Шановні батьки майбутніх першокласників!

З 25 березня 2024 року розпочався прийом документів до 1 класу.

02.05.2024р. о 17.00 – ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ! (попередня реєстрація)

Документи можна подавати особисто або надіслати скановані копії, фотокопії електронною поштою (e-mail закладу освіти: [email protected]).

Графік прийому документів на зарахування (попередній запис за тел. (044)-453-74-00 (понеділок – пятниця: з 9.00 до 17.00 год)):

Вівторок – з 10.00 до 17.00
Четвер – з 14.00 до 18.00.

Перелік документів:

 • заява про зарахування від одного з батьків дитини (опікуна, іншого законного представника, родича);
 • копія свідоцтва про народження дитини з пред’явленням оригіналу (якщо документи надсилаються до закладу освіти електронною поштою, то оригінал свідоцтва надається під час подальшої особистої зустрічі);
 • оригінал або копія медичної довідки (форма № 086-1/о).

Зразок заяви про зарахування до 1-го кл. (згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018р. № 367 пункт 4 розділу І )).

Прогнозована кількість 1-х класів на 2024/2025 навчальний рік: 3 класи –  84 учнів, з них два класи працюватимуть за науково-педагогічним проєктом “Інтелект України”. Інформацію щодо проєкту можна знайти на сайті закладу освіти.

Умови першочергового зарахування:

 • зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене (зокрема дітей із числа внутрішньо переміщених осіб);
 • діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
 • діти працівників цього закладу освіти;
 • у разі наявності в одного з батьків (осіб, які їх замінюють) при поданні заяви про зарахування  пред’явити документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

Пояснення щодо підтвердження місця проживання дитини чи одного з її батьків (постанова КМУ від 13.09.2017 р. № 684 п.8)

Інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) дитини отримується, перевіряється та актуалізується у профілі дитини шляхом електронної інформаційної взаємодії автоматизованого комплексу менеджменту з Єдиним державним демографічним реєстром та/або відомчою інформаційною системою ДМС, та/або реєстрами територіальних громад.

У разі відсутності в зазначених реєстрах інформації про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) дитини один з батьків дитини чи її законний представник подає (надсилає) до закладу освіти один із таких документів (його копію (скановану копію чи фотокопію) про фактичне місце проживання (перебування) дитини для внесення відповідної інформації до профілю дитини:

– паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідку про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи інших її законних представників;

– довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312);

– документ, що засвідчує право власності на відповідне нерухоме майно (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу, дарування тощо);

– рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

– документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу України або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

– акт обстеження умов проживання за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

– інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання (перебування) дитини та/або одного з її батьків чи інших законних представників.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти;

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу.

Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.


Нормативні документи:

 • закони України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про захист персональних даних”;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 ”Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів”;
 • наказ Департамента освіти і науки від 21.02.2024 № 26 “Про прийом дітей до перших клдасів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва у 2024 році”
 • накази Міністерства освіти і науки України від 18.04.2018р. № 367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”), від 28.03.2022р. “Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні”;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 16.04.2022р. № 1/4202-22 “Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти”

Запрошуємо УСІХ дітей до нашого закладу освіти!!!!

Слідкуйте за подальшою інформацією на нашому сайті.