яка несе загрозу життю і здоров’ю дітей, доручаємо місцевим органам управління освітою та керівникам загальноосвітніх навчальних закладів сприяти у вирішенні питань зарахування до цих закладів та проходженню у 2015 р. державної підсумкової атестації, заздалегідь створити необхідні умови, а також із розумінням поставитись до дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Привертаємо увагу до того, що Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 червня 2008 року за № 498/15189, визначено, що можливість пройти річне оцінювання за відповідний клас та атестацію за освітній рівень відповідно початкової, базової і повної загальної середньої освіти мають, зокрема, особи, які з будь-яких поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі (пункт 1.3).

Для проходження річного оцінювання та атестації, окрім заяви на ім’я керівника навчального закладу, екстерни подають документ про наявний рівень освіти. У разі проходження екстерном річного оцінювання за предмет, курс навчання в іншому навчальному закладі – довідку, завірену підписом керівника та печаткою відповідного навчального закладу, у якому навчається або навчався екстерн. У разі відсутності документа про наявний рівень освіти навчальний заклад, де організовано екстернат, самостійно визначає освітній рівень екстерна. 3 цією метою наказом керівника навчального закладу створюється комісія, до складу якої входять: голова комісії (керівник навчального закладу або його заступник), учителі, які викладають предмети, з яких визначається рівень освіти екстерна. Голова комісії складає графік проведення оцінювання знань екстерна з відповідних навчальних предметів. Члени комісії готують перелік вправ, завдань та питань з кожного предмета. Результати оцінювання й визначений рівень освіти екстерна оформлюються протоколом, який підписують усі члени комісії (пункт 2.2).

Прийом заяв від екстернів починається з жовтня і закінчуються, як правило, не пізніше 1 березня поточного навчального року (пункт 2.4).

Ураховуючи ситуацію, останнє надає право керівникам відповідних закладів, за необхідності та як виняток, приймати рішення про зарахування екстернів до завершення навчального року.

Відповідальність за замовлення та видачу документів про загальну середню освіту особам, які проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, покладається на керівників місцевих органів управління освітою та навчальних закладів, до яких зараховуватимуться екстерни. Своєю чергою державне підприємство “Інфоресурс” створить режим найбільшого сприяння у проведенні цієї роботи.

Доручаємо довести зазначену інформацію до всіх керівників підвідомчих органів управління освітою та навчальних закладів.

Заступник Міністра      Павло Полянський